بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار...بگذار اشک هایم غریب نباشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آبی و من آتش وصل تو رو نمیخواهم کز سوختن خوش تر است از سردی و خاموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـختـه بـه جـایی بـرسی کـه دیـگه نـه هیـچ اومـدنی آرومـت کنـه ، نـه هیـچ رفتنی نابودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقــاش خــــوبی نــــبودم... .. اما .. ايــن روزها... .. به لطـف تــــــــــو... .. انـــتظار را .. ديـــدنی ميكــشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  پُر است  پُر پُر پُر  آنقدر که گاهی  اضافه اش از چشمانم میچکد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  برای نفسهایت تنگ شده است، کاش.. عکست نفس می کشید .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی از دردها نه میتوان گریه کرد... نه میتوان فریاد زد... برای بعضی از دردها فقط میتوان نگاه کرد و بی صدا شکست...!!!{-60-} !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته...خیلی سخته بدون هیچ نور امیدی دیوونه وار منتظر برگشتنش بمونی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخر عمر در دلم خواهی ماند تنها تو چراغ محفلم خواهی ماند ای پاکترین زلال جوشان دلم ای آینه در مقابلم خواهی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این دل ماتم زده اواز چه سازم بشکسته نی ام بی لب دم ساز چه سازم در کنج قفس می کشدم حسرت پرواز با بال و پر سوخته پرواز چه سازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــگـــــر به تو فکـــــر نمیکُنَم...! گُنـــــآه اَســتـــ ـ ـ ــــ چَــــشــ» داشتَــن به مـــال غَــــریـــبه هآ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــا! اون دنیا اگه خواستی گنـــــــــاه هآآی یواشکی مون رو نشون بدی! لطفـــــــــاً ... گریــــــــــــه های یواشکی مون رو هم نشون بده! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام بگیر دلم. تنگ نشو برایش. مگر نشنیدی جمله ی اخرش را..... "چیزی بینمان نبوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگيام مثل خورشيدي شده كه روزا ميسوزه تا شب ماهشوببينه ولي هميشه ناكام غروب ميكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض گلویم را چنگ می زند صدایم در نمی آید و او می گوید : " صدایت قطع و وصل می شود بعدا زنگ بزن ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدآرام ترمیشدم فقط وفقط ...اگرمیفهمدی... حرفهایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار...بگذار اشک هایم غریب نباشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آبی و من آتش وصل تو رو نمیخواهم کز سوختن خوش تر است از سردی و خاموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـختـه بـه جـایی بـرسی کـه دیـگه نـه هیـچ اومـدنی آرومـت کنـه ، نـه هیـچ رفتنی نابودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقــاش خــــوبی نــــبودم... .. اما .. ايــن روزها... .. به لطـف تــــــــــو... .. انـــتظار را .. ديـــدنی ميكــشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  پُر است  پُر پُر پُر  آنقدر که گاهی  اضافه اش از چشمانم میچکد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  برای نفسهایت تنگ شده است، کاش.. عکست نفس می کشید .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی از دردها نه میتوان گریه کرد... نه میتوان فریاد زد... برای بعضی از دردها فقط میتوان نگاه کرد و بی صدا شکست...!!!{-60-} !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته...خیلی سخته بدون هیچ نور امیدی دیوونه وار منتظر برگشتنش بمونی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخر عمر در دلم خواهی ماند تنها تو چراغ محفلم خواهی ماند ای پاکترین زلال جوشان دلم ای آینه در مقابلم خواهی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این دل ماتم زده اواز چه سازم بشکسته نی ام بی لب دم ساز چه سازم در کنج قفس می کشدم حسرت پرواز با بال و پر سوخته پرواز چه سازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــگـــــر به تو فکـــــر نمیکُنَم...! گُنـــــآه اَســتـــ ـ ـ ــــ چَــــشــ» داشتَــن به مـــال غَــــریـــبه هآ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــا! اون دنیا اگه خواستی گنـــــــــاه هآآی یواشکی مون رو نشون بدی! لطفـــــــــاً ... گریــــــــــــه های یواشکی مون رو هم نشون بده! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام بگیر دلم. تنگ نشو برایش. مگر نشنیدی جمله ی اخرش را..... "چیزی بینمان نبوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگيام مثل خورشيدي شده كه روزا ميسوزه تا شب ماهشوببينه ولي هميشه ناكام غروب ميكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض گلویم را چنگ می زند صدایم در نمی آید و او می گوید : " صدایت قطع و وصل می شود بعدا زنگ بزن ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدآرام ترمیشدم فقط وفقط ...اگرمیفهمدی... حرفهایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند!!