بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي ازنيمه هاي شب وقتي كه تيك تاك عقربه هاعمق تنهاييت رابه رخ مي كشند آغاز ميشود!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را با خیال بودنت به هم بافته ام ، چه سنگین شده این شال گردن دارد بغضم را در گلو خفه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای یه علف هرز هر چقدر هم که آب و کود بریزی واست میوه نمیاره... پس ببین برای کی و چی وقت میذاری!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جداکه شدیم هردو به یک احساس رسیدیم... تو به فراغت من به فراقت . یک حرف تفاوت که مهم نیست ! هست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که دلتنگ میشوم  به خاطر میاورم که دلتنگی... دلیل خوبی برای تکرار اشتباه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند رخنه کند در دل ایمانم شک نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتک.نکند نامه ی جعلی مرا پست کنند.نکند این همه بد قلب مرا سست کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ....... ! همین! و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سربازه پرسیدم : چطور شد اومدی سربازی ؟؟؟ گفت :من مرد سربازی نبودم ! دلش با دیگری بود ، دست به سرم کرد و فرستادم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوتی میخواهم تو باشی و من تو سکوت کنی و من گوش کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از آنم که ننشینم روی تخته سنگی که بر سر راه زندگیم انداختند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر باریدی باران...دیر! من مدتهاست در حجم نبودن کسی خشکیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را با فرض پر کرده ام، حرامش باد، آنکه پر کرد جای مرا......؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه گرفته بودم گفتم مرا بترسان دستانم را رها کرد نفسم بند آمد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال قلبت باش اما عقلتم با خودت ببر این روزا تا قلبتو شکستن میگن عاقل باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم . . . . برای کسے ک آن سوی شهرهاست ! و نمیدانم ... میداند یا نمیداند ، هنوز هم بهانه تپیدن دلم .. اوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای یک نفر تنگ است....  نه میدانم نامش چیست...  و نه میدانم چه می کند...  حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم....  رنگ موهایش را نمی دانم...  لبخندش را ...  فقط میدانم که باید باشد و نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي ازنيمه هاي شب وقتي كه تيك تاك عقربه هاعمق تنهاييت رابه رخ مي كشند آغاز ميشود!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را با خیال بودنت به هم بافته ام ، چه سنگین شده این شال گردن دارد بغضم را در گلو خفه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای یه علف هرز هر چقدر هم که آب و کود بریزی واست میوه نمیاره... پس ببین برای کی و چی وقت میذاری!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جداکه شدیم هردو به یک احساس رسیدیم... تو به فراغت من به فراقت . یک حرف تفاوت که مهم نیست ! هست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که دلتنگ میشوم  به خاطر میاورم که دلتنگی... دلیل خوبی برای تکرار اشتباه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند رخنه کند در دل ایمانم شک نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتک.نکند نامه ی جعلی مرا پست کنند.نکند این همه بد قلب مرا سست کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ....... ! همین! و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سربازه پرسیدم : چطور شد اومدی سربازی ؟؟؟ گفت :من مرد سربازی نبودم ! دلش با دیگری بود ، دست به سرم کرد و فرستادم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوتی میخواهم تو باشی و من تو سکوت کنی و من گوش کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از آنم که ننشینم روی تخته سنگی که بر سر راه زندگیم انداختند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر باریدی باران...دیر! من مدتهاست در حجم نبودن کسی خشکیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را با فرض پر کرده ام، حرامش باد، آنکه پر کرد جای مرا......؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه گرفته بودم گفتم مرا بترسان دستانم را رها کرد نفسم بند آمد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال قلبت باش اما عقلتم با خودت ببر این روزا تا قلبتو شکستن میگن عاقل باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم . . . . برای کسے ک آن سوی شهرهاست ! و نمیدانم ... میداند یا نمیداند ، هنوز هم بهانه تپیدن دلم .. اوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای یک نفر تنگ است....  نه میدانم نامش چیست...  و نه میدانم چه می کند...  حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم....  رنگ موهایش را نمی دانم...  لبخندش را ...  فقط میدانم که باید باشد و نیست