بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاس من جفت شیش هم که می آورد، باز هم خانه ی "مارها" سهم من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بعضی از آدم ها باران را احساس می کنند ... بقیه فقط خیس می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با او قدم میزنی ، روی جدولهایی که ... سالها،با پاهای من حلشان میکردی .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زمان ایستاده ام را نمیدانم ! مرا شاید هم ، تنهایی ،خم کرده باشد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای توست که می آید؛ یا چیک چیک خاطرات من! چه خوش باورم! این هوای دوری توست که میبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می کنم به عینک نیاز دارم چون این روزها خیلی از آدمها را با دو چهره می بینم !!!‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعور اگـہ פֿـريـבنے بوב حاضر بوבم برا بعضيـا از جيب פֿـوבم مايـہ بزارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــه کسی خندیــد فکر نـکــُن آدم شادیـــِـه ! شایـــد از همــه چـیز بــُـریـده شایـــد خـسـتـــه َس ! شایـــد خنده رو لباشـه،تا غم تو سینه ش دیده نـشــه ! شایـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمهايم به طعنه ميگويند...دوستانت چقدر با نمک اند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنجت را به دیگری مگو لاشخوران به مجروحی که مینالد بیشتر علاقه دارند…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید برای آدما مثل بالش باشی سرد باشی دوستت دارن ولی اگه گرم باشی میگیرن میپیچوننت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی میفهمید وقته"دلتنگی"وزنه ی "اه"چقدسنگین هس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته بود ... رفتم پیش حافظ گفتم شاید اون دلمو باز کنه ... نیت کردم و کتابو باز کردم .... یوسف گمگشده باز آید ....... حافظ جان ... بازگشت يوسف به كنعان يك استثنا بود... ما غممان را مي خوريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشت سر نگاه ميكنم شايد هنوز كسي مرا دوست داشته باشد، اما افسوس، همه با كاسه آب به دست منتظر رفتن من هستند ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی هممون عشقی مثل عشق بچگیامونو پیدا کنیم.هیچگی برام پاک تر از عشق بچگیام نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي... خوشه انگور سياه است لگد كوبش كن..لگد كوبش كن.. بگذار ساعتي سربسته بماند... مستت مي كند اندوه!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاس من جفت شیش هم که می آورد، باز هم خانه ی "مارها" سهم من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بعضی از آدم ها باران را احساس می کنند ... بقیه فقط خیس می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با او قدم میزنی ، روی جدولهایی که ... سالها،با پاهای من حلشان میکردی .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زمان ایستاده ام را نمیدانم ! مرا شاید هم ، تنهایی ،خم کرده باشد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای توست که می آید؛ یا چیک چیک خاطرات من! چه خوش باورم! این هوای دوری توست که میبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می کنم به عینک نیاز دارم چون این روزها خیلی از آدمها را با دو چهره می بینم !!!‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعور اگـہ פֿـريـבنے بوב حاضر بوבم برا بعضيـا از جيب פֿـوבم مايـہ بزارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــه کسی خندیــد فکر نـکــُن آدم شادیـــِـه ! شایـــد از همــه چـیز بــُـریـده شایـــد خـسـتـــه َس ! شایـــد خنده رو لباشـه،تا غم تو سینه ش دیده نـشــه ! شایـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمهايم به طعنه ميگويند...دوستانت چقدر با نمک اند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنجت را به دیگری مگو لاشخوران به مجروحی که مینالد بیشتر علاقه دارند…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید برای آدما مثل بالش باشی سرد باشی دوستت دارن ولی اگه گرم باشی میگیرن میپیچوننت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی میفهمید وقته"دلتنگی"وزنه ی "اه"چقدسنگین هس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته بود ... رفتم پیش حافظ گفتم شاید اون دلمو باز کنه ... نیت کردم و کتابو باز کردم .... یوسف گمگشده باز آید ....... حافظ جان ... بازگشت يوسف به كنعان يك استثنا بود... ما غممان را مي خوريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشت سر نگاه ميكنم شايد هنوز كسي مرا دوست داشته باشد، اما افسوس، همه با كاسه آب به دست منتظر رفتن من هستند ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی هممون عشقی مثل عشق بچگیامونو پیدا کنیم.هیچگی برام پاک تر از عشق بچگیام نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي... خوشه انگور سياه است لگد كوبش كن..لگد كوبش كن.. بگذار ساعتي سربسته بماند... مستت مي كند اندوه!!