بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیـــا هیـــچ چــیز غیـــر قــابل توضـــیح تر از این اتفاق نیستـــ کہ؛ آنکہ من بزرگش کردمـــ، کوچکمــ کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مرد را بشکنید کمرش را بشکنید اما غرورش را نشکنید مردی که گریه می‌کند دیگر چیزی برای شکستن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بغل آدم نمی میرد ... ،  امّا زنده گی هم نمی تواند بکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض پاییزیه ابرم،بغض یک غروب غمناک. شاهده شکستن من،قطره ی بارونه روخاک. غربته هرچه غروبه،غم هرچه ابر دنیاس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـدیـداً بـا دیـــــــــــــوار حـرفــــ میــزنـمــــــ ... یـهـ جــورایـی از شـخـصـیـتـش خـوشـمــــــ اومــده ...! مـحـکـمـهـ ...! ثـابـتـهـ ...! آرومـهـ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده میخاهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیز شود. ولی میترسم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بگـــذر تابستان ، حالم با تـــو خوب نمی شـــود ؛ پاییز حال مرا خوب می شنـــاسد… "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران بی ترانه، گریه های بی بهانه. می خورد بر سقف قلبم، یادم آرد روی ماهت. باورت شاید نباشد که دلم تنگ است برایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی زود ب ستوه می‌آید زود می‌رنجد زود می‌رود زود برمی‌گردد یکی به ستوه نمی‌آید نمی‌رنجد "دیر می‌رود" بر نمی‌گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آينه ی دلت بنويس : آدم ها دورتر از آنند كه به نظر می رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز اومدی تو زندگیم با یه بغل امید و آرزو یه روزم بی هوا گذاشتی و رفتی و من موندم و یه دنیا امید و آرزو هامون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااااا التماست میکنم  همه دنیایت ارزانی دیگران....!!!! ولی آنکه دنیای من است.... مال دیگری نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی نگاهم حوصله نمیکند پایش را از چشمم بیرون بگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دلمو نشکست .... هیچوقت بهم نه نگفت… همیشه در جواب بچه بازیهام …خندید و گفت: عاشقه همین کاراتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاشه ی عاشقیم سگ خور نامردی تو... انقدر خون به دلـــــم هســـــت که هارت بکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستن اونايیکه كه بد مارو گفتن و ما خوبشونو گفتيم ، در حالي كه جفتمون دروغ گفتيم ... !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیـــا هیـــچ چــیز غیـــر قــابل توضـــیح تر از این اتفاق نیستـــ کہ؛ آنکہ من بزرگش کردمـــ، کوچکمــ کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مرد را بشکنید کمرش را بشکنید اما غرورش را نشکنید مردی که گریه می‌کند دیگر چیزی برای شکستن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بغل آدم نمی میرد ... ،  امّا زنده گی هم نمی تواند بکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض پاییزیه ابرم،بغض یک غروب غمناک. شاهده شکستن من،قطره ی بارونه روخاک. غربته هرچه غروبه،غم هرچه ابر دنیاس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـدیـداً بـا دیـــــــــــــوار حـرفــــ میــزنـمــــــ ... یـهـ جــورایـی از شـخـصـیـتـش خـوشـمــــــ اومــده ...! مـحـکـمـهـ ...! ثـابـتـهـ ...! آرومـهـ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده میخاهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیز شود. ولی میترسم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بگـــذر تابستان ، حالم با تـــو خوب نمی شـــود ؛ پاییز حال مرا خوب می شنـــاسد… "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران بی ترانه، گریه های بی بهانه. می خورد بر سقف قلبم، یادم آرد روی ماهت. باورت شاید نباشد که دلم تنگ است برایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی زود ب ستوه می‌آید زود می‌رنجد زود می‌رود زود برمی‌گردد یکی به ستوه نمی‌آید نمی‌رنجد "دیر می‌رود" بر نمی‌گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آينه ی دلت بنويس : آدم ها دورتر از آنند كه به نظر می رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز اومدی تو زندگیم با یه بغل امید و آرزو یه روزم بی هوا گذاشتی و رفتی و من موندم و یه دنیا امید و آرزو هامون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااااا التماست میکنم  همه دنیایت ارزانی دیگران....!!!! ولی آنکه دنیای من است.... مال دیگری نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی نگاهم حوصله نمیکند پایش را از چشمم بیرون بگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دلمو نشکست .... هیچوقت بهم نه نگفت… همیشه در جواب بچه بازیهام …خندید و گفت: عاشقه همین کاراتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاشه ی عاشقیم سگ خور نامردی تو... انقدر خون به دلـــــم هســـــت که هارت بکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستن اونايیکه كه بد مارو گفتن و ما خوبشونو گفتيم ، در حالي كه جفتمون دروغ گفتيم ... !