بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم راهم بزن.... خیلی وقت است خوشحالی هایم ته نشین شده اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و قصه بگو مادربزرگ... قصه هایش همیشه کابوس می آورد این قوطی دیازپام... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نیست! تصویرت هم همینطور! اما... مهرت انتن میدهد!!! "قد اسمان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیک بایداین دم گذرد... پس اگرمیگریم گریه ام بی ثمروخنده ام بیهوده... لحظه هامیگذرد..آنچه بگذشت نمی آید باز... قصه ای هست ک هرگزدیگرنتواندشدآغاز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خوابم نمی آید... فقط میخوابم که بیدار نباشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی وقـتـــهــا ”یــــه شـــب ” ” چــنــد روز “ طـــول مـیــکـــشــد از ســر دلـتـنــگـــی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میری پیش غریبه//// اخه این دل میسوزونه---........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي تو رنگارنگ است و دنياي من سياه... ولي يك رنگيه من به تمام دنياي تو مي ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال تو نميگردم دنبال كسي هستم تا تو را نشانش دهم و بگويم مثل او نباش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر ... من تمام خواستن را وجب کردم ... هیچکس .... هیچکس به اندازه من دلتنگ تـو و بهانه هایت نیست.... دلتنگم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشعارم هم تو را کنار گذاشته ام، ببین فراموشی انسان های بی لیاقت کار چندان مشکلی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادیگری بدرقه ات میکنم. . . شایدبااوخوش ترباشد. . . مگرخوشی اش ارزوی من نبود؟؟؟ "تموم زندگیم عروسیت مبارک " هعییییی روگارلعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش بامن، چشم هايش در خيابان و دلش... اين را نمي خواهم بدانم ولي لعنت به دل هرزه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام ... که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد قدمش را میبوسم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از دلخوشيهايى ک ديگه نيست، "ها" کردن دستاش از پشت تلفنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با من يكرنگ بودي... سياهم مي كردي!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم راهم بزن.... خیلی وقت است خوشحالی هایم ته نشین شده اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و قصه بگو مادربزرگ... قصه هایش همیشه کابوس می آورد این قوطی دیازپام... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نیست! تصویرت هم همینطور! اما... مهرت انتن میدهد!!! "قد اسمان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیک بایداین دم گذرد... پس اگرمیگریم گریه ام بی ثمروخنده ام بیهوده... لحظه هامیگذرد..آنچه بگذشت نمی آید باز... قصه ای هست ک هرگزدیگرنتواندشدآغاز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خوابم نمی آید... فقط میخوابم که بیدار نباشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی وقـتـــهــا ”یــــه شـــب ” ” چــنــد روز “ طـــول مـیــکـــشــد از ســر دلـتـنــگـــی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میری پیش غریبه//// اخه این دل میسوزونه---........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي تو رنگارنگ است و دنياي من سياه... ولي يك رنگيه من به تمام دنياي تو مي ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال تو نميگردم دنبال كسي هستم تا تو را نشانش دهم و بگويم مثل او نباش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر ... من تمام خواستن را وجب کردم ... هیچکس .... هیچکس به اندازه من دلتنگ تـو و بهانه هایت نیست.... دلتنگم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشعارم هم تو را کنار گذاشته ام، ببین فراموشی انسان های بی لیاقت کار چندان مشکلی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادیگری بدرقه ات میکنم. . . شایدبااوخوش ترباشد. . . مگرخوشی اش ارزوی من نبود؟؟؟ "تموم زندگیم عروسیت مبارک " هعییییی روگارلعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش بامن، چشم هايش در خيابان و دلش... اين را نمي خواهم بدانم ولي لعنت به دل هرزه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام ... که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد قدمش را میبوسم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از دلخوشيهايى ک ديگه نيست، "ها" کردن دستاش از پشت تلفنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با من يكرنگ بودي... سياهم مي كردي!