بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود: اینجا طعم ❤دلتنگی❤ تلخ تر از قهوه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تاب شمارش روزهای دلتنگیم را ندارم.... چوب خطش پر شده... فقط کمی از صبر ایوب را می خواهم خدایا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران ببارد کاش باران بداند زخمهایم چقدر تشنه اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم دلم هوایش را کرده اما اومی گوید سنگ دل است و دنیاازنظرش مسخره است.. خودم هم همینطور بودم که حالااین بلاسرم اومده خدایا دوستش دام این بلاروسراون نیار :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دوست میخواهد  که اوقاتی که دلتنگم  بگوید: خانه را ول کن  بگو من  کی......کجا باشم؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتم عصبی میشوم سرت داد میکشم مشت ب دیوار میکوبم تو به دل نگیر دلم تورا میخواهد بهانه های پوچ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من هواتو کرده پس کجایی مهربونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه قــدر زبـان نـفهم اَند مـو هـایــَـم ... دسـت هـای تـو را از کــُـجا بــیاورم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب بود اگر اینجا بودی ... تا گم شود تمام دلتنگی ام ... در آغوش پر مهرت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم عاشقت نبودم هنوزهم شايدنباشم امااعتراف ميكنم مرگ رابارها درنبودنت زيسته ام...مرگ همان تويي هستي وقتي كه نيستي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین پستمه اشک هایم تنهاییم درد هایم همه بماند برای بعد تنها به من بگو با او چگونه میگذرد که با من نمی گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی بی مهریها روزه ی سکوت گرفته ام ,حال تو بگو انقدر بغض که در گلویم فرو میکنی روزه ام را باطل نمیکند؟!……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری یادتوبودم که بازم اشتباه کردم یه کی روبی هوابازم بااسم توصداکردم چی آوردی به روزمن؟ چیکارکردی بااحساسم؟ که من حس میکنم گاهی توروصدساله میشناسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد....که برنمیگردی تو هیچوقت.نمی خواهم داشته باشمت فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزن....دلم برای راه رفتنت تنگ شده ........چرا رفتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند.....می گویند حساسیت فصلی است.....اری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسیت دارم.....!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت راچیزی نشکند جز صدای کسی که دوستش داری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود: اینجا طعم ❤دلتنگی❤ تلخ تر از قهوه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تاب شمارش روزهای دلتنگیم را ندارم.... چوب خطش پر شده... فقط کمی از صبر ایوب را می خواهم خدایا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران ببارد کاش باران بداند زخمهایم چقدر تشنه اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم دلم هوایش را کرده اما اومی گوید سنگ دل است و دنیاازنظرش مسخره است.. خودم هم همینطور بودم که حالااین بلاسرم اومده خدایا دوستش دام این بلاروسراون نیار :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دوست میخواهد  که اوقاتی که دلتنگم  بگوید: خانه را ول کن  بگو من  کی......کجا باشم؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتم عصبی میشوم سرت داد میکشم مشت ب دیوار میکوبم تو به دل نگیر دلم تورا میخواهد بهانه های پوچ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من هواتو کرده پس کجایی مهربونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه قــدر زبـان نـفهم اَند مـو هـایــَـم ... دسـت هـای تـو را از کــُـجا بــیاورم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب بود اگر اینجا بودی ... تا گم شود تمام دلتنگی ام ... در آغوش پر مهرت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم عاشقت نبودم هنوزهم شايدنباشم امااعتراف ميكنم مرگ رابارها درنبودنت زيسته ام...مرگ همان تويي هستي وقتي كه نيستي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین پستمه اشک هایم تنهاییم درد هایم همه بماند برای بعد تنها به من بگو با او چگونه میگذرد که با من نمی گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی بی مهریها روزه ی سکوت گرفته ام ,حال تو بگو انقدر بغض که در گلویم فرو میکنی روزه ام را باطل نمیکند؟!……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری یادتوبودم که بازم اشتباه کردم یه کی روبی هوابازم بااسم توصداکردم چی آوردی به روزمن؟ چیکارکردی بااحساسم؟ که من حس میکنم گاهی توروصدساله میشناسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد....که برنمیگردی تو هیچوقت.نمی خواهم داشته باشمت فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزن....دلم برای راه رفتنت تنگ شده ........چرا رفتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند.....می گویند حساسیت فصلی است.....اری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسیت دارم.....!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت راچیزی نشکند جز صدای کسی که دوستش داری...