بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير يا زود ، مهم نيست حسرتي به دل ندارم ، تنها دلــــــــــم ، براي تو تنگ مي شود براي اندوه شــــــــــعرهاي نگفته !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت را به سمت من کج کن ... این روز ها بدجور نفس تنگی گرفتم ، میگویند هوا آلوده است هر هوایی که تو در آن نباشی آلوده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقیبم برد ... میدونی چــــرا ...?! آخه من جــــونمو براش گذاشــــتم اما اون تنشو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمهايت را از پشت بگيرم..... ديدم طاقت اسم هايي كه ميگويي را ندارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی پيچيده نيست!
 يك دل...
یک آسمان، 
يك بغض، و آرزوهای ترک خورده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفــــترم تصویری از "بهار" بیادت میکشم اما... دلم برایت "برگ ریزان" است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها خيلي تنهام...خيلي داغونم.... كسي مثل من اينجا هست كه دلش نه براي كسي ،نه براي جايي، بلكه براي خودش تنك شده باشد.فقط براي خودش؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سرنوشت راحش را برود..! من همین جا کنار قول هایت درست روبه روی دوست داشتنت و در عمق نبودنت، محکم ایستاده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د و س ت ت د ا ر م رو جدا مینویسم.... شاید همین فاصله ها تو رو دلتنگ کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پاي رفتن... نه پاي ماندگاري... درد خزه ي كف جوي اين است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو خواهش میکنم ی لحظه صبرکن تورواز دست بدم چیزی نمیونه برام مگه جزتو چیزیم هست که از دنیا بخوام نمیتونم ببینم ی نفس ازتو جدام... نگو که برنمیگردی...که هنوز حرف نگفته باتو خیلی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم دلم غمگین ترین دله روی زمین شده روزا هم میگذرن اما محاله که حسم عوض بشه آخه هر شب یه ذره شعر . . روح خرابمو سمت تو میشکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی تو دلمون پا نمیذاشت... کاش اگ پا میذاشت دلمون رو تنها نمیذاشت... کاش اگ تنها میذاشت رد پاش رو روی دلمون جا نمیذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سفر كرده كه دل من همراه اوست ،هركجا هست خدايا به سلامت دارش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگه بازم بیا پیشم مثه گذشته ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلتنگي ها زير نقاب سكوت پنهان ميشود باز هم بي صدا دلتنگت شدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير يا زود ، مهم نيست حسرتي به دل ندارم ، تنها دلــــــــــم ، براي تو تنگ مي شود براي اندوه شــــــــــعرهاي نگفته !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت را به سمت من کج کن ... این روز ها بدجور نفس تنگی گرفتم ، میگویند هوا آلوده است هر هوایی که تو در آن نباشی آلوده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقیبم برد ... میدونی چــــرا ...?! آخه من جــــونمو براش گذاشــــتم اما اون تنشو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمهايت را از پشت بگيرم..... ديدم طاقت اسم هايي كه ميگويي را ندارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی پيچيده نيست!
 يك دل...
یک آسمان، 
يك بغض، و آرزوهای ترک خورده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفــــترم تصویری از "بهار" بیادت میکشم اما... دلم برایت "برگ ریزان" است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها خيلي تنهام...خيلي داغونم.... كسي مثل من اينجا هست كه دلش نه براي كسي ،نه براي جايي، بلكه براي خودش تنك شده باشد.فقط براي خودش؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سرنوشت راحش را برود..! من همین جا کنار قول هایت درست روبه روی دوست داشتنت و در عمق نبودنت، محکم ایستاده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د و س ت ت د ا ر م رو جدا مینویسم.... شاید همین فاصله ها تو رو دلتنگ کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پاي رفتن... نه پاي ماندگاري... درد خزه ي كف جوي اين است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو خواهش میکنم ی لحظه صبرکن تورواز دست بدم چیزی نمیونه برام مگه جزتو چیزیم هست که از دنیا بخوام نمیتونم ببینم ی نفس ازتو جدام... نگو که برنمیگردی...که هنوز حرف نگفته باتو خیلی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم دلم غمگین ترین دله روی زمین شده روزا هم میگذرن اما محاله که حسم عوض بشه آخه هر شب یه ذره شعر . . روح خرابمو سمت تو میشکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی تو دلمون پا نمیذاشت... کاش اگ پا میذاشت دلمون رو تنها نمیذاشت... کاش اگ تنها میذاشت رد پاش رو روی دلمون جا نمیذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سفر كرده كه دل من همراه اوست ،هركجا هست خدايا به سلامت دارش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگه بازم بیا پیشم مثه گذشته ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلتنگي ها زير نقاب سكوت پنهان ميشود باز هم بي صدا دلتنگت شدم