بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترهاثابت میکند درروزهای بارانی  جای خالی آدم هابزرگترمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دیگه هرگز بر نمی‌گردم... راه خودش و گرفت و رفت... تا می‌تونست دور شد...  غافل از این‌که کره زمین گرد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بـه سمـت ِ تلفُـن مـیرود و بـاز می‌گـردد چـون کودکـی که به او گفته‌اند شیرینـی روی میـز"مــال ِ مهمان‌هـاست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــاهی.... گـــاهی لــــال می شــود آدم.... حــــرف دارد ولـــی ... کـــلمــــه نـــدارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز بـرات نـامـه اي نـوشـتـم كـه مـحـتـواش اشـك چـشـمـام بـود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا چتری برای لحظه های دلتنگیت بدان; باران که سخت شد.... تنها قدم نزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــــی یعنـــی:مــن تــــو رو میخـــــوام تــــو دوستمـــــو... هیچکس نمیدونـــه من تورو میخوام ولی...همه میدونن تو اونو میخوای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی و هیچوقت نیستی نمیدانم محو بودنت شوم یا دلتنگ نبودنت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا چقد تنگه دلم سنگ دل تو با دل تنهام چرا میجنگه دل تو دنیا ازت خسته شدم بسته شکستن چشمای من از گریه کردن دیگه خستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ زده دستای بی گناهم ...چشم به راهم فقط چشم به راهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دل دلتنگي امشبت را زدي به پاي غروب جمعه... فردا را چه مي كني.......؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد: گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باید گفت: یکی از شرایط ناز کردن ، ناز بودنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید! غرورم را زیر پاهایش گذاشتم! باز هم نرسید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده ام،تو آمده ای،ولی آن روز . . . ولی آن روز نیامده هنوز ! ! ! تا به کی باید ماند به انتظار ما شدن ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیاااا دوره ای‌ هستند یک دوره، خیلی کوتاه در کنارت هستند و تکان نمیخورند سپس از کنارت به روی اعصابت نقل مکان کرده و تا ابد در آنجا باقی مانده و شروع به قدم زدن میکنند :|||

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترهاثابت میکند درروزهای بارانی  جای خالی آدم هابزرگترمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دیگه هرگز بر نمی‌گردم... راه خودش و گرفت و رفت... تا می‌تونست دور شد...  غافل از این‌که کره زمین گرد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بـه سمـت ِ تلفُـن مـیرود و بـاز می‌گـردد چـون کودکـی که به او گفته‌اند شیرینـی روی میـز"مــال ِ مهمان‌هـاست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــاهی.... گـــاهی لــــال می شــود آدم.... حــــرف دارد ولـــی ... کـــلمــــه نـــدارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز بـرات نـامـه اي نـوشـتـم كـه مـحـتـواش اشـك چـشـمـام بـود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا چتری برای لحظه های دلتنگیت بدان; باران که سخت شد.... تنها قدم نزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــــی یعنـــی:مــن تــــو رو میخـــــوام تــــو دوستمـــــو... هیچکس نمیدونـــه من تورو میخوام ولی...همه میدونن تو اونو میخوای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی و هیچوقت نیستی نمیدانم محو بودنت شوم یا دلتنگ نبودنت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا چقد تنگه دلم سنگ دل تو با دل تنهام چرا میجنگه دل تو دنیا ازت خسته شدم بسته شکستن چشمای من از گریه کردن دیگه خستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ زده دستای بی گناهم ...چشم به راهم فقط چشم به راهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دل دلتنگي امشبت را زدي به پاي غروب جمعه... فردا را چه مي كني.......؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد: گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باید گفت: یکی از شرایط ناز کردن ، ناز بودنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید! غرورم را زیر پاهایش گذاشتم! باز هم نرسید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده ام،تو آمده ای،ولی آن روز . . . ولی آن روز نیامده هنوز ! ! ! تا به کی باید ماند به انتظار ما شدن ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیاااا دوره ای‌ هستند یک دوره، خیلی کوتاه در کنارت هستند و تکان نمیخورند سپس از کنارت به روی اعصابت نقل مکان کرده و تا ابد در آنجا باقی مانده و شروع به قدم زدن میکنند :|||