بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که رفتی بخدا از ته دل نخندیدم . . . حرف دلم و به کی بگم اخه همه میگفتن ولش کن هانی  حالا نیستی......... من دست کیو بگیرم  بعد تو هر که مرا دید تو را نفرین کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز مهربان من دلت تنگ میشود! و میدانم دلت تنگ من نیست... دلت تنگ کسی است که این روزها دلت را برده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتانت را به من قرض بده ... برای شمردن لحظات نبودنت کم آوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشگر خوبی نبودی..........سفید شده تار مویی که قسم خورده بودی با دنیا عوضش نمیکنی.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به بعضی ها بفهمون دل لطیفه...چوب که نیس،سنگ که نیس!! زخمی میشه،آزرده میشه... تیشه برندارن... به ریشه نزنن واسه دلخوشی خودشونو و دیگری همه کار نکنن میدونین چی میگم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ بهانه ای پیدا نمیکنم برای گول زدن دلتنگیهایم... وای که چقدر دلم تمنای وجودت را میکند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام  پس کی نوبت من میشود؟ همه سهم خوشبختیشان را گرفتند  پس مال من کو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا زندگی برایم بی ارزش شده وقتی یارم کنارم نیست زندگی برایم مفت گران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اينكه هنوز به ياد تو مي افتم و اشك مي ريزم خودم را سرزنش ميكنم‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سلام بهونه قشنگ من برای زندگی آره بازم منم  همون دیوونه همیشگی...." ... کاش بازم برام میخوندی.... کاش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدو یک طرح شده ام با ساز های تو...لباس جدیدم با ساز تو نمیخواند...بگذار کهنگی دلم را عوض کنم...به سازت کوک میشوم فقط بگذار برای تو برقصم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست کشیدن ازگذشته نکته ای دارد ...  تا که او چه خواهد وچه بر سرت آرد ... دست کشیدم از گذشته تا رها گردم ...  گذشته دست از سر ِ من بر نمی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمیدی دوستت نداره . . . براش ارزوی خوشبختی کن . . . شاید با دیگری خوشتر باشد . . . مگر خوشحالیش ارزویت نبو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن خواست تا برای استجابت آرزویش دعا کنم. شبها گریستم وبرای آرزویش دعا کردم اما غافل از اینکه تمام آرزویش جدایی ازمن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای عاشق "عاشقی رو از پروانه یاد نگیر که بعده یه مدت توشعله اشتباهش میسوزه از شمع یادبگیرکه تااخرین ذره وجودش به پایه عشقش میسوزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتا باعث اشفتگیمی ی وقتا ازتو ارامش میگیرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که رفتی بخدا از ته دل نخندیدم . . . حرف دلم و به کی بگم اخه همه میگفتن ولش کن هانی  حالا نیستی......... من دست کیو بگیرم  بعد تو هر که مرا دید تو را نفرین کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز مهربان من دلت تنگ میشود! و میدانم دلت تنگ من نیست... دلت تنگ کسی است که این روزها دلت را برده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتانت را به من قرض بده ... برای شمردن لحظات نبودنت کم آوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشگر خوبی نبودی..........سفید شده تار مویی که قسم خورده بودی با دنیا عوضش نمیکنی.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به بعضی ها بفهمون دل لطیفه...چوب که نیس،سنگ که نیس!! زخمی میشه،آزرده میشه... تیشه برندارن... به ریشه نزنن واسه دلخوشی خودشونو و دیگری همه کار نکنن میدونین چی میگم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ بهانه ای پیدا نمیکنم برای گول زدن دلتنگیهایم... وای که چقدر دلم تمنای وجودت را میکند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام  پس کی نوبت من میشود؟ همه سهم خوشبختیشان را گرفتند  پس مال من کو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا زندگی برایم بی ارزش شده وقتی یارم کنارم نیست زندگی برایم مفت گران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اينكه هنوز به ياد تو مي افتم و اشك مي ريزم خودم را سرزنش ميكنم‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سلام بهونه قشنگ من برای زندگی آره بازم منم  همون دیوونه همیشگی...." ... کاش بازم برام میخوندی.... کاش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدو یک طرح شده ام با ساز های تو...لباس جدیدم با ساز تو نمیخواند...بگذار کهنگی دلم را عوض کنم...به سازت کوک میشوم فقط بگذار برای تو برقصم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست کشیدن ازگذشته نکته ای دارد ...  تا که او چه خواهد وچه بر سرت آرد ... دست کشیدم از گذشته تا رها گردم ...  گذشته دست از سر ِ من بر نمی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمیدی دوستت نداره . . . براش ارزوی خوشبختی کن . . . شاید با دیگری خوشتر باشد . . . مگر خوشحالیش ارزویت نبو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن خواست تا برای استجابت آرزویش دعا کنم. شبها گریستم وبرای آرزویش دعا کردم اما غافل از اینکه تمام آرزویش جدایی ازمن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای عاشق "عاشقی رو از پروانه یاد نگیر که بعده یه مدت توشعله اشتباهش میسوزه از شمع یادبگیرکه تااخرین ذره وجودش به پایه عشقش میسوزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتا باعث اشفتگیمی ی وقتا ازتو ارامش میگیرم