بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون روي خاك مينوشت: ليـــلي...ليـــلي...ليــــلي... پرسيدند:چه ميكني؟؟؟؟ گفت:ميسر نيست من را كام او...عشق بازي ميكنم با نام او....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه یکی باشد چه صدتا دمار از روزگار ادم درمی اورد, خاطره را میگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام.... نميدانم"براي تو"يا براي ديروزهايي"كه با تو گذشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خنده هاش،صداش،نگاه هاي يواشكيش،واسه اخم كردنش،واسه قهركردنش،واسه دروغاي تابلويي كه ميگفت تا ازدلم دربياره تنگ شده...خيلي هم تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصـــ ـدک برو آن گوشـــ ـه باغ سمت آن نرگـــ ـس مســـ ـت و بخوان در گوشـــ ـش:یک نفر گوشـــ ـهء باغ یاد تــ ـو را بوی تــ ـورا لحظــ ـه ای از یاد نخواهــ ـد برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بگیرد...کاش باران بگیرد وشیشه بخارکند و من همه ی دلتنگیهایم را رویش ها کنم....و با گوشه آستینم همه را یکباره پاک کنم.....و خلاص....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــی... پیچیـــده نیســتــــ یکـــــ دلــــ... یکــــ آسمـــــان... یــکــــ بغــــض... و آرزوهــــای تـَـــرکــــ خــــورده! بــــهـ همیـــــن ســادگـی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـشـستـه ام به یاد کودکی هایم دور غلط ها یک خط بسته می کشم دور تو … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي دلتنگ تو ميشم مي بينم عكستو هر جا مي خواد آشتي كنه قلبم دوباره با غم دنيا منه ديوونه يه عمره كه به عشق تو اسيرم همش از تو مي نويسم واسه اينكه جون بگيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا هيچ كسي هرگز مثل تو برام نميشه دل تنگم رو صدا كن چشم براتم تا هميشه مي زنم به آب و آتيش خودمو با تو ببينم زير رقص شاپرك ها گل عشقت رو بچينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني تو روزاي دلتنكي فقط يه عكس و يه آهنك غمكين و يه دنيا حسرت بشه تسكين دردت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میخندید  روز آخر داشت از النگو هایی که براش اورده بودن میگفتو گریه میکرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدانه چنگ کشیدم به دیوار زحسرت...!!! نا امیدی نکشیدی که بدانی چه کشیدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... برای بدست آوردنش با قسمتت میجنگم! پس"خدايا" خط و نشان دوزخت را برايم نكش! جهنم تر از نبودنش جايى را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چه دردی دارد... وقتی حتی حالم درواژه هاهم نمی گنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ماه" من مبادا گرفته باشی !!!!!!!!!!!!!! که شهری را به خاطرت به نماز آیات وا میدارم.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون روي خاك مينوشت: ليـــلي...ليـــلي...ليــــلي... پرسيدند:چه ميكني؟؟؟؟ گفت:ميسر نيست من را كام او...عشق بازي ميكنم با نام او....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه یکی باشد چه صدتا دمار از روزگار ادم درمی اورد, خاطره را میگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام.... نميدانم"براي تو"يا براي ديروزهايي"كه با تو گذشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خنده هاش،صداش،نگاه هاي يواشكيش،واسه اخم كردنش،واسه قهركردنش،واسه دروغاي تابلويي كه ميگفت تا ازدلم دربياره تنگ شده...خيلي هم تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصـــ ـدک برو آن گوشـــ ـه باغ سمت آن نرگـــ ـس مســـ ـت و بخوان در گوشـــ ـش:یک نفر گوشـــ ـهء باغ یاد تــ ـو را بوی تــ ـورا لحظــ ـه ای از یاد نخواهــ ـد برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بگیرد...کاش باران بگیرد وشیشه بخارکند و من همه ی دلتنگیهایم را رویش ها کنم....و با گوشه آستینم همه را یکباره پاک کنم.....و خلاص....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــی... پیچیـــده نیســتــــ یکـــــ دلــــ... یکــــ آسمـــــان... یــکــــ بغــــض... و آرزوهــــای تـَـــرکــــ خــــورده! بــــهـ همیـــــن ســادگـی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـشـستـه ام به یاد کودکی هایم دور غلط ها یک خط بسته می کشم دور تو … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي دلتنگ تو ميشم مي بينم عكستو هر جا مي خواد آشتي كنه قلبم دوباره با غم دنيا منه ديوونه يه عمره كه به عشق تو اسيرم همش از تو مي نويسم واسه اينكه جون بگيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا هيچ كسي هرگز مثل تو برام نميشه دل تنگم رو صدا كن چشم براتم تا هميشه مي زنم به آب و آتيش خودمو با تو ببينم زير رقص شاپرك ها گل عشقت رو بچينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني تو روزاي دلتنكي فقط يه عكس و يه آهنك غمكين و يه دنيا حسرت بشه تسكين دردت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میخندید  روز آخر داشت از النگو هایی که براش اورده بودن میگفتو گریه میکرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدانه چنگ کشیدم به دیوار زحسرت...!!! نا امیدی نکشیدی که بدانی چه کشیدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... برای بدست آوردنش با قسمتت میجنگم! پس"خدايا" خط و نشان دوزخت را برايم نكش! جهنم تر از نبودنش جايى را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چه دردی دارد... وقتی حتی حالم درواژه هاهم نمی گنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ماه" من مبادا گرفته باشی !!!!!!!!!!!!!! که شهری را به خاطرت به نماز آیات وا میدارم.......