بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤــــﻮﻥ ‫‏ﭼﻨﺪ‬ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻔﻬـــــــــﻤﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ  ﺍﻣـــــــﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﻧﯿـــــــﺎﻡ  ﺑــــــﺎﻭﺭﮐﻦ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت رازمین بزن... امادست ادمهای به ظاهرمرداینجارانگیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دیالوگ هایم را دور خواهم ریخت بی محابا " خودم " خواهم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره داستان عجیبیه  گناهکاران طوری راه میروند که گویی حق با آنان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای صدات ..نفسای پشت تلفنت ..واسه خنده هات ..دلم تنگه برای دعواهامون واسه قهرامون آشتی یامون  دلم تنگه.. میشه برگردی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدآرامتر میشدم  فقط وفقط... اگرمیفهمیدی... حرفهایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکل آدمهاي دنياکنارت باشن،هميشه دلتنگ کسي ميشي که نميتوني کنارش باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هممون میگیم "فراموشش میکنم" ولی.. فقط داریم به نبودنش کنارمون...عادت میکنیم!! همین.. فراموشی در کار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست نیست این روزا چقدر خالی شده دستام.. حواست نیست این روزا تو سرگرمی من تنها.. حواست نیست هر لحظه دارم از یاد تو میرم..ولی بازم تو رویا هام میام دستاتو میگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته که جوری اشکاتوپنهون کنی  که همه بهت نگاه کنن بفهمن  داری چندساله گریه میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم هواي آن كافه را كرده.. كه چايش از مهرتو وقندش محبت تو باشد وتنها مشتري كافه من باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرأت ميشود در برابرت ..... آن كه ميفهمد از ته دل دوستش داري......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس بعد هيچكس نمرده اما...... خيلي ها بعد از خيلي ها،ديگه زندگي نكردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام را به اتش کشیدی  سوختم من ندیدی ندیدی  مرگ دل ارزویت اگر بود مانده بودی اگر میشنیدی..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥چه سخت است درک اینکهღ چشمانتღ هم دروغ می گفتند من تنها به آنها اعتماد داشتــــــم...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هر روز اینجا از گلات رد میشن آدمای خوبم این روزا بد میشن توی این دنیایی که برات زندونه........جای تو اینجا نیست...جات توی گلدونه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤــــﻮﻥ ‫‏ﭼﻨﺪ‬ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻔﻬـــــــــﻤﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ  ﺍﻣـــــــﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﻧﯿـــــــﺎﻡ  ﺑــــــﺎﻭﺭﮐﻦ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت رازمین بزن... امادست ادمهای به ظاهرمرداینجارانگیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دیالوگ هایم را دور خواهم ریخت بی محابا " خودم " خواهم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره داستان عجیبیه  گناهکاران طوری راه میروند که گویی حق با آنان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای صدات ..نفسای پشت تلفنت ..واسه خنده هات ..دلم تنگه برای دعواهامون واسه قهرامون آشتی یامون  دلم تنگه.. میشه برگردی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدآرامتر میشدم  فقط وفقط... اگرمیفهمیدی... حرفهایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکل آدمهاي دنياکنارت باشن،هميشه دلتنگ کسي ميشي که نميتوني کنارش باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هممون میگیم "فراموشش میکنم" ولی.. فقط داریم به نبودنش کنارمون...عادت میکنیم!! همین.. فراموشی در کار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست نیست این روزا چقدر خالی شده دستام.. حواست نیست این روزا تو سرگرمی من تنها.. حواست نیست هر لحظه دارم از یاد تو میرم..ولی بازم تو رویا هام میام دستاتو میگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته که جوری اشکاتوپنهون کنی  که همه بهت نگاه کنن بفهمن  داری چندساله گریه میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم هواي آن كافه را كرده.. كه چايش از مهرتو وقندش محبت تو باشد وتنها مشتري كافه من باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرأت ميشود در برابرت ..... آن كه ميفهمد از ته دل دوستش داري......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس بعد هيچكس نمرده اما...... خيلي ها بعد از خيلي ها،ديگه زندگي نكردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام را به اتش کشیدی  سوختم من ندیدی ندیدی  مرگ دل ارزویت اگر بود مانده بودی اگر میشنیدی..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥چه سخت است درک اینکهღ چشمانتღ هم دروغ می گفتند من تنها به آنها اعتماد داشتــــــم...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هر روز اینجا از گلات رد میشن آدمای خوبم این روزا بد میشن توی این دنیایی که برات زندونه........جای تو اینجا نیست...جات توی گلدونه