بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني.. خلوت ِ تنهائی ات از آسمان ِ پائیز ابری تر باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني وقتي دلتنكي بهت فشار مياره و داره لهت ميكنه فقط يه هندزفري و آهنكايي كه باهاش هزار تا خاطره داري بشه درمون دردت... "كي مال من ميشي ايمانم؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها با هم " جفت " هستن ولی "جور " نیستن..........الکی حسرتشونو نخوری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از تازگیه زخم دلم تازه تری دائم از قصه ی دلتنگی من با خبری مثل مهتاب که از خاطر شب میگذرد هر شب آهسته از خاطر من میگذری.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که تاج سر من خاک کف پایش بود از خدا می طلبم تا به سرم باز آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر با دلتنگی اجین شده است بند بند وجودم سالهاست که از لمس نگاهت دور مانده ام برگرد تا این بیماری مزمن نابودم نکرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته...عاشقش باشی ولی حتی اسمشم ندونی...لعنتی من به عشق دیدن تو این خیابون تکراری رو هر روز متر میکنم آخه تو کجایی؟ دلم تنگته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده  نمیدونم چرا تنهام گزاشتی  نمیدونم دیگری از من عشقش بیشتر بود دلتنگم rz

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـتـنـفـرم!!!! از ایـن تـصـمـیـم هـای یـک طـرفـه.... از ایـن "رفـتـن هـای بـه خـاطـر خـودت"!!! از ایـن آدم هـایـی کـه.... "بـه نـام مـن".... و.... "بـه کـام خـود" عـمـل مـی کـنـنـد....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز شبیه غنچه دلتنگم من ! با حس غمی دوباره می جنگم من ! امروز صدای خسته ی سازم من ! با غصه ی تو چه شعر می سازم من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت دلم سر شار از  نا گفته های  دلم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابشو دیدم که داشت با یه دختره حرف میزد همین که دیدمش برام کافی بوداااااا ولی آرزو میکنم اون دختره زنش بوده باشه وگرنه.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیها ست که باعث میشه ادما دلتنگ بشن. به خاطر همه خوبیهات یه عالمه دلتنگم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــــــدونم ؛ مــــــــال من نیستــــــــی ! امــــــــا .... ! دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... ! بــــه خــــدا نمیفــــــهمه.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین جای کار اینه که تظاهر کنی هیچی نشده … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی  برای گذر از  دوســـتت دارم به دوســـتت داشــتم  چه زجری باید بکشم ؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني.. خلوت ِ تنهائی ات از آسمان ِ پائیز ابری تر باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني وقتي دلتنكي بهت فشار مياره و داره لهت ميكنه فقط يه هندزفري و آهنكايي كه باهاش هزار تا خاطره داري بشه درمون دردت... "كي مال من ميشي ايمانم؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها با هم " جفت " هستن ولی "جور " نیستن..........الکی حسرتشونو نخوری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از تازگیه زخم دلم تازه تری دائم از قصه ی دلتنگی من با خبری مثل مهتاب که از خاطر شب میگذرد هر شب آهسته از خاطر من میگذری.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که تاج سر من خاک کف پایش بود از خدا می طلبم تا به سرم باز آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر با دلتنگی اجین شده است بند بند وجودم سالهاست که از لمس نگاهت دور مانده ام برگرد تا این بیماری مزمن نابودم نکرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته...عاشقش باشی ولی حتی اسمشم ندونی...لعنتی من به عشق دیدن تو این خیابون تکراری رو هر روز متر میکنم آخه تو کجایی؟ دلم تنگته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده  نمیدونم چرا تنهام گزاشتی  نمیدونم دیگری از من عشقش بیشتر بود دلتنگم rz

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـتـنـفـرم!!!! از ایـن تـصـمـیـم هـای یـک طـرفـه.... از ایـن "رفـتـن هـای بـه خـاطـر خـودت"!!! از ایـن آدم هـایـی کـه.... "بـه نـام مـن".... و.... "بـه کـام خـود" عـمـل مـی کـنـنـد....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز شبیه غنچه دلتنگم من ! با حس غمی دوباره می جنگم من ! امروز صدای خسته ی سازم من ! با غصه ی تو چه شعر می سازم من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت دلم سر شار از  نا گفته های  دلم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابشو دیدم که داشت با یه دختره حرف میزد همین که دیدمش برام کافی بوداااااا ولی آرزو میکنم اون دختره زنش بوده باشه وگرنه.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیها ست که باعث میشه ادما دلتنگ بشن. به خاطر همه خوبیهات یه عالمه دلتنگم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــــــدونم ؛ مــــــــال من نیستــــــــی ! امــــــــا .... ! دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... ! بــــه خــــدا نمیفــــــهمه.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین جای کار اینه که تظاهر کنی هیچی نشده … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی  برای گذر از  دوســـتت دارم به دوســـتت داشــتم  چه زجری باید بکشم ؟!