بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروزپسرکی فقیربرای سیرکردن قلبش سرکوچه ای به گدای نگاهی مینشست...ودختری نجیب برای رفع هفتادبلا صدقه ای می انداخت درکاسه ی چشمانش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست تو درقلب من باشی و... من در دست تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرونفرینت کنم کافی نیست...تفریقت میکنم ازتمامه زندگیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهــــی دلم بــرای زمـــانی کــه نمی شناختمت تنـــگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سحر شد بامداد آمد چه زود ای دل تو مینالی هنوز نوش جانت زهر حسرت ای دل رسوا بسوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــذر ڪـرכه ام اگـر نیآیـے ، پیـآכه از یآכت بــِروَمـ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کم با من راه بیا... تنهایی بجایی نمیرسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی که دارن از احساساتشون حرف میزنن، اولِ جمله هاشون یک (فعلا) بزارید؛ اینطوری شاید بشه باور کرد، البته با تاکید روی شاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ک میبارد دلم برایت تنگ میشود راه می افتم بدون چتر من بغض می کنم اسمان گریه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهاهمیشه متهم ب فاصله اند امادستان دیوارسازچه زود تبرعه میشوند هرلایک=شکستن دستان دیوارساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز مادرم منو نفرین کرد و گفت: الهی درد بی درمون بگیری، نفرینش گرفتو و عاشق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را باعجله درسرنوشتم نوشتند،بدخط شد،روزگار نتوانست بخواند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چک نویس احساساتش بودم... دوستت دارم هاشو روی من تمرین کرد و رفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلت گرفته بغض داری اروم نیستی! دلت براش تنگ شده...حوصله هیچکسو نداری! بیاد لحظه ای بیفت که: اون همه بی قراری های تورو دید اما... چشماشو بست و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه میخواهم غمت را در دلم پنهان کنم سینه میگوید تنگ آمدم فریاد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا دستم را بگیر تپشهای قلبم بی تو _________________

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروزپسرکی فقیربرای سیرکردن قلبش سرکوچه ای به گدای نگاهی مینشست...ودختری نجیب برای رفع هفتادبلا صدقه ای می انداخت درکاسه ی چشمانش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست تو درقلب من باشی و... من در دست تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرونفرینت کنم کافی نیست...تفریقت میکنم ازتمامه زندگیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهــــی دلم بــرای زمـــانی کــه نمی شناختمت تنـــگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سحر شد بامداد آمد چه زود ای دل تو مینالی هنوز نوش جانت زهر حسرت ای دل رسوا بسوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــذر ڪـرכه ام اگـر نیآیـے ، پیـآכه از یآכت بــِروَمـ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کم با من راه بیا... تنهایی بجایی نمیرسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی که دارن از احساساتشون حرف میزنن، اولِ جمله هاشون یک (فعلا) بزارید؛ اینطوری شاید بشه باور کرد، البته با تاکید روی شاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ک میبارد دلم برایت تنگ میشود راه می افتم بدون چتر من بغض می کنم اسمان گریه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهاهمیشه متهم ب فاصله اند امادستان دیوارسازچه زود تبرعه میشوند هرلایک=شکستن دستان دیوارساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز مادرم منو نفرین کرد و گفت: الهی درد بی درمون بگیری، نفرینش گرفتو و عاشق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را باعجله درسرنوشتم نوشتند،بدخط شد،روزگار نتوانست بخواند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چک نویس احساساتش بودم... دوستت دارم هاشو روی من تمرین کرد و رفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلت گرفته بغض داری اروم نیستی! دلت براش تنگ شده...حوصله هیچکسو نداری! بیاد لحظه ای بیفت که: اون همه بی قراری های تورو دید اما... چشماشو بست و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه میخواهم غمت را در دلم پنهان کنم سینه میگوید تنگ آمدم فریاد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا دستم را بگیر تپشهای قلبم بی تو _________________