بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که علم غیب نمی دانم! علم عشق را نیز هم! چشمان تو از پس آن همه غرور بارها فریاد زدند که هم کیش من دوستت دارم! اعتراضی نیست! فقط دلم تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین گم شده های ما در زندگی ، نزدیک ترینها به ما هستند "بیادتم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی رابهانه كنم تا ازحال آنكه دلم بااوست آگاه شوم،این باركه دلتنگی را بهانه كردم،فردا راچه كنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده دیدار ما باشد....... روزی که دلتنگم شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی داری به وسعت هفت دریا و بی نهایتی آسمان ها ... باید منطقی باشم!!! حق داری اگر دلت برایم تنگ نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهی دگر نمانده و داغم نگشته سرد/ بی تاب خستگی ام و درگیر این نبرد/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم..... باران را می گویم.... به شانه ام زد وگفت: خسته شدی رفیق ..... امروز تو استراحت کن من به جایت می بارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که میتونستی اینقدر بد باشی  . . . . بیجا کردی اوایل اونقدر خوب بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم  می اید..... می ماند......وبه تنهاییم پایان میدهد . آمد....... رفت......و به زندگیم پایان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بس گفتم خسته شدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جسم نوزده بیست ساله..... یه تفکر هفت هشت ساله.... یه زخم یازده ساله....... یه روح چهل ساله........ این منم......... هنوز نسل ادمهای داغون منقرض نشده.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ میشود گاهی دلم برای پاکی های کودکانه ی قلبم میگیرد گاهی آرزو میکنم ای کاش دلی نبود تا تنگ شود تا خسته شود تا بشکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ی کسی تکیه نکن  آدمی اگر بیفتد از سمتی می افتد که تکیه کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیازهم که خردمیکنی گریه میکنی یعنی من ازپیازهم کمترم که خردم کردی و خندیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم! که دگر بار از این گونه خطا ها نکنم! بوسه را داد و چو برداشت لبش از لب من... توبه کردم که دگر توبه ی بی جا نکنم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک موهایش سفید شد... وقتی چند برگ از دفترچه ی خاطراتم را خواند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که علم غیب نمی دانم! علم عشق را نیز هم! چشمان تو از پس آن همه غرور بارها فریاد زدند که هم کیش من دوستت دارم! اعتراضی نیست! فقط دلم تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین گم شده های ما در زندگی ، نزدیک ترینها به ما هستند "بیادتم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی رابهانه كنم تا ازحال آنكه دلم بااوست آگاه شوم،این باركه دلتنگی را بهانه كردم،فردا راچه كنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده دیدار ما باشد....... روزی که دلتنگم شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی داری به وسعت هفت دریا و بی نهایتی آسمان ها ... باید منطقی باشم!!! حق داری اگر دلت برایم تنگ نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهی دگر نمانده و داغم نگشته سرد/ بی تاب خستگی ام و درگیر این نبرد/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم..... باران را می گویم.... به شانه ام زد وگفت: خسته شدی رفیق ..... امروز تو استراحت کن من به جایت می بارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که میتونستی اینقدر بد باشی  . . . . بیجا کردی اوایل اونقدر خوب بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم  می اید..... می ماند......وبه تنهاییم پایان میدهد . آمد....... رفت......و به زندگیم پایان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بس گفتم خسته شدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جسم نوزده بیست ساله..... یه تفکر هفت هشت ساله.... یه زخم یازده ساله....... یه روح چهل ساله........ این منم......... هنوز نسل ادمهای داغون منقرض نشده.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ میشود گاهی دلم برای پاکی های کودکانه ی قلبم میگیرد گاهی آرزو میکنم ای کاش دلی نبود تا تنگ شود تا خسته شود تا بشکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ی کسی تکیه نکن  آدمی اگر بیفتد از سمتی می افتد که تکیه کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیازهم که خردمیکنی گریه میکنی یعنی من ازپیازهم کمترم که خردم کردی و خندیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم! که دگر بار از این گونه خطا ها نکنم! بوسه را داد و چو برداشت لبش از لب من... توبه کردم که دگر توبه ی بی جا نکنم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک موهایش سفید شد... وقتی چند برگ از دفترچه ی خاطراتم را خواند...