بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی آمده است به خانه ی دلم و من میدانم به این سادگی ها نمی رود پی کارش نه با حرف... نه با شعر... نه با بی محلی... دلتنگم و دیدار تو درمان من است... می آیی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم میگفت:زندگیمی... وقتی رفت بهش گفتم:مگه من زندگیت نبودم؟ جواب داد:ادم برای رسیدن به عشقش  باید از زندگیش بگذره...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با تمام غمم خوشحالم ... احساس میکنم کسی که دوستش داشتم , به کسی که دوستش داشت رسید! پس خوشحالم مثه همیشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــگــو از کـــدام راه مــی آیـــی ... میخواهــــم گٍل بگــیرمـــش ! آســوده از انتـــظار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بد بـــدتـــر اگر هست ... این است که ...  باشی ... اما به چشم نباشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــــچگــــاه فکــــر نمیـــکردم اینـــقــــدر گــــران قیــمــــت بـــاشــــم.....بــــه هــــرکــــس رســیـــدم... "مـــــــــــرا"فـــروخـــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـای دلـتنـگ وقـتـی خـیـلـی بـهـشـون خـوش مـیـگـذره و مـیخندن، یـهـو سـرشـون  رو بـر مـیـگـردونـن اونـوری... یکـم ثـابـت مـیـشـن.. یـواش یـواش چـشـمـاشـون پـُر اشـک مـیـشـه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . سیب که شیرین است سهل! تو بگو، زهر! هرچه که باشد . . . بیار،با تمامـ وجود ﻣﮯ بلعمـ . . . تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــــــــحظـہ هاے ســــکوتم پـــــر هیآهــــــــــو ترین دقــــایق زنـدگیم هســتنــــ مــــــملو از آنــــــچـــہ مــــےخوآهم بـــــــــــــــگویم و . . . نــــــــــــمـےگـــــویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است صدایم خیس و بارانی است نمیدانم چرا پاییز در قلبم طولانی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بعضی وقتها ازدرد دوری بهتر است بیقرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است توی قرآن خوانده ام، یعقوب یادم داده است دلبرت وقتی کنارت نیست، کوری بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم گفتم یه راه رفتنی هست ، خودم گفتم ولی باور نکردم دارم می رم که تو فکرم بمونی ، دارم میرم دعا کن برنگردم... :( داغـــــــــــــــــونما... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي تو،براي چشم هايت... براي من،براي دردهايم... براي ما... براي اين همه تنهايي... اي کاش،،،خدا کاري کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردلم مى خواهدنامه بنويسم...تمبروپاکت هست ويک عالمه حرف...کاش کسى،جايى منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروزها به دنبالت دويدم و به اميد ديدارت به امروز رسيدم ولي افسوس...! افسوس که تو به فرداها سفر کردي....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی آمده است به خانه ی دلم و من میدانم به این سادگی ها نمی رود پی کارش نه با حرف... نه با شعر... نه با بی محلی... دلتنگم و دیدار تو درمان من است... می آیی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم میگفت:زندگیمی... وقتی رفت بهش گفتم:مگه من زندگیت نبودم؟ جواب داد:ادم برای رسیدن به عشقش  باید از زندگیش بگذره...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با تمام غمم خوشحالم ... احساس میکنم کسی که دوستش داشتم , به کسی که دوستش داشت رسید! پس خوشحالم مثه همیشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــگــو از کـــدام راه مــی آیـــی ... میخواهــــم گٍل بگــیرمـــش ! آســوده از انتـــظار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بد بـــدتـــر اگر هست ... این است که ...  باشی ... اما به چشم نباشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــــچگــــاه فکــــر نمیـــکردم اینـــقــــدر گــــران قیــمــــت بـــاشــــم.....بــــه هــــرکــــس رســیـــدم... "مـــــــــــرا"فـــروخـــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـای دلـتنـگ وقـتـی خـیـلـی بـهـشـون خـوش مـیـگـذره و مـیخندن، یـهـو سـرشـون  رو بـر مـیـگـردونـن اونـوری... یکـم ثـابـت مـیـشـن.. یـواش یـواش چـشـمـاشـون پـُر اشـک مـیـشـه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . سیب که شیرین است سهل! تو بگو، زهر! هرچه که باشد . . . بیار،با تمامـ وجود ﻣﮯ بلعمـ . . . تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــــــــحظـہ هاے ســــکوتم پـــــر هیآهــــــــــو ترین دقــــایق زنـدگیم هســتنــــ مــــــملو از آنــــــچـــہ مــــےخوآهم بـــــــــــــــگویم و . . . نــــــــــــمـےگـــــویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است صدایم خیس و بارانی است نمیدانم چرا پاییز در قلبم طولانی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بعضی وقتها ازدرد دوری بهتر است بیقرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است توی قرآن خوانده ام، یعقوب یادم داده است دلبرت وقتی کنارت نیست، کوری بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم گفتم یه راه رفتنی هست ، خودم گفتم ولی باور نکردم دارم می رم که تو فکرم بمونی ، دارم میرم دعا کن برنگردم... :( داغـــــــــــــــــونما... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي تو،براي چشم هايت... براي من،براي دردهايم... براي ما... براي اين همه تنهايي... اي کاش،،،خدا کاري کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردلم مى خواهدنامه بنويسم...تمبروپاکت هست ويک عالمه حرف...کاش کسى،جايى منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروزها به دنبالت دويدم و به اميد ديدارت به امروز رسيدم ولي افسوس...! افسوس که تو به فرداها سفر کردي....