بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ها ...  قد نمی دهند !!!  ارتفاع دل تنگــــــــــــی ام را ...  من فقط ... سایه ی نبودن تو را بر سر شعر ...  مستــــــــــــدام می کنم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از دور میبینمت و مطمئن میشم هیچی مثل قدیم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارو باید در جوب شست تا لجن ها هم خوشحال شوند که کثیف تر از خودشان هم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقابی لب تنگ ماهی نشسته بود با تعجب به ماهی نگاه ميکرد با خود ميگفت : سقف قفسش که شکسته پس چرا پرواز نميکند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های خوب هم شیشه هایشان پس از سالها بوی خوش میدهد مثل جای خالی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتـنـگــــــم ! بـــرای او نـــــه !  بــــرای منـــــه قـبــــل از او ! چــقــــدر قـشـنـــــگ بـــــودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم... مث مادری که هوای بچه شو کرده... اما سواد نداره شمارشو بگیره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته درد و دلتو ی ساعت بنویسی ولی بعد پاک کنی.... هم اشکاتو هم نوشته هاتو و بازم همون دلتنگی بمونه.... تا حالا اینجوری شدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن! به رفتن که فکر می کنی اتفاقی می افتد که منصرف می شوی.. میخواهی بمانی، رفتاری می بینی که انگار باید بـــروی! این بلاتکلیفی خودش کلــــی جهنـــــــــــــــم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﮕﻴﺮﺩﻭﺷﻴﺸﻪ ﺑﺨﺎﺭﮐﻨﺪ، ﻭﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍﺭﻭﻳﺶ "ﻫﺎ" ﮐﻨﻢ، ﻭﺑﺎﮔﻮﺷﻪ ی ﺁﺳﺘﻴﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ و... "ﺧﻼﺹ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم،ساده ترین حرف ها هم اشکم را در می آورد،یاد تو که جای خود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای حال کسی رو بفهمی ازش نپرس ! دروغ میگه ! هدفونشو بردار ببین چی گوش میده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی هرشب بخاطرش باخودت کلنجاربری که برمیگرده یعنی هرشب پیامکی روبخونی که توش نوشته خداحافظ... وفقط تنهاامیدت به سه نقطه اخرش باشه که گذاشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن باکسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری! هردوش عذابه! من هنر کنم با نبودنت کنار بیام! خوبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را جا گذاشتی ...تمام عمر می نشینم ...شاید برای بردنش برگردی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*مرد آسمونی*  گفته باشم..من درد میکشم ولی تو چشمهایت را ببند.. سخت است ببینم میبینی ولی بیخیالی..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ها ...  قد نمی دهند !!!  ارتفاع دل تنگــــــــــــی ام را ...  من فقط ... سایه ی نبودن تو را بر سر شعر ...  مستــــــــــــدام می کنم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از دور میبینمت و مطمئن میشم هیچی مثل قدیم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارو باید در جوب شست تا لجن ها هم خوشحال شوند که کثیف تر از خودشان هم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقابی لب تنگ ماهی نشسته بود با تعجب به ماهی نگاه ميکرد با خود ميگفت : سقف قفسش که شکسته پس چرا پرواز نميکند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های خوب هم شیشه هایشان پس از سالها بوی خوش میدهد مثل جای خالی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتـنـگــــــم ! بـــرای او نـــــه !  بــــرای منـــــه قـبــــل از او ! چــقــــدر قـشـنـــــگ بـــــودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم... مث مادری که هوای بچه شو کرده... اما سواد نداره شمارشو بگیره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته درد و دلتو ی ساعت بنویسی ولی بعد پاک کنی.... هم اشکاتو هم نوشته هاتو و بازم همون دلتنگی بمونه.... تا حالا اینجوری شدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن! به رفتن که فکر می کنی اتفاقی می افتد که منصرف می شوی.. میخواهی بمانی، رفتاری می بینی که انگار باید بـــروی! این بلاتکلیفی خودش کلــــی جهنـــــــــــــــم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﮕﻴﺮﺩﻭﺷﻴﺸﻪ ﺑﺨﺎﺭﮐﻨﺪ، ﻭﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍﺭﻭﻳﺶ "ﻫﺎ" ﮐﻨﻢ، ﻭﺑﺎﮔﻮﺷﻪ ی ﺁﺳﺘﻴﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ و... "ﺧﻼﺹ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم،ساده ترین حرف ها هم اشکم را در می آورد،یاد تو که جای خود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای حال کسی رو بفهمی ازش نپرس ! دروغ میگه ! هدفونشو بردار ببین چی گوش میده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی هرشب بخاطرش باخودت کلنجاربری که برمیگرده یعنی هرشب پیامکی روبخونی که توش نوشته خداحافظ... وفقط تنهاامیدت به سه نقطه اخرش باشه که گذاشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن باکسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری! هردوش عذابه! من هنر کنم با نبودنت کنار بیام! خوبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را جا گذاشتی ...تمام عمر می نشینم ...شاید برای بردنش برگردی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*مرد آسمونی*  گفته باشم..من درد میکشم ولی تو چشمهایت را ببند.. سخت است ببینم میبینی ولی بیخیالی..