بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را من برده ام ، نتیجه را ببین!!! اشک،هیچ،به نفع من .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال است... خیلی بیخیال... همان کسی که تمام خیال من است..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام ...... نمیدانم...... شاید برای تو و شاید برای دیروزم که باتو سپری می شد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دنیایم این سالها پرشده است از قرمز های بی دلیل … اینجا که نباشی ، زندگی ام تا اطلاع ثانوی تعطیل میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که بی صدا قهر میکند می خواهد که بماند! که دوباره بخواهد؛ که دوباره خواسته شود! وگرنه رفتن را که بلد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشین به راه افتاد … حس میکنم اما چیزی از من به جا مانده ؛ بر روی سینه می گذارم آهسته دستم را … جای دلم خالی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را شکست... ولی گله ای نکردم... سهم دست بی نمک(شکستن است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم مثل مادربزرگ بیسوادی که هوای بچه اش را کرده اما بلد نیست شماره اش را بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه بگویم.... دیگر دلتنگت نیستم! چشمانم به ندیدنت خیلی زود عادت کرد... من هم خیلی زود....زودتر از زود به نبودنت عادت کردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي رآ جـآ گذآشتمـ ــ در عبور قَـطآرِ سریــع الــسیر “زمــآنــ” آیــا بآز مــی گردد زمـآنـ ؟! کـودکــی هآیمـ را در ایــستگآهِـ تولًـد ، جـآ گذآشتمـ ــ بــآز گـرد! ” مــی خوآهمـ کودَکــ ـی کنمـ…!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكي آن سوتر... جاييست كه يك دوست در آنجا دارم... هركجاهست به هرحال به هرفكر به هركار عزيزاست برايم خداياتوخودت‏"غرق سعادت دارش‏"‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگير نباش دلت که گير بـاشد رها نمي شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگن خدا دلوم به یاروم // به دلبره شیرین زبونوم  کاشکه که قدره دل بودوند // دلوم شوا پهلوش بموند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بهار با هیچ اردیبهشتی نه تابستان با هیچ شهریوری و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیـابانها خوش نیامد ؛ پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته از دوری عشقت نفس نفس بزنی اما اون به يکي ديگه بگه نفسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــــــــــ خــوب قصــه هـــای مـن،‏‏ دلتــــنگـت شــده ام. حـجمـش را میــــخواهی بـدانــــی؟‏‏ خــــــــــــــدا را تــصـور کـــــن‏!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را من برده ام ، نتیجه را ببین!!! اشک،هیچ،به نفع من .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال است... خیلی بیخیال... همان کسی که تمام خیال من است..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام ...... نمیدانم...... شاید برای تو و شاید برای دیروزم که باتو سپری می شد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دنیایم این سالها پرشده است از قرمز های بی دلیل … اینجا که نباشی ، زندگی ام تا اطلاع ثانوی تعطیل میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که بی صدا قهر میکند می خواهد که بماند! که دوباره بخواهد؛ که دوباره خواسته شود! وگرنه رفتن را که بلد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشین به راه افتاد … حس میکنم اما چیزی از من به جا مانده ؛ بر روی سینه می گذارم آهسته دستم را … جای دلم خالی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را شکست... ولی گله ای نکردم... سهم دست بی نمک(شکستن است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم مثل مادربزرگ بیسوادی که هوای بچه اش را کرده اما بلد نیست شماره اش را بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه بگویم.... دیگر دلتنگت نیستم! چشمانم به ندیدنت خیلی زود عادت کرد... من هم خیلی زود....زودتر از زود به نبودنت عادت کردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي رآ جـآ گذآشتمـ ــ در عبور قَـطآرِ سریــع الــسیر “زمــآنــ” آیــا بآز مــی گردد زمـآنـ ؟! کـودکــی هآیمـ را در ایــستگآهِـ تولًـد ، جـآ گذآشتمـ ــ بــآز گـرد! ” مــی خوآهمـ کودَکــ ـی کنمـ…!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكي آن سوتر... جاييست كه يك دوست در آنجا دارم... هركجاهست به هرحال به هرفكر به هركار عزيزاست برايم خداياتوخودت‏"غرق سعادت دارش‏"‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگير نباش دلت که گير بـاشد رها نمي شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگن خدا دلوم به یاروم // به دلبره شیرین زبونوم  کاشکه که قدره دل بودوند // دلوم شوا پهلوش بموند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بهار با هیچ اردیبهشتی نه تابستان با هیچ شهریوری و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیـابانها خوش نیامد ؛ پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته از دوری عشقت نفس نفس بزنی اما اون به يکي ديگه بگه نفسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــــــــــ خــوب قصــه هـــای مـن،‏‏ دلتــــنگـت شــده ام. حـجمـش را میــــخواهی بـدانــــی؟‏‏ خــــــــــــــدا را تــصـور کـــــن‏!