بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکســـــــــــــــــــــــــت ♂♥ تقصیر دستور زبان است که بعد از من و تو "ما" نمی آیـــــــــــــــــــــــــد... "او" می آیـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از تو انچه سمت چپ سینه ی من است دل نیست......... موزه ی درد معاصر است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز منتظرم... وسط یک شب بارانی... که از شدت تب عرق کرده ام.... بیدارم کنی و بگویی... چیزی نیست... خواب می دیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مانند چُرت صبحگاهی است، با خودم میگویم فقط پنج دقیقه دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا با دیدن بعضی چیزا دلت میگیره حتی موقعی که دیگه به تو مربوط نیست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.پشیمان اند کفش هایم که این همه راه را ؛ راه آمدند با نیامدن هایت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستهایم به کسی که دوستش دارم نمی رسه،با دعاهایم او را در آغوش میگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.... یه بار خدا بیاد پیشمو بگه خیالت راحت... بیشتر از اونیکه دلتنگشی...دلتنگته... خیالت راحت... قسمتٍ همید. . . . . من ناامید نمیشم...خدا میدونم هوامو داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته وقتی مجبور باشی تو قفسی که خودت ساختی زندانی باشی .دیگه ای کاش هیچ فایده ای نداره.انگار سرنوشتت اینه که همیشه به نرسیدن محکومی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ....! که تعداد اس غریبه ای توی گوشیت بیشتر از اس های عشقت باشد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش..! دلت که "گیر" باشد رها نمیشوی..! یادت باشد؛ خداوند بندگانش را با آنچه به آن دل بسته اند می آزماید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند:دل تنگ نباشم!خداي من......انگاربه آب مي گويندخيس نباش؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است! اتفآقے رآ انتظآر بڪشے که خودت هم بدآنے... در رآه نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نیمکت اولین قرارمان … جای تو نشسته ام تا جای خودم خالی باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَعنی فِلفِل نَبین چِ ریز اَست رآ... روزی فَهمیدم... کِ اَشک هآیَم بِ این کوچَکی ... پَر از حَرف هآ و غَم هآی بَزَرگ شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روزی دل ز غم دوری نجست و غم ز دل مهربانتر زین دویار مهربان پیدا نشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکســـــــــــــــــــــــــت ♂♥ تقصیر دستور زبان است که بعد از من و تو "ما" نمی آیـــــــــــــــــــــــــد... "او" می آیـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از تو انچه سمت چپ سینه ی من است دل نیست......... موزه ی درد معاصر است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز منتظرم... وسط یک شب بارانی... که از شدت تب عرق کرده ام.... بیدارم کنی و بگویی... چیزی نیست... خواب می دیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مانند چُرت صبحگاهی است، با خودم میگویم فقط پنج دقیقه دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا با دیدن بعضی چیزا دلت میگیره حتی موقعی که دیگه به تو مربوط نیست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.پشیمان اند کفش هایم که این همه راه را ؛ راه آمدند با نیامدن هایت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستهایم به کسی که دوستش دارم نمی رسه،با دعاهایم او را در آغوش میگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.... یه بار خدا بیاد پیشمو بگه خیالت راحت... بیشتر از اونیکه دلتنگشی...دلتنگته... خیالت راحت... قسمتٍ همید. . . . . من ناامید نمیشم...خدا میدونم هوامو داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته وقتی مجبور باشی تو قفسی که خودت ساختی زندانی باشی .دیگه ای کاش هیچ فایده ای نداره.انگار سرنوشتت اینه که همیشه به نرسیدن محکومی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ....! که تعداد اس غریبه ای توی گوشیت بیشتر از اس های عشقت باشد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش..! دلت که "گیر" باشد رها نمیشوی..! یادت باشد؛ خداوند بندگانش را با آنچه به آن دل بسته اند می آزماید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند:دل تنگ نباشم!خداي من......انگاربه آب مي گويندخيس نباش؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است! اتفآقے رآ انتظآر بڪشے که خودت هم بدآنے... در رآه نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نیمکت اولین قرارمان … جای تو نشسته ام تا جای خودم خالی باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَعنی فِلفِل نَبین چِ ریز اَست رآ... روزی فَهمیدم... کِ اَشک هآیَم بِ این کوچَکی ... پَر از حَرف هآ و غَم هآی بَزَرگ شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روزی دل ز غم دوری نجست و غم ز دل مهربانتر زین دویار مهربان پیدا نشد