بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گـــم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و به آنـان که در هجران و انتظار روزگار گـذراندند بفهمن که مــرگ در تنهایی و قریبی بسیار ناگوارتر و تلــخ تر از انتظار بی انجام اسـت **

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... تفسیر کن دلتنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم؛ برای نگاهش،صدایش... دعواهایش،گیرهایش... با من نبود اما برایش آرزوها دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش تـوی دنـیـا یـــــــکــــــی بــود ... کــه بـا دو تــا نـــــــبـــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط " می رفتم اگر ، سر راهم نقطه نمی گذاشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی‌تو در شب‌های شعرخوانی من فروغی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشـی بــا خــوبـی فـــرق داره بــه خــاطــر خـوبــی هــا از خــیــلــی خـوشـی هـا، بــایــد گــذشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگارجمعه به دنیا امده ام ،دل به هرچی میبندم تعطیل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هم ، اه ها هم هرچقدر هم از ته دل بکشی باز هم سینه ات خالی نمیشود....، امروز من پر از همان ، آها هستم.....،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز تو هم معناى بى محلى را ميفهمى ، برو با "هم محلى"هايت خوش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای شهر تهران شده ام باران زده ای که همچنان آلوده س!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با او هم قدم شدن خار به پایم رفت! اما به جای خار کشیدم دندان لقی را که خیلی وقت بود احساسم را با دردهای احمقانه به بازی گرفته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده، نه گرفته است دلم... فقط هوای تو را کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم و من بچگی کنم به وسعت تمام آغوش مردانه ات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم روزی بخواهی به هم برسیم که دیگر میلی در رسیدن در من نباشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گـــم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و به آنـان که در هجران و انتظار روزگار گـذراندند بفهمن که مــرگ در تنهایی و قریبی بسیار ناگوارتر و تلــخ تر از انتظار بی انجام اسـت **

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... تفسیر کن دلتنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم؛ برای نگاهش،صدایش... دعواهایش،گیرهایش... با من نبود اما برایش آرزوها دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش تـوی دنـیـا یـــــــکــــــی بــود ... کــه بـا دو تــا نـــــــبـــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط " می رفتم اگر ، سر راهم نقطه نمی گذاشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی‌تو در شب‌های شعرخوانی من فروغی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشـی بــا خــوبـی فـــرق داره بــه خــاطــر خـوبــی هــا از خــیــلــی خـوشـی هـا، بــایــد گــذشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگارجمعه به دنیا امده ام ،دل به هرچی میبندم تعطیل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هم ، اه ها هم هرچقدر هم از ته دل بکشی باز هم سینه ات خالی نمیشود....، امروز من پر از همان ، آها هستم.....،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز تو هم معناى بى محلى را ميفهمى ، برو با "هم محلى"هايت خوش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای شهر تهران شده ام باران زده ای که همچنان آلوده س!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با او هم قدم شدن خار به پایم رفت! اما به جای خار کشیدم دندان لقی را که خیلی وقت بود احساسم را با دردهای احمقانه به بازی گرفته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده، نه گرفته است دلم... فقط هوای تو را کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم و من بچگی کنم به وسعت تمام آغوش مردانه ات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم روزی بخواهی به هم برسیم که دیگر میلی در رسیدن در من نباشد