بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا بی تو نمی شد اما حالا با تو نمی شود زندگی کرد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیدار بی کسی بارها دلم شک ب یاد کسی ک هرگز یادم نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، آسمونت رو ابری نکن... بهش بگو نباره... خیلـــی ها توی این هوا باطرفشون خاطره داشتن خیلی ها هم میخواستن داشته باشن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه رابطه هايي مثل ريك كفش مي مونه ،اولش سعي ميكني قلش بدي ته كفشت وباهاش كناربياي ولي آخرش مجبوري بندازيش بيرون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ب ك بسپارم وقتي ك دلم تنگ است پيدا نكنم همدل،دلها همه از سنگ است گويا ك در اين وادي از عشق نشاني نيست گر هست يكي عاشق،آلوده ب صد رنگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم.... می خوانمت باتمام ناپاکی هایم توهم مرا دریاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است بیشعور بودن هم درست مشابه همین وضع است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های خوب شیشه خالیشونم بعد سال ها بوی عطر میده مث جای خالیه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تازه ای ندارم … فقط خزان در راه است … کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند ، شاید یادت بیافتد جیب هایت را وقتی دست هایم مهمانشان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ... نه براي کسي ... دلتنگم از بي کسي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند چیزی جز آغوش آدم آرامش نمیکند حتی اگر خدا برایش سیب بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میرفتی بهار بود تابستان که نیامدی... پاییز شد پاییز که برنگشتی ...پاییز میماند تو را به دل پاییزی ات... فصلها را به هم نریز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؟ کمی بیا جلوتر... میخواهم در گوشت چیزی بگویم..! این یک اعتراف است... من... بی او... دوام نمی اورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازباران بی ترانه گریه های بی بهانه میخوردبرسقف قلبم یادم ارد روی ماهت باورت شاید نباشدکه دلم تنگ است برایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است پاییز ، سبزتر میکند اندوهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی ام را با فاصله می نویسم تا شاید فاصله ای بین دلم و تنگی بیفتد ، چه خیال خامی ! این مدار فاصله مورب است ، چندی که بگذرد دوباره میشود : “تنگی دل”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا بی تو نمی شد اما حالا با تو نمی شود زندگی کرد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیدار بی کسی بارها دلم شک ب یاد کسی ک هرگز یادم نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، آسمونت رو ابری نکن... بهش بگو نباره... خیلـــی ها توی این هوا باطرفشون خاطره داشتن خیلی ها هم میخواستن داشته باشن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه رابطه هايي مثل ريك كفش مي مونه ،اولش سعي ميكني قلش بدي ته كفشت وباهاش كناربياي ولي آخرش مجبوري بندازيش بيرون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ب ك بسپارم وقتي ك دلم تنگ است پيدا نكنم همدل،دلها همه از سنگ است گويا ك در اين وادي از عشق نشاني نيست گر هست يكي عاشق،آلوده ب صد رنگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم.... می خوانمت باتمام ناپاکی هایم توهم مرا دریاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است بیشعور بودن هم درست مشابه همین وضع است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های خوب شیشه خالیشونم بعد سال ها بوی عطر میده مث جای خالیه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تازه ای ندارم … فقط خزان در راه است … کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند ، شاید یادت بیافتد جیب هایت را وقتی دست هایم مهمانشان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ... نه براي کسي ... دلتنگم از بي کسي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند چیزی جز آغوش آدم آرامش نمیکند حتی اگر خدا برایش سیب بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میرفتی بهار بود تابستان که نیامدی... پاییز شد پاییز که برنگشتی ...پاییز میماند تو را به دل پاییزی ات... فصلها را به هم نریز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؟ کمی بیا جلوتر... میخواهم در گوشت چیزی بگویم..! این یک اعتراف است... من... بی او... دوام نمی اورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازباران بی ترانه گریه های بی بهانه میخوردبرسقف قلبم یادم ارد روی ماهت باورت شاید نباشدکه دلم تنگ است برایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است پاییز ، سبزتر میکند اندوهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی ام را با فاصله می نویسم تا شاید فاصله ای بین دلم و تنگی بیفتد ، چه خیال خامی ! این مدار فاصله مورب است ، چندی که بگذرد دوباره میشود : “تنگی دل”