بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست ! دلتنگی توست که لرزه انداخته چهارستون دلم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ توام..... دل تنگ نگاهت . . .صدایت. . . حتی تکیه کلامهایت چون فقط تکیه کلام تو نیست . . .  من هم به ان تکیه کرده ام . . . .! دل تنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا وداع كنيم اگر بنا باشد كسى از ما بماند ، همان به كه تو بمانى كينه ى تو به كار اين دنيا بيشتر مى آيد تا عشق من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: چه دل پاکی داری تو! به عادت همیشگی گفتم قابلی ندارد... و او نفهمید که این فقط یک تعارف بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله خواندن ندارم حوصله نوشتن هم ندارم این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود نه با نوشتن … دلم تو را می خواهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدآیــا دلم آرامش میخوآهد یک آرامش دآئمی نـــه از آن آرامشهآی قبل طــوفان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب هايم پر شده از خــــــــــــــــواب هايي که در بيداري انــــتظارش را مي کشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... نگذار...دلتنگش باشم! وقتی حتی در خیالش هم نیستم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانت، چشمان دلم را میدیدند  تا به فکر فرو برندت در این شب تار  که چگونه میگذرد حال بی حال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از دلتنگی روی کاغذ می نویسم دستهایش و روی آن دست می کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلو میست قـــــــســـــــــــــمـــــــــــــــت .... تمام نامردی ها را گردن میگیرد!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نــــمــیـ رســـمـ بــهـ قـــــرار مـنــتـظــــر نـــبــاشـ ! ســالـ هـاسـتـ از قــــرار رفــتـــهـ امــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دق کرده ام پشت خنده های تلخی که هیچ گاه کسی به ان شک نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم کم کم از کار می افتند، نمیدانم شاید دستان بالشتم مواظب چشمانم باشند...ولی چشمانم بهانه می گیرند پیراهنت را؛ کاش دستان پیراهن تو مراقب چشمان من بودند...نه دستان بالشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... آدم.... یـه وقـتـایـی.... از روی "دوسـت نـداشـتـن" از یـکــی فـاصـلـه مـی گـیـره.... یـه وقـتـایـی.... از تــرس "وابـسـتـگـی"....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا عاشق کن و عاشق نگهدار که میدانم عاشق ماندن هزاران هزار سخت تر از عاشق شدن است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست ! دلتنگی توست که لرزه انداخته چهارستون دلم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ توام..... دل تنگ نگاهت . . .صدایت. . . حتی تکیه کلامهایت چون فقط تکیه کلام تو نیست . . .  من هم به ان تکیه کرده ام . . . .! دل تنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا وداع كنيم اگر بنا باشد كسى از ما بماند ، همان به كه تو بمانى كينه ى تو به كار اين دنيا بيشتر مى آيد تا عشق من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: چه دل پاکی داری تو! به عادت همیشگی گفتم قابلی ندارد... و او نفهمید که این فقط یک تعارف بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله خواندن ندارم حوصله نوشتن هم ندارم این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود نه با نوشتن … دلم تو را می خواهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدآیــا دلم آرامش میخوآهد یک آرامش دآئمی نـــه از آن آرامشهآی قبل طــوفان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب هايم پر شده از خــــــــــــــــواب هايي که در بيداري انــــتظارش را مي کشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... نگذار...دلتنگش باشم! وقتی حتی در خیالش هم نیستم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانت، چشمان دلم را میدیدند  تا به فکر فرو برندت در این شب تار  که چگونه میگذرد حال بی حال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از دلتنگی روی کاغذ می نویسم دستهایش و روی آن دست می کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلو میست قـــــــســـــــــــــمـــــــــــــــت .... تمام نامردی ها را گردن میگیرد!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نــــمــیـ رســـمـ بــهـ قـــــرار مـنــتـظــــر نـــبــاشـ ! ســالـ هـاسـتـ از قــــرار رفــتـــهـ امــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دق کرده ام پشت خنده های تلخی که هیچ گاه کسی به ان شک نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم کم کم از کار می افتند، نمیدانم شاید دستان بالشتم مواظب چشمانم باشند...ولی چشمانم بهانه می گیرند پیراهنت را؛ کاش دستان پیراهن تو مراقب چشمان من بودند...نه دستان بالشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... آدم.... یـه وقـتـایـی.... از روی "دوسـت نـداشـتـن" از یـکــی فـاصـلـه مـی گـیـره.... یـه وقـتـایـی.... از تــرس "وابـسـتـگـی"....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا عاشق کن و عاشق نگهدار که میدانم عاشق ماندن هزاران هزار سخت تر از عاشق شدن است