بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از فاصله ها گله داریم ! شاید یادمان رفت که در مشقهای کودکیمان برای فهمیدن کلمات کمی فاصله هم لازم بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگر ماندنی بودی بایکی ازقبلی ها مانده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم دوباره بیای و بگی میام چشاتو در میارما آخه دیگه طاقت گریه ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها انقدر از زندگی خسته میشوم که دلم میخواهد قبل از خواب ساعت را روی "هــــیـــــــچــــــــوقـــــــت" کوک کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ندیدمت که میترسم... میترسم که دیگر مرا نشناسی، با این موهای سفید و چهره شکسته ام! میدانی؟ هرلحظه ندیدنت به درازای سال است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لازمه کرکره زندگیمو بکشم پایین...ی پارچه سیاه بزنم رو درش و بنویسم کسی نمرده فقط دلم گرفته.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توشبای بیکسی به خدا تنگه دلم/بوی بیزاری میده بی تو آهنگ دلم منواز خودت بدون نگواز سنگه دلم/خودت اینو میدونی با تویکرنگه دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیرمیشود که میخواهم تاسقف آسمان پرواز کنم ورویش دراز بکشم ... آرام وآسوده.. مثل ماهی حوضمان که چند روریست روی آب است ! . خیلی دلم گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعر رو جایی دیدم خیلی خوشم اومد وقتی از غربت ایام دلم می گیرد  مرغ امید من از شدت غم میمیرد  دل به رویای خوش خاطره ها میبندم  باز هم خاطره ها دست مرا می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــــم یک دنیا تنهایی میخواهد.... بایک عالــــــمه تــو... وتمام گوشــــه کنارهای قـلبت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻔﻬــــــــــــﻡ! ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫــــــــــﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها بیشرمی مسری شده است !!!!! ماسک های پزشکی دیگر کفاف نمیدهند  هرکه به من میرسد بی چشم و روست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم تمام این صفحه راهم عاشقانه نوشتم... ازاین ستون تاآن ستون... هیچ فرجی نخواهد شد... وقتی ک دیگر دلت برایم تنگ نمیشود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را… از من گذشت… اما… هرجا هستی “خسته نباشی”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی... لحظه ای که رفتی و بغض داشت خفم میکرد. أصن بمن نگاه نکردی. حس عشق و نفرتو با هم داشتم. ولی بازم دوست دارم و ثانیه شماری میکنم واسه دیدنت و محل سگ نذاشتنت بهم!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت ما و دوستان حکایت برکه است و ماه .... دور از هم و در دل هم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از فاصله ها گله داریم ! شاید یادمان رفت که در مشقهای کودکیمان برای فهمیدن کلمات کمی فاصله هم لازم بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگر ماندنی بودی بایکی ازقبلی ها مانده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم دوباره بیای و بگی میام چشاتو در میارما آخه دیگه طاقت گریه ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها انقدر از زندگی خسته میشوم که دلم میخواهد قبل از خواب ساعت را روی "هــــیـــــــچــــــــوقـــــــت" کوک کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ندیدمت که میترسم... میترسم که دیگر مرا نشناسی، با این موهای سفید و چهره شکسته ام! میدانی؟ هرلحظه ندیدنت به درازای سال است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لازمه کرکره زندگیمو بکشم پایین...ی پارچه سیاه بزنم رو درش و بنویسم کسی نمرده فقط دلم گرفته.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توشبای بیکسی به خدا تنگه دلم/بوی بیزاری میده بی تو آهنگ دلم منواز خودت بدون نگواز سنگه دلم/خودت اینو میدونی با تویکرنگه دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیرمیشود که میخواهم تاسقف آسمان پرواز کنم ورویش دراز بکشم ... آرام وآسوده.. مثل ماهی حوضمان که چند روریست روی آب است ! . خیلی دلم گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعر رو جایی دیدم خیلی خوشم اومد وقتی از غربت ایام دلم می گیرد  مرغ امید من از شدت غم میمیرد  دل به رویای خوش خاطره ها میبندم  باز هم خاطره ها دست مرا می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــــم یک دنیا تنهایی میخواهد.... بایک عالــــــمه تــو... وتمام گوشــــه کنارهای قـلبت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻔﻬــــــــــــﻡ! ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫــــــــــﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها بیشرمی مسری شده است !!!!! ماسک های پزشکی دیگر کفاف نمیدهند  هرکه به من میرسد بی چشم و روست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم تمام این صفحه راهم عاشقانه نوشتم... ازاین ستون تاآن ستون... هیچ فرجی نخواهد شد... وقتی ک دیگر دلت برایم تنگ نمیشود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را… از من گذشت… اما… هرجا هستی “خسته نباشی”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی... لحظه ای که رفتی و بغض داشت خفم میکرد. أصن بمن نگاه نکردی. حس عشق و نفرتو با هم داشتم. ولی بازم دوست دارم و ثانیه شماری میکنم واسه دیدنت و محل سگ نذاشتنت بهم!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت ما و دوستان حکایت برکه است و ماه .... دور از هم و در دل هم