بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام گفتی خیالت تخت من وفادارم و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق بازی تو با دیگری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خيابونا،کوچه ها،ديواراي اتاقم و حتي بالشتم زبون داشتند!!! شاهداي خوبي هستن واسه روزاي دلتنگيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستم... با رفتنت شکستم... فقط نمیدونم چرا هنوز دسبردار نیستم... از دوس داشتنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه یواشکی دلتنگش باشی خیلی بهتر از اینه که بهش بگی و هیچ جوابی نگیری . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم انقدركه هميشه دلم به ياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمید... فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید ! روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دردناکه … آچار فرانسه همه باشی ولی خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از دست دادن عادت میشود دیگر بدست آوردن آرزو نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-_- خیــلی طوفـــانیه دریــــا امشبــــ ، مگـــه موجــا تورو با کـــی دیدنـــ ؟؟؟ -_- تا خیالِتـــــــ به ســــرم می زنـــه گریــــم میگیره ... آروم آروم  دلِ تنگـــــم داره بی تو میمیــــــره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی این نیست که بشینی تا طرفت بیاد و دلت بازشه دل تنگی اونیه که بری دنبال طرفت تا دلت بازشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای که مــــُرد... دیگه مـــُرده! هر روز و هر دقیـــقه نبـــضِشو نــگیر...سیریش :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشقه نه علاقه و نه حتی عادت!حماقت محض دلتنگ کسی باشی که دلش تنگ تو نیست...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عـجـیـبـے شدهـ פـالـا בیگـه بـه جـای هـمــہ چـے آرومـه بـایـבبـگـم هـمــہ چـے בاغـونـه (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه برو واسه هميشه كه قيدتو زدم  خوب،منم ديگه اين توبدم دروغ ميگفتي دوستم داشتي منم تصميم گرفتم دل به تو ندم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥دلتنگي يعني. . . رو برويه دريا ايستاده باشي . . . ولي خاطره جاده خفت كنه♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کساني که از شدت دلتنگي به کما رفته اند...حرف نميزنند...راه ميروند...نفس ميکشند...ولي چيزي حس نميکنند...فقط فکر ميکنند و فکر ميکنند و فکر ميکنند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام گفتی خیالت تخت من وفادارم و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق بازی تو با دیگری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خيابونا،کوچه ها،ديواراي اتاقم و حتي بالشتم زبون داشتند!!! شاهداي خوبي هستن واسه روزاي دلتنگيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستم... با رفتنت شکستم... فقط نمیدونم چرا هنوز دسبردار نیستم... از دوس داشتنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه یواشکی دلتنگش باشی خیلی بهتر از اینه که بهش بگی و هیچ جوابی نگیری . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم انقدركه هميشه دلم به ياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمید... فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید ! روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دردناکه … آچار فرانسه همه باشی ولی خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از دست دادن عادت میشود دیگر بدست آوردن آرزو نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-_- خیــلی طوفـــانیه دریــــا امشبــــ ، مگـــه موجــا تورو با کـــی دیدنـــ ؟؟؟ -_- تا خیالِتـــــــ به ســــرم می زنـــه گریــــم میگیره ... آروم آروم  دلِ تنگـــــم داره بی تو میمیــــــره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی این نیست که بشینی تا طرفت بیاد و دلت بازشه دل تنگی اونیه که بری دنبال طرفت تا دلت بازشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای که مــــُرد... دیگه مـــُرده! هر روز و هر دقیـــقه نبـــضِشو نــگیر...سیریش :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشقه نه علاقه و نه حتی عادت!حماقت محض دلتنگ کسی باشی که دلش تنگ تو نیست...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عـجـیـبـے شدهـ פـالـا בیگـه بـه جـای هـمــہ چـے آرومـه بـایـבبـگـم هـمــہ چـے בاغـونـه (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه برو واسه هميشه كه قيدتو زدم  خوب،منم ديگه اين توبدم دروغ ميگفتي دوستم داشتي منم تصميم گرفتم دل به تو ندم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥دلتنگي يعني. . . رو برويه دريا ايستاده باشي . . . ولي خاطره جاده خفت كنه♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کساني که از شدت دلتنگي به کما رفته اند...حرف نميزنند...راه ميروند...نفس ميکشند...ولي چيزي حس نميکنند...فقط فکر ميکنند و فکر ميکنند و فکر ميکنند...