بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمانم قرار کرده ام گریه ،تنها در اغوش "تو" .. خوش ب حالشان تا ابد میخندند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی پیچیده نیست. یک دل... یک آسمان... یک بغض... و آرزوهای ترک خورده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت!! هیچ وقت ... هیچ وقت ... هیچ وقت ... یکی رو با همه وجودت دوست نداشته باش ؛ یه تیکه از خودت رو نگه دار واسه روزهایی که هیچکس جز خودت رو نداری هیـــچ کـــس .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی،بی همگان بسرشود، مطمئن باش بی تو هم بسر میشود، کمی طولانی تر، کمی کسالت بارتر، فقط کمی، کمی دیرتر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه روزه خواب ندارم.... نمیدونم.... شاید دوباره دستش زخم شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا روزشمار نبودنت را با اشکهایم علامت گذاری میکنم ای کاش  تو آنجا کمی دلت برایم تنگ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت …. گفت :تورو هم میبرم ! با خوشحالی گفتم کجا؟ گفت از یادم….! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كردن دردناكه... و فراموش كردن دردناك تر... ولي دردناكترين اينه كه ندوني بايد صبر كني يا فراموش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غصـ ـه هایــی ، یه حـ ــرفایــی ، یه دردایــی ، هستن که آدم حتی دوس نداره با خودش در میون بذاره و مرور کنه چه برسه با بقیـ ــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب من‏ , کاش از این فاصله حس میکردی‏‏, لحظه هایم همه از غیبت تو دلگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از خاطره هایی ک وقتی بهشون فک میکنم :میگم وای چقدر احمق بودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میخواهم ماهی باشم!!!!!!!!!!!! ماهی حافظه اش هشت ثانیه است. " بدون هیچ خاطره ای"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـگشـتـت فـقـط جـای یکـــــــــ حـلـقــــه دارد... دلـــــت را دسـتـــــ بـه دسـتــــــ مـیـکنــــی بــرای چــــه...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض...  درگلوی من اتفاق می افتد  تردید.. در کفش های تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیــــــــــــــــــب تنگ شده  برای تمام لحظه هایی ک دلت ؛ عجیب برایم تنگ میشد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا  تفسیر کن دل تنگی هایم را برای کسی که  قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمانم قرار کرده ام گریه ،تنها در اغوش "تو" .. خوش ب حالشان تا ابد میخندند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی پیچیده نیست. یک دل... یک آسمان... یک بغض... و آرزوهای ترک خورده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت!! هیچ وقت ... هیچ وقت ... هیچ وقت ... یکی رو با همه وجودت دوست نداشته باش ؛ یه تیکه از خودت رو نگه دار واسه روزهایی که هیچکس جز خودت رو نداری هیـــچ کـــس .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی،بی همگان بسرشود، مطمئن باش بی تو هم بسر میشود، کمی طولانی تر، کمی کسالت بارتر، فقط کمی، کمی دیرتر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه روزه خواب ندارم.... نمیدونم.... شاید دوباره دستش زخم شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا روزشمار نبودنت را با اشکهایم علامت گذاری میکنم ای کاش  تو آنجا کمی دلت برایم تنگ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت …. گفت :تورو هم میبرم ! با خوشحالی گفتم کجا؟ گفت از یادم….! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كردن دردناكه... و فراموش كردن دردناك تر... ولي دردناكترين اينه كه ندوني بايد صبر كني يا فراموش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غصـ ـه هایــی ، یه حـ ــرفایــی ، یه دردایــی ، هستن که آدم حتی دوس نداره با خودش در میون بذاره و مرور کنه چه برسه با بقیـ ــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب من‏ , کاش از این فاصله حس میکردی‏‏, لحظه هایم همه از غیبت تو دلگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از خاطره هایی ک وقتی بهشون فک میکنم :میگم وای چقدر احمق بودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میخواهم ماهی باشم!!!!!!!!!!!! ماهی حافظه اش هشت ثانیه است. " بدون هیچ خاطره ای"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـگشـتـت فـقـط جـای یکـــــــــ حـلـقــــه دارد... دلـــــت را دسـتـــــ بـه دسـتــــــ مـیـکنــــی بــرای چــــه...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض...  درگلوی من اتفاق می افتد  تردید.. در کفش های تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیــــــــــــــــــب تنگ شده  برای تمام لحظه هایی ک دلت ؛ عجیب برایم تنگ میشد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا  تفسیر کن دل تنگی هایم را برای کسی که  قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!!!!!!