بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرهنـگ لـغـتهــا نـیـاز بـه ویــرایــش دارند بـرای مـعنی دلـتـنـگی احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت, دلتنـگی یــعنـــی تـــو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي معني دلتنگي رامي فهمد كه طعم وابستگي راچشيده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت خالی امروز با لحظه هایم کمی نشستیم و غصه خوردیم ... نمیدانم این چه قانون لعنتی است که هرچه قدر می خورم لاغرتر می شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قرص های لعنتی جایت را پر نمی کنند .... فقط ... جای خالیت را نشانم نمیدهند ، همیییییین !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم میسوزد ازباغی ک میسوزد.نه دیداری ن بیداری نه دستی ازسریاری...مراآشفته میدارد چنین آشفته بازاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل  این کلمه بی نقطه گاهی برایت تنگ میشود در حد ی نقطه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من این چشم های بی تو را به کجای این شهر بدوزم که هنوز ... نرفته باشی؟ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان دلم ابريست امشب ... گويي چشمانم هواي باران دارند به مردم بگوييد چتر هايشان را باز کنند ... اينجا گريه باران است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی داره بـا تـو قـدم مـیـزنـه ... روزای بـدم رو رقـم مـیـزنـه ... یـکـی داره عـاشـقـتـرت مـیـکـنـه ... داره زنـدگـیـمـو بـه هـم مـیـزنـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در انجماد نگاه های سرد این مردم دلم برای جهنمت تنگ شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم تنها... میخواستم دستت رابگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که اندوه دارد نیاز به شانه دارد, نه نصیحت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهی که دلم میگیردباخودم میگویم به کجا بایدرفت"به که باید پیوست "به که بایددل بست"به دیاری که پرازدیواراست"یابه افسانه ی دوست؟........گریه ام میگیردازاین همه بی کسی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میگوییم درد بی توبودن نیست بلکه این رنج باتوبودن بود که اینچنین گرفتارم کرد بسان پرنده ای پروبال بسته شده ام که باوجودبالهایش نمیتواند پرواز کند به کدامین خطا این شدسرنوشتم هستیم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و این گریه هم آواز همیم تاته جاده ی تنهایی ها او به تنهایی من میگرید  من به مهربانی او میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ صبور که نداشته باشی دلت که خیلی بگیره اون اهنگرو که بزاری فقط یه بالشت خیس میمونه برات.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرهنـگ لـغـتهــا نـیـاز بـه ویــرایــش دارند بـرای مـعنی دلـتـنـگی احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت, دلتنـگی یــعنـــی تـــو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي معني دلتنگي رامي فهمد كه طعم وابستگي راچشيده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت خالی امروز با لحظه هایم کمی نشستیم و غصه خوردیم ... نمیدانم این چه قانون لعنتی است که هرچه قدر می خورم لاغرتر می شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قرص های لعنتی جایت را پر نمی کنند .... فقط ... جای خالیت را نشانم نمیدهند ، همیییییین !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم میسوزد ازباغی ک میسوزد.نه دیداری ن بیداری نه دستی ازسریاری...مراآشفته میدارد چنین آشفته بازاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل  این کلمه بی نقطه گاهی برایت تنگ میشود در حد ی نقطه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من این چشم های بی تو را به کجای این شهر بدوزم که هنوز ... نرفته باشی؟ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان دلم ابريست امشب ... گويي چشمانم هواي باران دارند به مردم بگوييد چتر هايشان را باز کنند ... اينجا گريه باران است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی داره بـا تـو قـدم مـیـزنـه ... روزای بـدم رو رقـم مـیـزنـه ... یـکـی داره عـاشـقـتـرت مـیـکـنـه ... داره زنـدگـیـمـو بـه هـم مـیـزنـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در انجماد نگاه های سرد این مردم دلم برای جهنمت تنگ شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم تنها... میخواستم دستت رابگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که اندوه دارد نیاز به شانه دارد, نه نصیحت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهی که دلم میگیردباخودم میگویم به کجا بایدرفت"به که باید پیوست "به که بایددل بست"به دیاری که پرازدیواراست"یابه افسانه ی دوست؟........گریه ام میگیردازاین همه بی کسی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میگوییم درد بی توبودن نیست بلکه این رنج باتوبودن بود که اینچنین گرفتارم کرد بسان پرنده ای پروبال بسته شده ام که باوجودبالهایش نمیتواند پرواز کند به کدامین خطا این شدسرنوشتم هستیم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و این گریه هم آواز همیم تاته جاده ی تنهایی ها او به تنهایی من میگرید  من به مهربانی او میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ صبور که نداشته باشی دلت که خیلی بگیره اون اهنگرو که بزاری فقط یه بالشت خیس میمونه برات.....