بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقت دلمو شکستی فدای سرت ! فقط کفش بپوش که شکسته هاش تو پات نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... دلتنگی.... دلتنگی....  دایه ای مهربانتر از مادر شده...! آغوش گشوده بلعیده مرا..... درست از ساعتی که رفته ای. .... نخواهمش کی را باید ببینم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه دلتنگی سربازای بی مرخصی زندونیای بی ملاقاتی قناریای تو قفس مریضای بی نفس دلای بی کس دلم برات تنگ شده نفس.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم ،حتی اگر دنیا با تمام ناخوشی هایش بخواهد سرگرمم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشـبــَخــت شــُــدم . . . وقتــی لــَــحظـه ای دَر خواب مـــال " مــَـــــــــن " شـــُدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسـهـ مــا ایــن زنــدگــی نــیــســتـــ . . .  مـثـهـ جــون کــنــدنــهـ . . . مــثــهـ تــو صــبــح زنــده شــدن و شــبـــ مــردنــهـ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عينک سياهت را بردار دنيا پر از زيبايست عينک را برداشتم وحشت کردم از هياهوي رنگها عينکم را بدهيد ميخواهم به دنيايي يکرنگم پناه ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقبال بدم در آن بود ک دردهایم را با ناله جار نزدم و دیگران گمان کردند ک دردی ندارم... با دردهایم هم صحبت شدم...با غصه خندیدم... من از درون شکسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیایه نامردیه ماهم شدیم شبکه چهار هیچکس نگاهمون نمیکنه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی ... خلوت ِ تنهائی ات از آسمان ِ پائیز ابری تر باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باز معلمی بود وانشایی میخاست "روزگارش راچگونه میگذراند" تاچند خط برایش دردودل میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیری که با امدن لاشخوررها شکارش را رها میکند نشانه ی ترس او نیست بلکه اعتقادارد این شکار دیگر ارزش خوردن ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمیدانم برای بیان دلتنگی در مقابلت چه بنویسم... من واژه هارا کم آورده ام... من قدرت کم آورده ام... من خودم را کم آورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا ابرمُـ بارونـــــ حس دلتنگی باهامـِ دیدنــــ دوبــــارهِ تــــو همهـ حالُ هوامـِ حس دلتنگـــــی قشنگهـ وقتی کهـ مالـ تـــو باشهـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريايي را ديده اي كه اندازه يك فنجان چاي شده باشد!!؟ نه محال است ديده باشي.... و براي همين هيچگاه حال و روز دل تنگ مرا درك نكردي............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه يك بهانه براى درد دل هست
هيچوقت دلى بى بهانه نميتپد نميدانم بهانه ها دلگيرن
يادلها بهانه گير؟
وچه قشنگ است بهانه دلتنگى .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقت دلمو شکستی فدای سرت ! فقط کفش بپوش که شکسته هاش تو پات نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... دلتنگی.... دلتنگی....  دایه ای مهربانتر از مادر شده...! آغوش گشوده بلعیده مرا..... درست از ساعتی که رفته ای. .... نخواهمش کی را باید ببینم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه دلتنگی سربازای بی مرخصی زندونیای بی ملاقاتی قناریای تو قفس مریضای بی نفس دلای بی کس دلم برات تنگ شده نفس.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم ،حتی اگر دنیا با تمام ناخوشی هایش بخواهد سرگرمم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشـبــَخــت شــُــدم . . . وقتــی لــَــحظـه ای دَر خواب مـــال " مــَـــــــــن " شـــُدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسـهـ مــا ایــن زنــدگــی نــیــســتـــ . . .  مـثـهـ جــون کــنــدنــهـ . . . مــثــهـ تــو صــبــح زنــده شــدن و شــبـــ مــردنــهـ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عينک سياهت را بردار دنيا پر از زيبايست عينک را برداشتم وحشت کردم از هياهوي رنگها عينکم را بدهيد ميخواهم به دنيايي يکرنگم پناه ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقبال بدم در آن بود ک دردهایم را با ناله جار نزدم و دیگران گمان کردند ک دردی ندارم... با دردهایم هم صحبت شدم...با غصه خندیدم... من از درون شکسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیایه نامردیه ماهم شدیم شبکه چهار هیچکس نگاهمون نمیکنه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی ... خلوت ِ تنهائی ات از آسمان ِ پائیز ابری تر باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باز معلمی بود وانشایی میخاست "روزگارش راچگونه میگذراند" تاچند خط برایش دردودل میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیری که با امدن لاشخوررها شکارش را رها میکند نشانه ی ترس او نیست بلکه اعتقادارد این شکار دیگر ارزش خوردن ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمیدانم برای بیان دلتنگی در مقابلت چه بنویسم... من واژه هارا کم آورده ام... من قدرت کم آورده ام... من خودم را کم آورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا ابرمُـ بارونـــــ حس دلتنگی باهامـِ دیدنــــ دوبــــارهِ تــــو همهـ حالُ هوامـِ حس دلتنگـــــی قشنگهـ وقتی کهـ مالـ تـــو باشهـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريايي را ديده اي كه اندازه يك فنجان چاي شده باشد!!؟ نه محال است ديده باشي.... و براي همين هيچگاه حال و روز دل تنگ مرا درك نكردي............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه يك بهانه براى درد دل هست
هيچوقت دلى بى بهانه نميتپد نميدانم بهانه ها دلگيرن
يادلها بهانه گير؟
وچه قشنگ است بهانه دلتنگى .