بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا بدون حضورت از همیشه سردتر است... د
لم به آغوشت عجیب محتاج است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــا قلب دوم است ! با قلب اولم عاشقت شدم  با قلـب دوم پا به پایت راه آمدم ... ولی ... قلب سومی می خواهد فراموش کردنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیهایم از دوری توست ، تو که مسافر جاده ها شدی من چشمانم را به امتداد جاده دوخته ام ، می دانم که روزی خواهی آمد ، آن روز که عشق نایاب ترین عنصر زندگی انسانهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...نگذار دلتنگش باشم وقتی حتی در خیالشم هم نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی میرسه که نه یادش ارومت میکنه نه عکسش فقط باید خودش باشه فقط خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم برای رسیدن به تو لحظه ها را سفر کردم اما تو به اندازه ی فاصله ها از من دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دانی!دل‌تنگی عین آتش زیر خاکستر است. گاهی می‌شود فکر می‌کنی تمام شده، اما یک دفعه همه‌ات را آتش می‌زند دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد...... کودکی که دفتر خاطراتم را خواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همىن که قاصدکى را فوت کنى تا عطر نفس هاىت را با خود بىاورد براى دلم کافىست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگویم:دیگربه سراغم نیا فکرنکن که فراموشت کرده ام. یا دیگر دوستت ندارم! نه من فقط فهمیده ام وقتی دلت با من نیست بودنت مشکلی را حل نمیکند تنها دلتنگترم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم بیا بگشای در بگشای دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی رحمی ست.. چه زود پیش چشم عزیزانمان "ارزان میشویم" چاره کم کردن رابطه است تا لااقل به مفت نفروشنمان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين دلتنگي اينه كه حضور يكي رو احساس كني  ولي در كنارت نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد يـــــعنى دلــــــم  خــــــــــــــىلى براش تنگ شده  اما هىچ غلطى نمىــــــتونم بكنم♡♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نمی کنم نه اینکه سنگم ، نه اینکه خوبم نه اینکه دردی نیست ، نه اینکه شادم گریه غرورمو بهم میزنه مرد برای هضم دلتنگیاش گریه نمیکنه قدم میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا با خنده هاي با صدا ميشناسند... اما بالش بيچاره ام.....با گريه هاي بيصدا... بريدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا بدون حضورت از همیشه سردتر است... د
لم به آغوشت عجیب محتاج است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــا قلب دوم است ! با قلب اولم عاشقت شدم  با قلـب دوم پا به پایت راه آمدم ... ولی ... قلب سومی می خواهد فراموش کردنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیهایم از دوری توست ، تو که مسافر جاده ها شدی من چشمانم را به امتداد جاده دوخته ام ، می دانم که روزی خواهی آمد ، آن روز که عشق نایاب ترین عنصر زندگی انسانهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...نگذار دلتنگش باشم وقتی حتی در خیالشم هم نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی میرسه که نه یادش ارومت میکنه نه عکسش فقط باید خودش باشه فقط خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم برای رسیدن به تو لحظه ها را سفر کردم اما تو به اندازه ی فاصله ها از من دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دانی!دل‌تنگی عین آتش زیر خاکستر است. گاهی می‌شود فکر می‌کنی تمام شده، اما یک دفعه همه‌ات را آتش می‌زند دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد...... کودکی که دفتر خاطراتم را خواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همىن که قاصدکى را فوت کنى تا عطر نفس هاىت را با خود بىاورد براى دلم کافىست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگویم:دیگربه سراغم نیا فکرنکن که فراموشت کرده ام. یا دیگر دوستت ندارم! نه من فقط فهمیده ام وقتی دلت با من نیست بودنت مشکلی را حل نمیکند تنها دلتنگترم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم بیا بگشای در بگشای دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی رحمی ست.. چه زود پیش چشم عزیزانمان "ارزان میشویم" چاره کم کردن رابطه است تا لااقل به مفت نفروشنمان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين دلتنگي اينه كه حضور يكي رو احساس كني  ولي در كنارت نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد يـــــعنى دلــــــم  خــــــــــــــىلى براش تنگ شده  اما هىچ غلطى نمىــــــتونم بكنم♡♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نمی کنم نه اینکه سنگم ، نه اینکه خوبم نه اینکه دردی نیست ، نه اینکه شادم گریه غرورمو بهم میزنه مرد برای هضم دلتنگیاش گریه نمیکنه قدم میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا با خنده هاي با صدا ميشناسند... اما بالش بيچاره ام.....با گريه هاي بيصدا... بريدم