بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست!!! لبخندم درد میکند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسـمـش دلـتـنـگی نـیـسـت...جـان کـنـدن اسـت لـحـظـه هایی که بـــدون تـــو سـپـری مـیـشـونـد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به کسی نگو غلامتم! مردم این زمانه ساده باور میکنند تو را می فروشند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...میشه بغلم کنی واروم اروم بزنی روشونه هام وبهم بگی:عزیزم به هیچی فکرنکن اااااروم بخواب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که : شریک خاطره هایت یک شماره خاموش باشد . . . و یک سيگار روشن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید همیشه پای کس دیگری در میان باشد ؟ من دلم برای خودم تنگ شده . برای آن کسیکه مادرش از دستش راضی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﺘﻨﮕـــــــــــــــﮯ.... ﻫﻤﻴﺸــــــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﻣﮯ ﺁﻳﺪ.... "ﻣﺜــــــﻞ" ﺳﺎﻳﻪ ﺑﮯ ﺭﺩﭘـﺎ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺯﮮ ﻣﮯ ﺭﺳﺪﮐﻪ ﺩﺭﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺩ،ﺟﺎﮮ ﺧﺎﻟﮯ ﺍﻡ ﺭﺍﺣﺲ ﮐﻨﮯ، ﺩﺭﺩﻟﺖ ﺑﺎﺑﻐﺾ ﺑﮕﻮﻳﮯ؛ "ﮐﺎﺵ ﺍﻳﻨﺠﺎﺑﻮد"... ﺍﻣﺎﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮﺑﻪ ﻫـــــــــــــــــﻮﺍﻳﺖ ﻧﻤﮯ ﺁﻳﻢ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﻭﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ.... ﺑﮯ ﺍﻧﺘﻬﺎﺑﻤﺎﻧﺪ ﻃﻮﻝ ﺩﻟﺘﻨﮕﮯ ﻫﺎﮮ ﻣــــــــــﻦ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـخـنـد بـزن ... عـکـاس مـدام ایـن جـمـلـه را تـکـرار مـی کـند ..  اصـلا بـرایـش مـهـم نـیـسـت کـه در وجـودت حتـی یـک بـهـانـه بـرای لـبـخـنـد نـیـسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یاد بگیری فراموش کنی..... مثل زنی که در عروسی معشوقه اش "کل" میکشد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینمای ذهن امشب هم همان فيلم هميشگی را پخش میکند! خاطرات خوب بودنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری............ وعده ما باشد روزی که ............. ........دلتنگم شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین روزا بهم میگفت به جز تو چشمام کس دیگه ای رو تو دنیا نمیبینه  اما بعد از دو سال یه بچه دیدم تو بغلش و یه دست که تو دستش قفل و بود و من....... و من موندم و بی خوابی و گریه و درد و.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخ دلم میسوزه وختی می بینم که همه راز و اسرارتو به یکی می گی اما اون بهت خیانت می کنه خیلی دلم گرفته می خوام گریه منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن دلتنگي قشنگترين هديه ي عشقه,حالا من بااين هديه ي قشنگ تو چكار كنم!؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست!!! لبخندم درد میکند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسـمـش دلـتـنـگی نـیـسـت...جـان کـنـدن اسـت لـحـظـه هایی که بـــدون تـــو سـپـری مـیـشـونـد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به کسی نگو غلامتم! مردم این زمانه ساده باور میکنند تو را می فروشند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...میشه بغلم کنی واروم اروم بزنی روشونه هام وبهم بگی:عزیزم به هیچی فکرنکن اااااروم بخواب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که : شریک خاطره هایت یک شماره خاموش باشد . . . و یک سيگار روشن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید همیشه پای کس دیگری در میان باشد ؟ من دلم برای خودم تنگ شده . برای آن کسیکه مادرش از دستش راضی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﺘﻨﮕـــــــــــــــﮯ.... ﻫﻤﻴﺸــــــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﻣﮯ ﺁﻳﺪ.... "ﻣﺜــــــﻞ" ﺳﺎﻳﻪ ﺑﮯ ﺭﺩﭘـﺎ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺯﮮ ﻣﮯ ﺭﺳﺪﮐﻪ ﺩﺭﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺩ،ﺟﺎﮮ ﺧﺎﻟﮯ ﺍﻡ ﺭﺍﺣﺲ ﮐﻨﮯ، ﺩﺭﺩﻟﺖ ﺑﺎﺑﻐﺾ ﺑﮕﻮﻳﮯ؛ "ﮐﺎﺵ ﺍﻳﻨﺠﺎﺑﻮد"... ﺍﻣﺎﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮﺑﻪ ﻫـــــــــــــــــﻮﺍﻳﺖ ﻧﻤﮯ ﺁﻳﻢ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﻭﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ.... ﺑﮯ ﺍﻧﺘﻬﺎﺑﻤﺎﻧﺪ ﻃﻮﻝ ﺩﻟﺘﻨﮕﮯ ﻫﺎﮮ ﻣــــــــــﻦ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـخـنـد بـزن ... عـکـاس مـدام ایـن جـمـلـه را تـکـرار مـی کـند ..  اصـلا بـرایـش مـهـم نـیـسـت کـه در وجـودت حتـی یـک بـهـانـه بـرای لـبـخـنـد نـیـسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یاد بگیری فراموش کنی..... مثل زنی که در عروسی معشوقه اش "کل" میکشد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینمای ذهن امشب هم همان فيلم هميشگی را پخش میکند! خاطرات خوب بودنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری............ وعده ما باشد روزی که ............. ........دلتنگم شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین روزا بهم میگفت به جز تو چشمام کس دیگه ای رو تو دنیا نمیبینه  اما بعد از دو سال یه بچه دیدم تو بغلش و یه دست که تو دستش قفل و بود و من....... و من موندم و بی خوابی و گریه و درد و.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخ دلم میسوزه وختی می بینم که همه راز و اسرارتو به یکی می گی اما اون بهت خیانت می کنه خیلی دلم گرفته می خوام گریه منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن دلتنگي قشنگترين هديه ي عشقه,حالا من بااين هديه ي قشنگ تو چكار كنم!؟؟؟