بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُدایـآ … بـَراے خآمـوشے شـَبــ هـاے انتـِظآرم فـَقـَط یکـــ [ فـوتــ ] کآفیـωـتــ ! خـآموشـَم کـُטּ …! خـَωـتـﮧ ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم..... زیرا میدانم در این زمانه هیچکس معنی دلتنگی هایم را نمی فهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های تنهــــــــــــــا ؛  گاهی خیلی خوش شانسند  چون کـــسی را ندارند تا از دست بدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـگیرم کـردی با من نـمونـدی دلـمو شکوندی دلگیرم از وقتی تنهام گذاشتی دلمو سوزوندی دل میدم به این دلتنگیامو خالیه جاتو دل میدم به خوابو رویاهامو خیال با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراي كارتـــون خـــواب هـــاي شهــر مـــن در ايـــن فصـــل هــر شـب ســرزميـــن مــوج هــاي آبـــي اسـت. خستــه شــده انـد از ايــن تفريــح تكــــراري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده چرا دلت سنگ شده اشک تو چشام جم شده کمرم بی نگاهت خم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهــم کــن نداشتنــت نخــواستنت نبــودنت همــه قبـــول! نگـــاهم کــن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگت میشدم آنقدرکه چیزی جزیادت آرامم نمیکردوحال چندیست که باز دلتنگتم واین باریادت نیز آرامم نمیکند که دلم طنین صدای پرمهرت رامیخواهدو نگاه سرشاراز محبتت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت گیر کنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواد و فقط واسه تفریح اومده ماهیگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شهر ، كافه اي سكويي گوشه اي حتي نيم ديواري براي درددل  در جيب هاي خالي اش ندارد . نام زيبايت را توي تقويم پارسال مي نويسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست، حوصله کسی را نداری که هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نميدانم چه پيامي را بهانه كنم،تا از حال آنكه دلم با اوست آگاه شوم... اين بار دلتنگي را بهانه كردم... فردا را چه كنم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من کسی را پاشویه میکردم که از عشق دیگری میسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی .... تنها سه نقطه  سه نقطه ای به وسعت دل ... سه نقطه ای به وسعت بغض ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی رفتن کسی از زندگی جا را برای آمدن آدم بهتری باز می کند از رفتنش ناراحت نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگتم ، اما … نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم که “خیلی” دیده شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُدایـآ … بـَراے خآمـوشے شـَبــ هـاے انتـِظآرم فـَقـَط یکـــ [ فـوتــ ] کآفیـωـتــ ! خـآموشـَم کـُטּ …! خـَωـتـﮧ ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم..... زیرا میدانم در این زمانه هیچکس معنی دلتنگی هایم را نمی فهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های تنهــــــــــــــا ؛  گاهی خیلی خوش شانسند  چون کـــسی را ندارند تا از دست بدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـگیرم کـردی با من نـمونـدی دلـمو شکوندی دلگیرم از وقتی تنهام گذاشتی دلمو سوزوندی دل میدم به این دلتنگیامو خالیه جاتو دل میدم به خوابو رویاهامو خیال با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراي كارتـــون خـــواب هـــاي شهــر مـــن در ايـــن فصـــل هــر شـب ســرزميـــن مــوج هــاي آبـــي اسـت. خستــه شــده انـد از ايــن تفريــح تكــــراري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده چرا دلت سنگ شده اشک تو چشام جم شده کمرم بی نگاهت خم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهــم کــن نداشتنــت نخــواستنت نبــودنت همــه قبـــول! نگـــاهم کــن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگت میشدم آنقدرکه چیزی جزیادت آرامم نمیکردوحال چندیست که باز دلتنگتم واین باریادت نیز آرامم نمیکند که دلم طنین صدای پرمهرت رامیخواهدو نگاه سرشاراز محبتت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت گیر کنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواد و فقط واسه تفریح اومده ماهیگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين شهر ، كافه اي سكويي گوشه اي حتي نيم ديواري براي درددل  در جيب هاي خالي اش ندارد . نام زيبايت را توي تقويم پارسال مي نويسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه که باشی دلتنگ کسی هستی که نیست، حوصله کسی را نداری که هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نميدانم چه پيامي را بهانه كنم،تا از حال آنكه دلم با اوست آگاه شوم... اين بار دلتنگي را بهانه كردم... فردا را چه كنم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من کسی را پاشویه میکردم که از عشق دیگری میسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی .... تنها سه نقطه  سه نقطه ای به وسعت دل ... سه نقطه ای به وسعت بغض ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی رفتن کسی از زندگی جا را برای آمدن آدم بهتری باز می کند از رفتنش ناراحت نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگتم ، اما … نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم که “خیلی” دیده شود