بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو شکستی... حالا همین شکسته هاش هم برات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا سفر بخیر ولی زودتر بیا  دارم در انتظار تو دیوانه میشوم یا تو به خاطر دل من زود تر بیا  یا من به خاطر تو از این شهر میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من مـــاندن اوست … امـــا … خدایــا اگر آرزوی او رفتن من است ؛ آرزوی او را برآورده کن ! من جز آرزوی او آرزویی ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم  انگار چیزی در ذهنم درد میکند. خاطرات شیرین بااو بودن است، حالا که رفته فقط درد میکشم اما هنوز هم  دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی را به یاد می آورم که عشقم برای زیر باران بودنم  وترس از سرما خوردنم اشک میریخت اما حالا  من  برای زیر باران قدم زدن او با دیگری اشک میریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــهــــــــار و این‌همه دلتنگی؟ نَـــه، شاید فرشته‌ای فصل‌ها را به اشتباه ورق زده باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوسـت دارم هایی هـم هست میدونی دروغه ها ولی قلبـت واســه باورش بــه عقلت التماس میکنه …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار و این همه دلتنگی؟! نه شاید فرشته ای فصلها را به اشتباه ورق زده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پایان رسیده ام اما نقطه نمی گذارم یک ویرگول میگذارم، این هم امیدی ست شاید که برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آسون تو رفتی و ندیدی .. یکی پشت سرت خون گریه میکرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم هست که "دلتنگی"را گاهی نباید گفت، ببخش... برای"دوستت دارم" راهی دیگر بلدنیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر رو یک راست بروی به یه دوراهی میرسی اولی به من ختم میشود دومی به ختم من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم به تو رفته اند... آرام می آیند...در سینه می نشینند...دیگر نمی روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلت یاد بده. ... بد نیست گاهی برایم تنگ شود... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرشو کن... اینهمه حرف روی کیبورد باشه ولی تو نتونی اون چیری رو که میخوای... اون چیزی که حرف دلته رو تایپش کنی... سلامتی حرفای دلم و دلت که هیچکی ازش خبر نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یــــاد تو این ستــــاره ها رنگـــــی بود / این دفتــــــر خاطـــــــرات من سنـــــگی بود از درس کـــــلاس عاشـــقی سهـــــــمم باز / یک زنــــــگ فقــــــط دوری و دلتنگـــــــــــی بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو شکستی... حالا همین شکسته هاش هم برات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا سفر بخیر ولی زودتر بیا  دارم در انتظار تو دیوانه میشوم یا تو به خاطر دل من زود تر بیا  یا من به خاطر تو از این شهر میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من مـــاندن اوست … امـــا … خدایــا اگر آرزوی او رفتن من است ؛ آرزوی او را برآورده کن ! من جز آرزوی او آرزویی ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم  انگار چیزی در ذهنم درد میکند. خاطرات شیرین بااو بودن است، حالا که رفته فقط درد میکشم اما هنوز هم  دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی را به یاد می آورم که عشقم برای زیر باران بودنم  وترس از سرما خوردنم اشک میریخت اما حالا  من  برای زیر باران قدم زدن او با دیگری اشک میریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــهــــــــار و این‌همه دلتنگی؟ نَـــه، شاید فرشته‌ای فصل‌ها را به اشتباه ورق زده باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوسـت دارم هایی هـم هست میدونی دروغه ها ولی قلبـت واســه باورش بــه عقلت التماس میکنه …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار و این همه دلتنگی؟! نه شاید فرشته ای فصلها را به اشتباه ورق زده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پایان رسیده ام اما نقطه نمی گذارم یک ویرگول میگذارم، این هم امیدی ست شاید که برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آسون تو رفتی و ندیدی .. یکی پشت سرت خون گریه میکرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم هست که "دلتنگی"را گاهی نباید گفت، ببخش... برای"دوستت دارم" راهی دیگر بلدنیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر رو یک راست بروی به یه دوراهی میرسی اولی به من ختم میشود دومی به ختم من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم به تو رفته اند... آرام می آیند...در سینه می نشینند...دیگر نمی روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلت یاد بده. ... بد نیست گاهی برایم تنگ شود... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرشو کن... اینهمه حرف روی کیبورد باشه ولی تو نتونی اون چیری رو که میخوای... اون چیزی که حرف دلته رو تایپش کنی... سلامتی حرفای دلم و دلت که هیچکی ازش خبر نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یــــاد تو این ستــــاره ها رنگـــــی بود / این دفتــــــر خاطـــــــرات من سنـــــگی بود از درس کـــــلاس عاشـــقی سهـــــــمم باز / یک زنــــــگ فقــــــط دوری و دلتنگـــــــــــی بود