بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من از تو می خواهم ، بگیری خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم صبح شد و من تا سحر بیدارم با خیالت بودم اما من تو را کم دارم ..... تقدیم ب بی وفای دوست داشتنی خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمنا کردم گه تو با من باشی و تو گفتی هرگز............سخنی سرد و درشت و مرا غصه ی این هرگز گشت..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی خشن ترعصبی تر کلافه تر تلخ تر وجالبتراینکه ب اطرافیان هم کاری نداری همه اش رانگه میداری ودقیقاسرکسی خالی میکنی که دلتنگش هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیب تنگ شده برای لحظه هایی که دلت عجیب برایم تنگ میشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که واسه کسی همه کس شدی،اون آدم بعد تو خیلی بی کسه....یا برای کسی همه کس نشو یا اگه شدی به فکر بی کسیاشم باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن که فقط در را بستن و بازنگشتن نیست..آدم ها شمارا بخدا وقتی می روید بوی تنتان،زنگ صدایتان و آن نگاه لعنتیتان را هم ببرید.بخدا گناه دارد این نیمه جانی که جا می ماند..،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی روزی میرسه پشیمون میشی... منتظر اون‌ روزم : )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم  دنبال بهانه های کوچک بودیم  رویایی بزرگ تر شدن خوب نبود  ای کاش تمام عمر کوچک بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگـــی یعنی غذایی که اون عاشقــش بود از گلوت پایین نـــره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا،خوش بحالت گلو نداری...نمیدونی بغض چیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان داغیست ، من امادلم دیگربه این زندگی گرم نمیشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشبـــــ در میــــانـــ هق هق گــــریه هایمــــ با دیوانـــــگیــــ ب غمـــ هایمــ خنـــدیدمـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچیک که بودیم کفشامونو اشتباه میپوشیدیم  اما حالا چی؟؟!! حالا که بزرگ شدیم تنها کار درستمون پوشیدن کفشامونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مشت خاطره جوانه می زند هرشب از بالشی که سنگین شده از اشک هایم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم رفقا مرا به جان تو قسم میدهند ............ میبینی تنها من نیستم که رفتنت را باور نکردم عشق من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من از تو می خواهم ، بگیری خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم صبح شد و من تا سحر بیدارم با خیالت بودم اما من تو را کم دارم ..... تقدیم ب بی وفای دوست داشتنی خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمنا کردم گه تو با من باشی و تو گفتی هرگز............سخنی سرد و درشت و مرا غصه ی این هرگز گشت..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی خشن ترعصبی تر کلافه تر تلخ تر وجالبتراینکه ب اطرافیان هم کاری نداری همه اش رانگه میداری ودقیقاسرکسی خالی میکنی که دلتنگش هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیب تنگ شده برای لحظه هایی که دلت عجیب برایم تنگ میشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که واسه کسی همه کس شدی،اون آدم بعد تو خیلی بی کسه....یا برای کسی همه کس نشو یا اگه شدی به فکر بی کسیاشم باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن که فقط در را بستن و بازنگشتن نیست..آدم ها شمارا بخدا وقتی می روید بوی تنتان،زنگ صدایتان و آن نگاه لعنتیتان را هم ببرید.بخدا گناه دارد این نیمه جانی که جا می ماند..،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی روزی میرسه پشیمون میشی... منتظر اون‌ روزم : )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم  دنبال بهانه های کوچک بودیم  رویایی بزرگ تر شدن خوب نبود  ای کاش تمام عمر کوچک بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگـــی یعنی غذایی که اون عاشقــش بود از گلوت پایین نـــره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا،خوش بحالت گلو نداری...نمیدونی بغض چیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان داغیست ، من امادلم دیگربه این زندگی گرم نمیشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشبـــــ در میــــانـــ هق هق گــــریه هایمــــ با دیوانـــــگیــــ ب غمـــ هایمــ خنـــدیدمـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچیک که بودیم کفشامونو اشتباه میپوشیدیم  اما حالا چی؟؟!! حالا که بزرگ شدیم تنها کار درستمون پوشیدن کفشامونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مشت خاطره جوانه می زند هرشب از بالشی که سنگین شده از اشک هایم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم رفقا مرا به جان تو قسم میدهند ............ میبینی تنها من نیستم که رفتنت را باور نکردم عشق من