بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من... تو خوابم وقتی عشقم اومد پیشم، نمیدونم خجالت کشیدم یا ترسیدم نرفتم طرفش. خاکبرسره من که تو خوابم جرأت ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز... کسی که عطرتو را زده بود از کنارم گذشت! این یعنی: قتل غیر عمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش حداقل درطول روز نیم ساعت میتونستم بدون غصه زندگی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خییلی حرف دارم که بزنم اما الان فقط میتونم بگم: "دلم خییلی گرفته خییلی تنهام"دلم یه همدرد میخواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزار که سفره ی دلت پیش غریبه وا بشه این بغض نشکسته باید سهم خود خدا بشه. خدایا خیییییلی دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلی باخودم تنها موندم و تلاش کردم فراموشش کنم به خیال خودم موفق هم شدم اما وقتی بعد از این همه وقت اومدم رمز ورودمو وارد کردم فهمیدم حتی تاریخ تولدشم بدون فکر کردن یادمه خدایا خودت کمکم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه من چه فرقی کردم؟؟؟به خدا من همون آدَمَم . . . منی که همیشه حالتو خوب میکردم و با شنیدنِ صدام آروم میشدی . . . الان حتی سُراغی اَزَم نمیگیری . . . !!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب به شب رسیدم//از کوچه ها به بن بست//آی ادمای دل خوش//جایی برای من هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قلبى دردى دارد فقط نحوه ابراز آن فرق دارد بعضى ها آن را در چشمانشان پنهان مى کنند و بعضى ها در لبخندشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـهـمـیـده ام کـه.... نـفـرت.... مـثـل دیـگـر احـسـاسـات قـیـمـت دارد.... مـثـل عـشـق.... تـنـفـر را هـم.... نـبـایـد خـرج کـسـی کـرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است... تلخ مث نگاه نوازنده ای که با دستهای بریده به گیتارش مینگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا حتی یه ثانیه شنیدن نفساش آدمو آروم میکنه. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالای چوب دار نگاهم به رفیقی افتاد که به گریه های مادرم میخندید،یادم آمد کسی بود که به مادرم همیشه میگفت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز داره از راه میاد.. به خدا طاقته این فصلو ندارم به خدا بگین حذفم کنه؛ شما بگین شاید گوش کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته وقتی خواستی بری با تمام وجودم گفتم بگذر از این تصمیم من بدونت نمیتونم؟؟ چیشد که الان یادم افتادی! برو من تقاص اشتباهایی که برات کردم و پس دادم.... دیگه بسمه دیگه تکرارش نمیکنم عشقه همیشگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ساعت به وقت دلشوره های من ونگاه هابه سوی او ومن ماندمو این دل که همیشه نگران است.................

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من... تو خوابم وقتی عشقم اومد پیشم، نمیدونم خجالت کشیدم یا ترسیدم نرفتم طرفش. خاکبرسره من که تو خوابم جرأت ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز... کسی که عطرتو را زده بود از کنارم گذشت! این یعنی: قتل غیر عمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش حداقل درطول روز نیم ساعت میتونستم بدون غصه زندگی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خییلی حرف دارم که بزنم اما الان فقط میتونم بگم: "دلم خییلی گرفته خییلی تنهام"دلم یه همدرد میخواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزار که سفره ی دلت پیش غریبه وا بشه این بغض نشکسته باید سهم خود خدا بشه. خدایا خیییییلی دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلی باخودم تنها موندم و تلاش کردم فراموشش کنم به خیال خودم موفق هم شدم اما وقتی بعد از این همه وقت اومدم رمز ورودمو وارد کردم فهمیدم حتی تاریخ تولدشم بدون فکر کردن یادمه خدایا خودت کمکم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه من چه فرقی کردم؟؟؟به خدا من همون آدَمَم . . . منی که همیشه حالتو خوب میکردم و با شنیدنِ صدام آروم میشدی . . . الان حتی سُراغی اَزَم نمیگیری . . . !!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب به شب رسیدم//از کوچه ها به بن بست//آی ادمای دل خوش//جایی برای من هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قلبى دردى دارد فقط نحوه ابراز آن فرق دارد بعضى ها آن را در چشمانشان پنهان مى کنند و بعضى ها در لبخندشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـهـمـیـده ام کـه.... نـفـرت.... مـثـل دیـگـر احـسـاسـات قـیـمـت دارد.... مـثـل عـشـق.... تـنـفـر را هـم.... نـبـایـد خـرج کـسـی کـرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است... تلخ مث نگاه نوازنده ای که با دستهای بریده به گیتارش مینگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا حتی یه ثانیه شنیدن نفساش آدمو آروم میکنه. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالای چوب دار نگاهم به رفیقی افتاد که به گریه های مادرم میخندید،یادم آمد کسی بود که به مادرم همیشه میگفت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز داره از راه میاد.. به خدا طاقته این فصلو ندارم به خدا بگین حذفم کنه؛ شما بگین شاید گوش کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته وقتی خواستی بری با تمام وجودم گفتم بگذر از این تصمیم من بدونت نمیتونم؟؟ چیشد که الان یادم افتادی! برو من تقاص اشتباهایی که برات کردم و پس دادم.... دیگه بسمه دیگه تکرارش نمیکنم عشقه همیشگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ساعت به وقت دلشوره های من ونگاه هابه سوی او ومن ماندمو این دل که همیشه نگران است.................