بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻢ ... ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺍﺭﻭﻣﻢ ﮐﻨﻪ :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف این روزهای جوونی که همش داره با بی حوصلگی میگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور که می شوم نزدیکتر می آید نزدیک که می شوم دورتر می رود انگار که این فاصله همیشه باید به شکلی رعایت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نرو... بگذار روزگار از رو رود... همچون رود روان... تو بمان... مثل تخته سنگ... در دل رود روان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته... حتی با گوش دادن یه اهنگ شاد هم... اشک توی چشمات جمع بشه.. و دلتنگیت دوباره شروع شه و غمت تازه شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه دلتنگی هایم به من بدهکاری ...! وعده ی ما باشد ، روزی که دلتنگم شدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه همراهم می آید  مثل سایه بی ردپا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرآبروی دلم را خریده اند این سه نقطه ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غم زاده شده  و با غم از دنیا خواهیم رفت زندگی اگر زیبا بود با گریــــــــــــــــــــهـ آغاز نمیشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته عاشق کسی بشی که همه عاشقشن اونا جلوتو عشقم عشقم راه بندازن تو واسه درو دیوار اتاقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ... ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯽﺗﻮﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بین ادمهایی باشی که میگن دوستت دارن ولی کنار دلتنگیهات نیستن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستام مسخره م میکنن که چرا همیشه تو خودمم...... آخه اونا که نمیدونن چی دارم میکشم..... تو که رفتی... 2 ماهه منتظرم نامرد تو که گفتی تا آخرش باهامی... اشکال نداره رفتی به سلامت نفسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوی ٱدم را باید گاهی بتراشند...  تا برای دلتنگی های جدید جا باز شود..  دلتنگی هایی که جایشان نه در دل❤که در گلوی آدم است ... دلتنگی هایی که میتوانند ٱدم را خفه کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا می کنم تو که مسیر عشق منو با بی رحمی قفل کردی هرگز دستت به قفل خونه ی خدا نرسه...! الهی... الهی...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻢ ... ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺍﺭﻭﻣﻢ ﮐﻨﻪ :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف این روزهای جوونی که همش داره با بی حوصلگی میگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور که می شوم نزدیکتر می آید نزدیک که می شوم دورتر می رود انگار که این فاصله همیشه باید به شکلی رعایت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نرو... بگذار روزگار از رو رود... همچون رود روان... تو بمان... مثل تخته سنگ... در دل رود روان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته... حتی با گوش دادن یه اهنگ شاد هم... اشک توی چشمات جمع بشه.. و دلتنگیت دوباره شروع شه و غمت تازه شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه دلتنگی هایم به من بدهکاری ...! وعده ی ما باشد ، روزی که دلتنگم شدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه همراهم می آید  مثل سایه بی ردپا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرآبروی دلم را خریده اند این سه نقطه ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غم زاده شده  و با غم از دنیا خواهیم رفت زندگی اگر زیبا بود با گریــــــــــــــــــــهـ آغاز نمیشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته عاشق کسی بشی که همه عاشقشن اونا جلوتو عشقم عشقم راه بندازن تو واسه درو دیوار اتاقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ... ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯽﺗﻮﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بین ادمهایی باشی که میگن دوستت دارن ولی کنار دلتنگیهات نیستن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستام مسخره م میکنن که چرا همیشه تو خودمم...... آخه اونا که نمیدونن چی دارم میکشم..... تو که رفتی... 2 ماهه منتظرم نامرد تو که گفتی تا آخرش باهامی... اشکال نداره رفتی به سلامت نفسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوی ٱدم را باید گاهی بتراشند...  تا برای دلتنگی های جدید جا باز شود..  دلتنگی هایی که جایشان نه در دل❤که در گلوی آدم است ... دلتنگی هایی که میتوانند ٱدم را خفه کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا می کنم تو که مسیر عشق منو با بی رحمی قفل کردی هرگز دستت به قفل خونه ی خدا نرسه...! الهی... الهی...!