بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نفس درد است که میکشم!!! ای کاش یا بودی یا اصلا نبودی!!! اینکه هستی و کنارم نیستی....دیوانه ام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کســــــی رای مــی دهــــــم کــه تــمام خیابانـهـــای شــــهر و خاطـــــراتشان را عـــــوض کنـــــد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر میخندم تنها به اجبار عکاس است،وگرنه من کجا و ... واژه ی سیب کجا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بهم گفت: دنیا بهم نشون داده خوشی به ما نیومده. تازه به حرفش رسیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو مسئله های بی جواب دانشگاه به تباهیدگی رسیده ام . . . از نگاه های بی تأثیر تو . . . دنبال بهانه ای برای بد شدنت می گردم؛ شاید پاک شدی از گذشته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستانی سرد.... با دلی رفته ز دست.... زیر لب می خوانم... تو نرو...................... دور مشو از بر من..... تو مرو تا که نمیرد دل من.............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــدر دلم تمام شدن می خواهـد ... از آن تــمام شدن هایــی که بشــود نقــطه سرِ خط ... و آنگـــاه دیکــته تمــام شـود ! و من دیگــر آغـــاز نشــــوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي... سلام مرا به غرور بلندت برسان وبگوبهاي قامت بلندش تنهاييست‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریه هام پر شده از تو  بی تو هر لحظه عذابه حتی با فکر نبودت  شب و روز حالم خرابه بغض معصوم و نجیبت  منو قانع کرد کمت شم ممنونم اجازه دادی با تو درگیر.....غمت شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چیزی برای گفتن ندارم... اشکهایم گفتنی ها را گفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادما لازمه کرکرشون رو بکشن پایین  روش یک پارچه سیاه بزنن وبنویسن  کسی نمرده فقط دلم گرفته........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شایدبرگردم...رفتنش دردناک نبود<شایدش>مرا می ازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سهراب خانه باشد طلبت... دل من سخت گرفته ست...!! بگو:شانه ی دوست کجاست...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه ات را میگیرد,چقدر امشب حس میکنم نبودت را...صدایت در گوشم میپیچد...و من میگویم :جانم مرا صدا کردی؟!...دلم تنگ است..صدایم کن...و باز هم سه نقطه های بی پایان من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری لبخند بزنید که گویی هرگز گریه نکرده‌اید، طوری بجنگید که گویی هرگز شکست نخورده‌اید، طوری عشق بورزید که گویی هرگز قلبتان نشکسته، طوری زندگی کنید که گویی آخرین روز عمرتان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاب کدامین زبان بگویم ک ازاینده گذشته رامیخواهم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نفس درد است که میکشم!!! ای کاش یا بودی یا اصلا نبودی!!! اینکه هستی و کنارم نیستی....دیوانه ام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کســــــی رای مــی دهــــــم کــه تــمام خیابانـهـــای شــــهر و خاطـــــراتشان را عـــــوض کنـــــد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر میخندم تنها به اجبار عکاس است،وگرنه من کجا و ... واژه ی سیب کجا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بهم گفت: دنیا بهم نشون داده خوشی به ما نیومده. تازه به حرفش رسیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو مسئله های بی جواب دانشگاه به تباهیدگی رسیده ام . . . از نگاه های بی تأثیر تو . . . دنبال بهانه ای برای بد شدنت می گردم؛ شاید پاک شدی از گذشته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستانی سرد.... با دلی رفته ز دست.... زیر لب می خوانم... تو نرو...................... دور مشو از بر من..... تو مرو تا که نمیرد دل من.............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــدر دلم تمام شدن می خواهـد ... از آن تــمام شدن هایــی که بشــود نقــطه سرِ خط ... و آنگـــاه دیکــته تمــام شـود ! و من دیگــر آغـــاز نشــــوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي... سلام مرا به غرور بلندت برسان وبگوبهاي قامت بلندش تنهاييست‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریه هام پر شده از تو  بی تو هر لحظه عذابه حتی با فکر نبودت  شب و روز حالم خرابه بغض معصوم و نجیبت  منو قانع کرد کمت شم ممنونم اجازه دادی با تو درگیر.....غمت شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چیزی برای گفتن ندارم... اشکهایم گفتنی ها را گفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادما لازمه کرکرشون رو بکشن پایین  روش یک پارچه سیاه بزنن وبنویسن  کسی نمرده فقط دلم گرفته........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شایدبرگردم...رفتنش دردناک نبود<شایدش>مرا می ازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سهراب خانه باشد طلبت... دل من سخت گرفته ست...!! بگو:شانه ی دوست کجاست...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه ات را میگیرد,چقدر امشب حس میکنم نبودت را...صدایت در گوشم میپیچد...و من میگویم :جانم مرا صدا کردی؟!...دلم تنگ است..صدایم کن...و باز هم سه نقطه های بی پایان من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری لبخند بزنید که گویی هرگز گریه نکرده‌اید، طوری بجنگید که گویی هرگز شکست نخورده‌اید، طوری عشق بورزید که گویی هرگز قلبتان نشکسته، طوری زندگی کنید که گویی آخرین روز عمرتان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاب کدامین زبان بگویم ک ازاینده گذشته رامیخواهم...