بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال اینکه باگذشت زمان عشق فراموش میشود ثانیه هارادرحسرت گذراندم... اما بعد از سالها هنوز داغی کهنه اشکم را در میاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که در نزد توام با شاخه گل کوچکی شادم کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا انقدر دلگیر است که سوت قطار های نیمه شب.......هر ادمی را وسوسه میکند که برود و دیگر بازنگردد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مثل بچگیمون هرکی بیشتر باهامون بازی کنه بیشتر دوسش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه هم می سوزد دلش ٬ برای دلتنگیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولی کاش باورکنی که فراموش کردنتم مثل براورده شدن ارزوهام محاله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم دوریت را با دریای محبت دیگران عوض نمیکنم... حتی اگر در طوفان غمت بمیرم... "دلتنگم مخاطب خاص... پس کی مال هم میشیم...!!؟؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی ، یه ساعتایی ، یه لحظه هایی آدم دلش بدجور هوایی میشه! اونوقته که "فقط" باید به جای خالی کسی نگاه کنه که دیگه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کو آن کس که کار برای خدا کند؟ بر جای بی وفایی مردم وفا کند هرچندخلق سنگ ملامت بر او زنند بر جای سنگ نیمه شبها دعا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... اونـی کـه روم غـیـرت نـداشـت.... روشـن فـکـر نـبـود!!!!! مـــن بـراش مـهـم نـبـودم..... چـقـدر سـخـتـه درک ایـن مـوضـوع.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام به یـــادت می افتم بـــغـــض میـــکنــــــم . . .  اشک در چشمــــانم حلقه می زند همه با تعـــجب نگـــاهــم می کنند لبخند میـــزنم و می گـــویم چــــقدر داغ بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ..... و اين درد كمى نيست كه پشت هيچ خط تلفنى  صداى تو نيست .... كه .... رو بر ميگردانم و جاى تو خاليست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار  من مينوشتم حرف دلم را از نبودنت اين بار  اما  قلم را تو به دست بگير و از روزگار ً بى من أت ً برايم بنويس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیالی روانه ی دل دریا کنم تابدانی دلتنگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بوی تو را میبارد... کجایی ای آنکه زندگی ام بی تو بارانی است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز... فراموش نخواهم کرد که برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال اینکه باگذشت زمان عشق فراموش میشود ثانیه هارادرحسرت گذراندم... اما بعد از سالها هنوز داغی کهنه اشکم را در میاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که در نزد توام با شاخه گل کوچکی شادم کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا انقدر دلگیر است که سوت قطار های نیمه شب.......هر ادمی را وسوسه میکند که برود و دیگر بازنگردد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مثل بچگیمون هرکی بیشتر باهامون بازی کنه بیشتر دوسش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه هم می سوزد دلش ٬ برای دلتنگیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولی کاش باورکنی که فراموش کردنتم مثل براورده شدن ارزوهام محاله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم دوریت را با دریای محبت دیگران عوض نمیکنم... حتی اگر در طوفان غمت بمیرم... "دلتنگم مخاطب خاص... پس کی مال هم میشیم...!!؟؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی ، یه ساعتایی ، یه لحظه هایی آدم دلش بدجور هوایی میشه! اونوقته که "فقط" باید به جای خالی کسی نگاه کنه که دیگه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کو آن کس که کار برای خدا کند؟ بر جای بی وفایی مردم وفا کند هرچندخلق سنگ ملامت بر او زنند بر جای سنگ نیمه شبها دعا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... اونـی کـه روم غـیـرت نـداشـت.... روشـن فـکـر نـبـود!!!!! مـــن بـراش مـهـم نـبـودم..... چـقـدر سـخـتـه درک ایـن مـوضـوع.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام به یـــادت می افتم بـــغـــض میـــکنــــــم . . .  اشک در چشمــــانم حلقه می زند همه با تعـــجب نگـــاهــم می کنند لبخند میـــزنم و می گـــویم چــــقدر داغ بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ..... و اين درد كمى نيست كه پشت هيچ خط تلفنى  صداى تو نيست .... كه .... رو بر ميگردانم و جاى تو خاليست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار  من مينوشتم حرف دلم را از نبودنت اين بار  اما  قلم را تو به دست بگير و از روزگار ً بى من أت ً برايم بنويس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیالی روانه ی دل دریا کنم تابدانی دلتنگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بوی تو را میبارد... کجایی ای آنکه زندگی ام بی تو بارانی است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز... فراموش نخواهم کرد که برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت.....