بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــــ . . . بـــدونِ مــن . . . و مـــن ، بی او . . .  چیزی بــــرای گفتن ندارمـ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت پاپوشي برايم دوخت كه دربه در فاصله ها شدم , دهنم چنان سوخت از آشي كه برايم پخته بود كه از ترس آب يخ را هم قبل از خوردن فوت ميكنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت ميكنم نه اينكه حرفي نيست _ نميدانم از كجا بايد شروع كنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از حوالی لحظه هایم می گذری زنی عاشقانه پاره پاره می کند روزهایش را و گیسوی تنهایش را می سپارد به باد تا سقط کند, تمام دوستت دارم های خاموش را ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پرنده ای را میشنوم که شوق پرواز دارد اما بال پرواز ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برای داشتن کسی سماجت نمیکنم...پرنده ای که سهم من نباشد برایش قفس هم که بسازم میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي خدا ,كه تمام آرزوهايم را جلوي چشمانم پر پر كرد ...تا عظمتش را نشانم دهد ...ّ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ياد آور خاطرات زيباي روزهاييست كه تو بودي _ يادآور حضورت و يادآور مهربانيت و يادآور خوب بودنت _ و امروز باران اينجاست ، باراني كه دلش آسمانيست_ راستي تو اين روزها كجاي آسماني.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید ب دور خود دیواری کشید ن برای انکه دیگران را از خودت دور کنی! بلکه برای اینکه ببینی چ کسی برای دیدنت دیوار خراب میکند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حرف از صداقت شد.... صدا قطع شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک پرم نماندی ... خیالی نیست ، دیگری پرپرت میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارها از پونه ها خوششان می آید  آدمیان قصه سازی می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگنی دادم ... تا فهمیدم... کسی که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ درد دلـــــــــــت را با کســــــــــی نگو یاد می گیرد چگونه دلت را به درد آورد ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با تلخی راه ، گاه با یک گل سرخ «گاه با یک دل تنگ» گاه باید رویید در میان باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگذرند روز هایی که مال ما نیست..... روزگار باتو هستم. روز ما هم میرسد.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــــ . . . بـــدونِ مــن . . . و مـــن ، بی او . . .  چیزی بــــرای گفتن ندارمـ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت پاپوشي برايم دوخت كه دربه در فاصله ها شدم , دهنم چنان سوخت از آشي كه برايم پخته بود كه از ترس آب يخ را هم قبل از خوردن فوت ميكنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت ميكنم نه اينكه حرفي نيست _ نميدانم از كجا بايد شروع كنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از حوالی لحظه هایم می گذری زنی عاشقانه پاره پاره می کند روزهایش را و گیسوی تنهایش را می سپارد به باد تا سقط کند, تمام دوستت دارم های خاموش را ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پرنده ای را میشنوم که شوق پرواز دارد اما بال پرواز ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برای داشتن کسی سماجت نمیکنم...پرنده ای که سهم من نباشد برایش قفس هم که بسازم میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي خدا ,كه تمام آرزوهايم را جلوي چشمانم پر پر كرد ...تا عظمتش را نشانم دهد ...ّ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ياد آور خاطرات زيباي روزهاييست كه تو بودي _ يادآور حضورت و يادآور مهربانيت و يادآور خوب بودنت _ و امروز باران اينجاست ، باراني كه دلش آسمانيست_ راستي تو اين روزها كجاي آسماني.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید ب دور خود دیواری کشید ن برای انکه دیگران را از خودت دور کنی! بلکه برای اینکه ببینی چ کسی برای دیدنت دیوار خراب میکند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حرف از صداقت شد.... صدا قطع شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک پرم نماندی ... خیالی نیست ، دیگری پرپرت میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارها از پونه ها خوششان می آید  آدمیان قصه سازی می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگنی دادم ... تا فهمیدم... کسی که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ درد دلـــــــــــت را با کســــــــــی نگو یاد می گیرد چگونه دلت را به درد آورد ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با تلخی راه ، گاه با یک گل سرخ «گاه با یک دل تنگ» گاه باید رویید در میان باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگذرند روز هایی که مال ما نیست..... روزگار باتو هستم. روز ما هم میرسد.......