بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم دلتنگ هوای پاییز شده ام,میگویند هوای پاییز دلتنگی می آورد..  جالب است دلتنگ هوای دلتنگی شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا تو اوج فراموشی دوباره دلتنگ بودنش میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــــــــــــــــــــــام حجم خیالم از تو لبریز استــــــــــــــــــــ خیـــــالم کوچکــــــــــــــــــــــــ نیست توبزرگیــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايـــــــــــــــــا...... حواست كجاست......؟ صداي هق هق گريه ام از همان گلويي  مي ايد كه تو از رگش به من نزديكتري......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت نميكنم كه برگردي..... مهم باشم خودت بر ميگردي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قشنگ ترین حس ها وقتیه که ازش جدا میشی و میای خونه دست هات بوی عطرشو میده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان دلتنگي هايم باش تا فراموشت نكنم... تا به ياد داشته باشمت... تا بويت را حس كنم... تا بدانم كه هستي... تا بدانم كه ميماني... تا بداني ميان ثانيه هاي دلتنگي هايم تو وجود داري..""فقط تو""...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را بلند نکن تو نمیدانی چه روزهایی برای شنیدنه صدات خون گریه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هاي دلم را هرگز كسي نميفهمد! فقط روزي مورچه ها خواهند فهميد! روزي كه در زير خاك گلويم را به تاراج ميبرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دلتنگی هایم برای کسی مینویسم که حتی یک بار حتی یک بار... دلش برایم تنگ نشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ كردن های ما از سرما نیست... لحن بعضیها؛  زمستونیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني هميشه دلتنك اون ميمم كه بيادآخر اسمم و منو بكنه مال تو... "يعني ميشه ايمانم؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟  يعني وقتي كنارته دوس داري ثانيه ها و دقيقه ها وايسن تا انقد نكاش كني شايد دلتنكيات تموم بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــــــــــــــــــاهرگـــــــــــــــ من،قیــــــــــد توست... بزنم... مـــــیـــــــمــــــیــــــــرمــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ی فقرم, به دیدن لبخندی که به دیگری میبخشی قانعم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیگار که میکشم همان فریاد هایست که نمیتوانم بزنم همان دردهایی که درمان ندارد... همان دلتنگی هایی که هروز پیرترم میکند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم دلتنگ هوای پاییز شده ام,میگویند هوای پاییز دلتنگی می آورد..  جالب است دلتنگ هوای دلتنگی شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا تو اوج فراموشی دوباره دلتنگ بودنش میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــــــــــــــــــــــام حجم خیالم از تو لبریز استــــــــــــــــــــ خیـــــالم کوچکــــــــــــــــــــــــ نیست توبزرگیــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايـــــــــــــــــا...... حواست كجاست......؟ صداي هق هق گريه ام از همان گلويي  مي ايد كه تو از رگش به من نزديكتري......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت نميكنم كه برگردي..... مهم باشم خودت بر ميگردي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قشنگ ترین حس ها وقتیه که ازش جدا میشی و میای خونه دست هات بوی عطرشو میده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان دلتنگي هايم باش تا فراموشت نكنم... تا به ياد داشته باشمت... تا بويت را حس كنم... تا بدانم كه هستي... تا بدانم كه ميماني... تا بداني ميان ثانيه هاي دلتنگي هايم تو وجود داري..""فقط تو""...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را بلند نکن تو نمیدانی چه روزهایی برای شنیدنه صدات خون گریه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هاي دلم را هرگز كسي نميفهمد! فقط روزي مورچه ها خواهند فهميد! روزي كه در زير خاك گلويم را به تاراج ميبرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دلتنگی هایم برای کسی مینویسم که حتی یک بار حتی یک بار... دلش برایم تنگ نشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ كردن های ما از سرما نیست... لحن بعضیها؛  زمستونیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني هميشه دلتنك اون ميمم كه بيادآخر اسمم و منو بكنه مال تو... "يعني ميشه ايمانم؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟  يعني وقتي كنارته دوس داري ثانيه ها و دقيقه ها وايسن تا انقد نكاش كني شايد دلتنكيات تموم بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــــــــــــــــــاهرگـــــــــــــــ من،قیــــــــــد توست... بزنم... مـــــیـــــــمــــــیــــــــرمــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ی فقرم, به دیدن لبخندی که به دیگری میبخشی قانعم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیگار که میکشم همان فریاد هایست که نمیتوانم بزنم همان دردهایی که درمان ندارد... همان دلتنگی هایی که هروز پیرترم میکند