بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم..... دلم تاب می خواهد ویک هل محکم... که دلم هری بریزد پایین... هرچه را درخودش تلنبار کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل دنیا راهم که داشته باشی… بازهم دلت میخواهد،بعضی وقتها…فقط بعضی وقتها… اصلا برای یک لحظه هم که شده،همه ی دنیای یک نفرباشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده... نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت... آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی: خدایا! تنها تو را دارم , تنهایم مگذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون درد دلی گویم, در خواب کنی خود را این دردِ دل است آخر! افسانه نمیگویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﺎﻳﺖ ﺭﺍﺑﺎﺩﻳﮕﺮﮮ ﭘﺮﻣﮯ ﮐﻨﻨﺪ!! "ﺍﺣﺴﺎﺱ" ﺳﻴﺮﮮ ﭼﻨﺪ؟؟ﺁﺩﻡ ﻫﺎﮮ ﻋﺠﻴﺒﮯ ﺩﺍﺭﺩﺍﻳﻨﺠﺎ!ﺩﻭﺳﺘﮯ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﺳﺖ ﻭﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین تر از آنم ، که با گریه سبک شوم .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راهروی بی انتها و بن بستی قدم میزدم ، فریاد که میکشیدم! صدایی مرا دوست داشت،اما ! در حال مرگ داد میزد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید عادت کنم!!! به دروغ ها مثله برچسب جدید روی شامپو سیب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتی وقتی از سر سفره بلند میشوم مادرم میگوید تو که هنوز چیزی نخورده ای! گاش میدانست آنقدر بغض هایم را هر ثانیه میجوم که دارم میترکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بیـــــــــایی آنقـــــدر عاشـ♥ـــقت میکنـــــم کــــــه دیــــگر نتــــــوانـــــــی هـــــــرگــز بــــــــ♥ــــــــروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش كه احساس دلمو، رو ميكردم تا ميديدي...كاشكي ميشد روزي صد بار دست به موهام ميكشيدي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریـایی را دیـده ای که انــدازه یک فنـجان چـای شـده باشـد؟! نــــــه...محـــال است دیده بــاشی... و بـرای همیـن هیـچ گاه، حال و روز دل تــنگ مرا درک نــکردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم !!!!!! نه برای هرکس... برای کسی که هیچکسم نبود وهمه کسم شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبِ کالِ من در فصلِ دستهای تو می رسد... فصلی برای تمامِ رؤیاها... دستی برای تمامِ فصلها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خنده هایم "شکلاتی"شده اند!! ب همان اندازه "تلخ" (!) و به همان اندازه "خالص" (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لقمه ی بزرگتر از دهانش بودم برای همین مرا خرد میکرد. . .!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم..... دلم تاب می خواهد ویک هل محکم... که دلم هری بریزد پایین... هرچه را درخودش تلنبار کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل دنیا راهم که داشته باشی… بازهم دلت میخواهد،بعضی وقتها…فقط بعضی وقتها… اصلا برای یک لحظه هم که شده،همه ی دنیای یک نفرباشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده... نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت... آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی: خدایا! تنها تو را دارم , تنهایم مگذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون درد دلی گویم, در خواب کنی خود را این دردِ دل است آخر! افسانه نمیگویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﺎﻳﺖ ﺭﺍﺑﺎﺩﻳﮕﺮﮮ ﭘﺮﻣﮯ ﮐﻨﻨﺪ!! "ﺍﺣﺴﺎﺱ" ﺳﻴﺮﮮ ﭼﻨﺪ؟؟ﺁﺩﻡ ﻫﺎﮮ ﻋﺠﻴﺒﮯ ﺩﺍﺭﺩﺍﻳﻨﺠﺎ!ﺩﻭﺳﺘﮯ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﺳﺖ ﻭﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین تر از آنم ، که با گریه سبک شوم .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راهروی بی انتها و بن بستی قدم میزدم ، فریاد که میکشیدم! صدایی مرا دوست داشت،اما ! در حال مرگ داد میزد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید عادت کنم!!! به دروغ ها مثله برچسب جدید روی شامپو سیب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتی وقتی از سر سفره بلند میشوم مادرم میگوید تو که هنوز چیزی نخورده ای! گاش میدانست آنقدر بغض هایم را هر ثانیه میجوم که دارم میترکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بیـــــــــایی آنقـــــدر عاشـ♥ـــقت میکنـــــم کــــــه دیــــگر نتــــــوانـــــــی هـــــــرگــز بــــــــ♥ــــــــروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش كه احساس دلمو، رو ميكردم تا ميديدي...كاشكي ميشد روزي صد بار دست به موهام ميكشيدي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریـایی را دیـده ای که انــدازه یک فنـجان چـای شـده باشـد؟! نــــــه...محـــال است دیده بــاشی... و بـرای همیـن هیـچ گاه، حال و روز دل تــنگ مرا درک نــکردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم !!!!!! نه برای هرکس... برای کسی که هیچکسم نبود وهمه کسم شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبِ کالِ من در فصلِ دستهای تو می رسد... فصلی برای تمامِ رؤیاها... دستی برای تمامِ فصلها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خنده هایم "شکلاتی"شده اند!! ب همان اندازه "تلخ" (!) و به همان اندازه "خالص" (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لقمه ی بزرگتر از دهانش بودم برای همین مرا خرد میکرد. . .!!