بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاي مينوشيدم!يكباره دلتنگت شدم بغض كردم و اشك در چشمانم حلقه زد!همه با تعجب نگاهم كردندلبخند تلخي زدم و گفتم چقدر داغ بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم اونی که دوستون داره همیشه دوستون داشته باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین این همه که جان آدم را به لب می رسانند نام عزائیل  بد درفته است.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی شبی با خاطراتت بهش فکر کنی ، بعد شیرینی یه لبخند بیاد رو لبت و بعد چند لحظه شوری اشکهای لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی نه با قلم نوشته می شود نه با دکمه های سرد کیبورد … دلتنگی را با اشک می نویسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است من هوارا  به امید همنفسی باتو تنفس میکنم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته دلتنگ صدایی باشی که بهش قول دادی هیچوقت مزاحمش نشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.. تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عطر تو را زده بود در خیابان از کنارم گذشت و این یعنی : قتل غیر عمد . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه دوران دبستان تنگ شده... همون روزایی که وقتی تنها تو گوشه ی حیاط مدرسه وای میستادی یه نفر میومد بهت میگفت:میای باهم دوست شیم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط بسته بودیم سر بکوبیم به اولین دیوار در راه سایه ی دیوار می امد دیوارها می گریختند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے ڪــہ میگے دیگہ برا همیشہ فراموشش ڪــردے ، و هیچ احتیاجے بهش ندارے ، و تمام فحشهاے دنیا رو نصیبش میڪــنے ؛ درست زمانیہ ڪــہ بیشتر از همیشہ دلت براش تنگ شده !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باور نکنید اما این یکی از آرزوهایم شده که فقط... فقط یک روز توی خانه مان دعوا نباشه. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه بی تو روزایی که هر لحظه ش یه دنیا بود نمیشه بی تو خندیدو نمیشه فکر فردا بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوم تنها پناهم  عکسهای توست چقدر خوب نگاهم میکنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داره...دوسش داری...اما نمیتونی بهش بگی...نمیدونی چه دردیه نمیدونی:(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاي مينوشيدم!يكباره دلتنگت شدم بغض كردم و اشك در چشمانم حلقه زد!همه با تعجب نگاهم كردندلبخند تلخي زدم و گفتم چقدر داغ بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم اونی که دوستون داره همیشه دوستون داشته باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین این همه که جان آدم را به لب می رسانند نام عزائیل  بد درفته است.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی شبی با خاطراتت بهش فکر کنی ، بعد شیرینی یه لبخند بیاد رو لبت و بعد چند لحظه شوری اشکهای لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی نه با قلم نوشته می شود نه با دکمه های سرد کیبورد … دلتنگی را با اشک می نویسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است من هوارا  به امید همنفسی باتو تنفس میکنم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته دلتنگ صدایی باشی که بهش قول دادی هیچوقت مزاحمش نشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.. تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عطر تو را زده بود در خیابان از کنارم گذشت و این یعنی : قتل غیر عمد . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه دوران دبستان تنگ شده... همون روزایی که وقتی تنها تو گوشه ی حیاط مدرسه وای میستادی یه نفر میومد بهت میگفت:میای باهم دوست شیم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط بسته بودیم سر بکوبیم به اولین دیوار در راه سایه ی دیوار می امد دیوارها می گریختند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے ڪــہ میگے دیگہ برا همیشہ فراموشش ڪــردے ، و هیچ احتیاجے بهش ندارے ، و تمام فحشهاے دنیا رو نصیبش میڪــنے ؛ درست زمانیہ ڪــہ بیشتر از همیشہ دلت براش تنگ شده !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باور نکنید اما این یکی از آرزوهایم شده که فقط... فقط یک روز توی خانه مان دعوا نباشه. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه بی تو روزایی که هر لحظه ش یه دنیا بود نمیشه بی تو خندیدو نمیشه فکر فردا بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوم تنها پناهم  عکسهای توست چقدر خوب نگاهم میکنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داره...دوسش داری...اما نمیتونی بهش بگی...نمیدونی چه دردیه نمیدونی:(