بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان چند وقته چشاتُ ندیدم عزیزم نمیگی دلم تنگ میشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین باربی ترین خوش تیپ ترین خوش هیکل ترین زن دنیام که باشی اگه یه مرد نتونه تو رو به عنوان مادر بچه هاش تصور کنه هیچی نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن ... این روزهـــــا صدای ثانیــــه ثانیـــــه فرامــــوش شدنم را می شــــنوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حــرف بی ربـطیست کــه مــرد گریـــه نمــــــی کنـد! گاهــــی آنقدر بغـــــض داری ... کــــه فقـــــط بایــد مــــرد باشــی تــا بتوانی گریــــه کنـــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــــــــــــــــ هعی روزگار ــــــــــــــــــــــ سهميه ي هواي منم باشه واسه تو  براي نفس نفس زدن تو بغلش لازمت ميـــــــــــشه لعنتــــــــــــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت و لی یاد تو کمرنگ نگشت/شبها رفت و دل ساده من سنگ نگشت/ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود/یادت از صفحه این خاطره کمرنگ نگشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه که دلتنگتر از همیشه میشوم گوشه ای می نشینم و میشمارم حسرتها و محاکمه میکنم وجدان را که کدام قلب را شکستم و به کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بر من گذشت حقم بود... من از این بیشتر سزاوارم... تو گناهی نداری ای زیبا... مرگ بر من که... دوستت داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشام پره اشک شده.بغض گلوموگرفته.نمیتونم بگم بی خیال ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سوال امتحانی سختی...جای خالی را پرکنید،مگر جای خالی پر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون فقط در خواب می بینم تو را دوست دارم زندگی در خواب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت کی شود پیش قدمهای تو اسفند شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی به یکی اختیار بدی که نابودت کنه،اما بهش اعتماد کنی که این کارو نمیکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منـــــــ فقط یکــــــ بلیتــــــ رفتــــــــــ می‌خواهمـــــــــ بی برگشتــــــــــــ !!! به سویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ❤ــــــو ....... ❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــ ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بر به این زندگیمون بزن شاید... دو تا حکم افتاد دستمون که هر ... نامردی آسش رو به رخ ما نکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم... توروخدا نشکن.. اینجا جاش نیست..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان چند وقته چشاتُ ندیدم عزیزم نمیگی دلم تنگ میشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین باربی ترین خوش تیپ ترین خوش هیکل ترین زن دنیام که باشی اگه یه مرد نتونه تو رو به عنوان مادر بچه هاش تصور کنه هیچی نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن ... این روزهـــــا صدای ثانیــــه ثانیـــــه فرامــــوش شدنم را می شــــنوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حــرف بی ربـطیست کــه مــرد گریـــه نمــــــی کنـد! گاهــــی آنقدر بغـــــض داری ... کــــه فقـــــط بایــد مــــرد باشــی تــا بتوانی گریــــه کنـــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــــــــــــــــ هعی روزگار ــــــــــــــــــــــ سهميه ي هواي منم باشه واسه تو  براي نفس نفس زدن تو بغلش لازمت ميـــــــــــشه لعنتــــــــــــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت و لی یاد تو کمرنگ نگشت/شبها رفت و دل ساده من سنگ نگشت/ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود/یادت از صفحه این خاطره کمرنگ نگشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه که دلتنگتر از همیشه میشوم گوشه ای می نشینم و میشمارم حسرتها و محاکمه میکنم وجدان را که کدام قلب را شکستم و به کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بر من گذشت حقم بود... من از این بیشتر سزاوارم... تو گناهی نداری ای زیبا... مرگ بر من که... دوستت داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشام پره اشک شده.بغض گلوموگرفته.نمیتونم بگم بی خیال ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سوال امتحانی سختی...جای خالی را پرکنید،مگر جای خالی پر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون فقط در خواب می بینم تو را دوست دارم زندگی در خواب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت کی شود پیش قدمهای تو اسفند شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی به یکی اختیار بدی که نابودت کنه،اما بهش اعتماد کنی که این کارو نمیکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منـــــــ فقط یکــــــ بلیتــــــ رفتــــــــــ می‌خواهمـــــــــ بی برگشتــــــــــــ !!! به سویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ❤ــــــو ....... ❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــ ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بر به این زندگیمون بزن شاید... دو تا حکم افتاد دستمون که هر ... نامردی آسش رو به رخ ما نکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم... توروخدا نشکن.. اینجا جاش نیست..