بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با  هیچ کس دیگری دوام نیاوردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدونی عاشقتم چرا قلبمو پس میزنی  بی تو من اخه طاقت این زندگی رو ندارم نزار پا روی قلبم و خاطراتم تو که میدونستی بی تو میریم چرا نزاشتی دستاتو بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامل نبودم اما... عشقت ک بودم بخاطر من نه بخاطر خودت مرا راهی نمیکردی پس کجارفت انهمه خودخواهی ات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد بودنم را بگذاربه حساب گرم بودنت با دیگران…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا هرگز ارزو نخواهم کرد.. تنها زمانی تورا میخواهم که... با دل خود بیایی نه با ارزوی من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهــــآیمــ یــــــخ بستنـــــــد خـــــــــدآ بیــــآ تــــآ بـــآهم آنهـــآرا " هــــآ " کنیمــ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(فراموش کردنت) هنر میخواهد...و من انگار (بی هنر ترین) انسانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ کودکیم هستم: قهر میکردیم تا قیامت و چند لحظه ی بعد قیامت میرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او گـفـتن ســـــوزش چـشـــم میــآورد و از او نـــــــگفتــن تـــورم گـلــو … . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند همه ی فصل ها که از من بگذرند پاییز میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین رنگ آمیزی بود که دیدم! در یک چشم بر هم زدنی روزگارم را سیاه کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست گاهی هم سکوت نشانه تردید آدمهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم عجیــــــــــب برای آن روزها تنــــــــــــگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری میگفت... اگه میخواهی همیشه جوان بمانی دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری و دوست داره. گفتم پس چرا خودت جوان نموندی ؟ پیر آهی کشید و گفت .... دوسش داشتم ... اما دوسم نداشت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ می گذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم.... :"(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای حضور و غیابهای دوران مدرسه تنگ شده... انگار آن زمان برای کسی اهمیت داشت غیبتمان...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با  هیچ کس دیگری دوام نیاوردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدونی عاشقتم چرا قلبمو پس میزنی  بی تو من اخه طاقت این زندگی رو ندارم نزار پا روی قلبم و خاطراتم تو که میدونستی بی تو میریم چرا نزاشتی دستاتو بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامل نبودم اما... عشقت ک بودم بخاطر من نه بخاطر خودت مرا راهی نمیکردی پس کجارفت انهمه خودخواهی ات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد بودنم را بگذاربه حساب گرم بودنت با دیگران…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا هرگز ارزو نخواهم کرد.. تنها زمانی تورا میخواهم که... با دل خود بیایی نه با ارزوی من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهــــآیمــ یــــــخ بستنـــــــد خـــــــــدآ بیــــآ تــــآ بـــآهم آنهـــآرا " هــــآ " کنیمــ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(فراموش کردنت) هنر میخواهد...و من انگار (بی هنر ترین) انسانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ کودکیم هستم: قهر میکردیم تا قیامت و چند لحظه ی بعد قیامت میرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او گـفـتن ســـــوزش چـشـــم میــآورد و از او نـــــــگفتــن تـــورم گـلــو … . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند همه ی فصل ها که از من بگذرند پاییز میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین رنگ آمیزی بود که دیدم! در یک چشم بر هم زدنی روزگارم را سیاه کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست گاهی هم سکوت نشانه تردید آدمهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم عجیــــــــــب برای آن روزها تنــــــــــــگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری میگفت... اگه میخواهی همیشه جوان بمانی دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری و دوست داره. گفتم پس چرا خودت جوان نموندی ؟ پیر آهی کشید و گفت .... دوسش داشتم ... اما دوسم نداشت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ می گذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم.... :"(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای حضور و غیابهای دوران مدرسه تنگ شده... انگار آن زمان برای کسی اهمیت داشت غیبتمان...