بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینه ام فقط سنگ قبر کم دارد....... برای همه ی ارزوهایی که در ان مرده اند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(جای هیچکس را هیچکس نمیتواند پر کند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نسل غم انگیزی هستیم..دنبال یک اتاق خالی،که موزیک گوش کنیم و چایی بخوریم و حسرت ..همین...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی به روز ادم چیزی نمی اود/به شب ادم اما..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم ... چمدانم را نمی برم ... سنگین است روزهــایی که بی تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اینقدر صبور باشم تا به همه آرزوهایی که یه روز تو قلب هر دوتامون بود برسم،نمیخوام از آرزوهام ساده بگدرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم: بيا!گفت پاهايم يخ زده...به پايش سوختم"گرم شدرفت بسوي ديگري"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـــعـنـت بـــه پـــیـــام هـــا...دلـــــــم برای صــدایــت تــنـــگ شـــده...دلـم واســه شـنـیـدن حـتـی یـه لـحـظـه ی صـدات تـنـگ شـده ....بـی انــصــاف بـه خـدا تـنـگ شـده ...خـیـلی..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی یه سکوت غیر منتظره میون خنده های بلند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود...عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*آنقدر دلتنگت شده ام که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد قدمش را میبوسم* 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کسی رو نداشتم که روزمو بهم تبریک بگه! بیشتر از هر روز احساس تنهایی کردم:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاش خیلی کنارم شادی ها و غمام خالیه،کاش زودتر برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... اونی که قرار بود تا آخر دنیا باهام بمونه رفت، دیگه به آخر دنیا اعتقادی ندارم.. با رفتنش اعتقادم هم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد آور ترین لحظه وقتیه که بی اختیار اسم کسی رو که دیگه پیشت نیست رو بگی... دردشو کشیدم که میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مثلی هست میگه:نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم...شنیدی؟خوش به حالت من دیدم...لمس کردم...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینه ام فقط سنگ قبر کم دارد....... برای همه ی ارزوهایی که در ان مرده اند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(جای هیچکس را هیچکس نمیتواند پر کند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نسل غم انگیزی هستیم..دنبال یک اتاق خالی،که موزیک گوش کنیم و چایی بخوریم و حسرت ..همین...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی به روز ادم چیزی نمی اود/به شب ادم اما..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم ... چمدانم را نمی برم ... سنگین است روزهــایی که بی تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اینقدر صبور باشم تا به همه آرزوهایی که یه روز تو قلب هر دوتامون بود برسم،نمیخوام از آرزوهام ساده بگدرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم: بيا!گفت پاهايم يخ زده...به پايش سوختم"گرم شدرفت بسوي ديگري"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـــعـنـت بـــه پـــیـــام هـــا...دلـــــــم برای صــدایــت تــنـــگ شـــده...دلـم واســه شـنـیـدن حـتـی یـه لـحـظـه ی صـدات تـنـگ شـده ....بـی انــصــاف بـه خـدا تـنـگ شـده ...خـیـلی..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی یه سکوت غیر منتظره میون خنده های بلند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود...عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*آنقدر دلتنگت شده ام که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد قدمش را میبوسم* 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کسی رو نداشتم که روزمو بهم تبریک بگه! بیشتر از هر روز احساس تنهایی کردم:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاش خیلی کنارم شادی ها و غمام خالیه،کاش زودتر برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... اونی که قرار بود تا آخر دنیا باهام بمونه رفت، دیگه به آخر دنیا اعتقادی ندارم.. با رفتنش اعتقادم هم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد آور ترین لحظه وقتیه که بی اختیار اسم کسی رو که دیگه پیشت نیست رو بگی... دردشو کشیدم که میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مثلی هست میگه:نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم...شنیدی؟خوش به حالت من دیدم...لمس کردم...!