بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بهترین چسب ها را بیاورید...... اینبار دلم را ناجور شکسته اند!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هیچکس مسپار!!!!!! این روزها از سپرده ات "سود" میخواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه خودم..نپرس چرا؟؟؟ اشکت درمیاد..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک مورد نظر این روزهایت کیست که دیگر در دسترس بودن و نبودن من برایت مهم نیست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دید ونشناخت.......... . . این بود درد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم میبازمت ای داد بی داد... خودم کردم ک لعنت برخودم باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـانــوشــته هـــایمـ بســـیارنـــد مِـــثل بیــقــراریـــهـایــمـ ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭﻟﺶ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ... ﺑﻌﺪﺑﺮﺍ"ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﺗﻮﻥ" ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ.... ﺁﺧﺮﺵ.... ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺧﻮﺩﺕ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ.... ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﺑﻮﺩﯼ...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧـــــــــــــــــــــﺪﺍﻳﺎ...!!!! ﻣـﻴﺸـــــــــــــــﻪ ﻳﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﯽ‘ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺑﻴﺨﺒﺮﻡ‘ ﭼﻪ ﺣـــــــــــﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله راهرچندمیخواهم که پنهان برکشم،،،سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم باز مریض شده ولی این بار دوای دردم فقط مقداری "تو"ست.... بیا مرا در آغوشت جا کن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است... دلتنگی را میگویم!از گوشه ی دلم جم نمیخورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم... تنگ نشو برایش... مگر نشنیدی جمله ی آخرش را... " چیزی بِینِمان نبود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دوباره قلبم تند تندشروع به تپیدن کرد نه اینکه دوباره عاشق شدم نه .... این تپیدن برای دلتنگ شدن به تو هستش که همیشه میگی بیخیال عادی میشه روزی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که دیگه نمیتونم چیزی بگم  بیاین به احترام اون موقعی که یادش میفتیم میخندیمم ولی دوس داریم گریه کنیم  فقط سکوت کنیم . . . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش تو چاي بودي و من قند... من خودمو فدات ميكردم... تا تو تلخي زندگي را احساس نكني!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بهترین چسب ها را بیاورید...... اینبار دلم را ناجور شکسته اند!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هیچکس مسپار!!!!!! این روزها از سپرده ات "سود" میخواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه خودم..نپرس چرا؟؟؟ اشکت درمیاد..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک مورد نظر این روزهایت کیست که دیگر در دسترس بودن و نبودن من برایت مهم نیست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دید ونشناخت.......... . . این بود درد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم میبازمت ای داد بی داد... خودم کردم ک لعنت برخودم باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـانــوشــته هـــایمـ بســـیارنـــد مِـــثل بیــقــراریـــهـایــمـ ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭﻟﺶ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ... ﺑﻌﺪﺑﺮﺍ"ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﺗﻮﻥ" ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ.... ﺁﺧﺮﺵ.... ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺧﻮﺩﺕ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ.... ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﺑﻮﺩﯼ...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧـــــــــــــــــــــﺪﺍﻳﺎ...!!!! ﻣـﻴﺸـــــــــــــــﻪ ﻳﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﯽ‘ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺑﻴﺨﺒﺮﻡ‘ ﭼﻪ ﺣـــــــــــﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله راهرچندمیخواهم که پنهان برکشم،،،سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم باز مریض شده ولی این بار دوای دردم فقط مقداری "تو"ست.... بیا مرا در آغوشت جا کن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است... دلتنگی را میگویم!از گوشه ی دلم جم نمیخورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم... تنگ نشو برایش... مگر نشنیدی جمله ی آخرش را... " چیزی بِینِمان نبود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دوباره قلبم تند تندشروع به تپیدن کرد نه اینکه دوباره عاشق شدم نه .... این تپیدن برای دلتنگ شدن به تو هستش که همیشه میگی بیخیال عادی میشه روزی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که دیگه نمیتونم چیزی بگم  بیاین به احترام اون موقعی که یادش میفتیم میخندیمم ولی دوس داریم گریه کنیم  فقط سکوت کنیم . . . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش تو چاي بودي و من قند... من خودمو فدات ميكردم... تا تو تلخي زندگي را احساس نكني!!!