بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ناگوار است ... ، آب هرچه به سرچشمه نزدیک تر باشد گوارا تر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضي ها علم را زير سوال مي برد.....!!!1 آنقدر آرامت مي كند كه هيچ مسكني جايش را نمي گيرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــهاب حـسـیـنـی : چــقــدر ســخــتــه آدم تــو گــذشــتــش دنــبــال ِ دلــیــل ِ مــرگـــ ـش تــو آیــنــده بــاشــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[ بَعضیـآ ] بـﮧ مــآ نمـﮯ פֿُـورבטּ مـــآ جـــآ פֿـآلـﮯ בآבیـــҐ פֿُـورבטּ بـﮧ [ شُمــآ ] ... مُبارَڪـتـوטּ بآشـــﮧ ... ! مخاطب نامرددددددددددد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران می آید دلی جایی تنگ است تو گریستی یا من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهم زنگ زد بعد مدت ها بهش گفتم دیگه زنگ نزن من نمیخوامت... اما همونجا عطرش دستم بود بو کردمو توی دلم گفتم چقد دوست دارم به حال خودم اشک ریختم بدونه هق هق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواستـــم گلــه کنــم ، از نـا مهربانــی هایــت! امــا ... ... خـوب کــه فکــر میکنــم مـــن بی مقدمــه عاشــق تـــو شـدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید به هم بازرسیم: روزی که من به‌سانِ دریایی خشکیدم، و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای فرشته! دلم به اندازه تمام آتشفشانهای خاموش بغض دلتنگی ات را دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بهت اس ميدن و تولدتو تبريك ميگن،اونقد دوروورت شلوغه كه نميدوني جواب اس كدومشونوبدي... اما يهوبغض گلوتو خفه ميكنه....ميدوني چرا؟؟؟؟ چون اوني كه بايد يادت بيفته ،يادش نمونده كه امروزتولدته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﮕﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮﺗﺎﺑﻠﻮﻱ "ﺳﻴﮕﺎﺭﻣﻤﻨﻮﻉ " ﺩﻭﺩﻛﻨﻢ ﺗﺎﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺩﺭﺩ ﺭﺍﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتن تو انقدر زندگی میکنم تا بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی 1 زن سیگار میکشد یعنی دیگه گریه جواب نمیده و وقتی 1 مردی اشک ریخت بدون کارش از سیگار کشیدن گذشته............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده دلتون بدجوری هواشو بکنه ولی مجبور بشین با نبودنش کنار بیایم... شده دلتون دستاشو بخواد ولی دستاتو بذاری تو جیبتو تنهایی قدم بزنه دلتنگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1 عده ای هستن که بعدازشنیدن درد ودل شما سرشون رو تکون میدن و خیلی جانسوز میگن : میفهمم ، میفهمم  ولی به جان خودم عمرا اگه فهمیده باشن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر بچه خونه تنها بود مادرش که از سر کار زنگ زد بهش تازه گریش بند اومده بود.... معلمشون گفته بود فردا با باباهاتون بیاید مدرسه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ناگوار است ... ، آب هرچه به سرچشمه نزدیک تر باشد گوارا تر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضي ها علم را زير سوال مي برد.....!!!1 آنقدر آرامت مي كند كه هيچ مسكني جايش را نمي گيرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــهاب حـسـیـنـی : چــقــدر ســخــتــه آدم تــو گــذشــتــش دنــبــال ِ دلــیــل ِ مــرگـــ ـش تــو آیــنــده بــاشــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[ بَعضیـآ ] بـﮧ مــآ نمـﮯ פֿُـورבטּ مـــآ جـــآ פֿـآلـﮯ בآבیـــҐ פֿُـورבטּ بـﮧ [ شُمــآ ] ... مُبارَڪـتـوטּ بآشـــﮧ ... ! مخاطب نامرددددددددددد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران می آید دلی جایی تنگ است تو گریستی یا من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهم زنگ زد بعد مدت ها بهش گفتم دیگه زنگ نزن من نمیخوامت... اما همونجا عطرش دستم بود بو کردمو توی دلم گفتم چقد دوست دارم به حال خودم اشک ریختم بدونه هق هق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـواستـــم گلــه کنــم ، از نـا مهربانــی هایــت! امــا ... ... خـوب کــه فکــر میکنــم مـــن بی مقدمــه عاشــق تـــو شـدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید به هم بازرسیم: روزی که من به‌سانِ دریایی خشکیدم، و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای فرشته! دلم به اندازه تمام آتشفشانهای خاموش بغض دلتنگی ات را دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بهت اس ميدن و تولدتو تبريك ميگن،اونقد دوروورت شلوغه كه نميدوني جواب اس كدومشونوبدي... اما يهوبغض گلوتو خفه ميكنه....ميدوني چرا؟؟؟؟ چون اوني كه بايد يادت بيفته ،يادش نمونده كه امروزتولدته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﮕﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮﺗﺎﺑﻠﻮﻱ "ﺳﻴﮕﺎﺭﻣﻤﻨﻮﻉ " ﺩﻭﺩﻛﻨﻢ ﺗﺎﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺩﺭﺩ ﺭﺍﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتن تو انقدر زندگی میکنم تا بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی 1 زن سیگار میکشد یعنی دیگه گریه جواب نمیده و وقتی 1 مردی اشک ریخت بدون کارش از سیگار کشیدن گذشته............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده دلتون بدجوری هواشو بکنه ولی مجبور بشین با نبودنش کنار بیایم... شده دلتون دستاشو بخواد ولی دستاتو بذاری تو جیبتو تنهایی قدم بزنه دلتنگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1 عده ای هستن که بعدازشنیدن درد ودل شما سرشون رو تکون میدن و خیلی جانسوز میگن : میفهمم ، میفهمم  ولی به جان خودم عمرا اگه فهمیده باشن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر بچه خونه تنها بود مادرش که از سر کار زنگ زد بهش تازه گریش بند اومده بود.... معلمشون گفته بود فردا با باباهاتون بیاید مدرسه...