بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــنجری کــــه بر پشتم خورد....بویش آشنـــا بود.... عطرشـــ را خودم خریده بــودم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن با تــو... تـــو با او.... او را نمی دانم.... ولــــی میدانم....دنیایه جالــــبی داریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ها که دلتنگ می شوند می افتند مثل من در روزگار خشکسالی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت مینویسم دوستت دارم میدانم که نمیدانی  ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهستـه فتــــح کرده ای با چشمهایت هرچـــه داشته ام را حالا تمام جهــان من مستعمره ی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرباريدي باران...دير‏!‏‏!‏ من مدت هاست در غم نبودن "او‏"‏ خشكيده ام...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯽ ﺭﻓﯿﻖ! ﺍﺯﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﻡ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺭﺍﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه روزايي که .............. آنقدر به همديگه اس ميداديم که باطري گوشيم خالي ميشد....... اما حالا........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دلم تنگ می شود پلان به پلان ، نفس به نفس برایت تراژدی نیست … قلب من مقتول فیلم نامه است ، شخصیت اصلی که تویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــــدر فریـــاد هایــــم را سکــــوت کرده ام که اگـــــر به چشمـــانم بنگری، کـــــر میشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی گفتم قلب شکسته میخری؟ گفت: اگه ارزش داشت کسی اونو نمی شکست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام خدایی که هستی رابامرگ،دوستی رایکرنگ،زندگی رابارنگ،عشق رارنگارنگ،رنگین کمان راهفت رنگ شاپرک راصدرنگ،ومرادلتنگ توافرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته های من حرف های ناگفته ام به اوست... حرف هایی که هر روز با بغض هایم قورت میدهم... حرف هایی که هیچوقت وقتی برای شنیدنش نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای معنا کردن دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست! دلتنگی یعنی:نبود تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریـــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه، شاید بی غــرور اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ، نه کودکم ، بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه گیر... زبان فهم... دلم را می گویم تو را از کجا برایش بیاورم؟؟؟!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــنجری کــــه بر پشتم خورد....بویش آشنـــا بود.... عطرشـــ را خودم خریده بــودم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن با تــو... تـــو با او.... او را نمی دانم.... ولــــی میدانم....دنیایه جالــــبی داریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ها که دلتنگ می شوند می افتند مثل من در روزگار خشکسالی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت مینویسم دوستت دارم میدانم که نمیدانی  ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهستـه فتــــح کرده ای با چشمهایت هرچـــه داشته ام را حالا تمام جهــان من مستعمره ی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرباريدي باران...دير‏!‏‏!‏ من مدت هاست در غم نبودن "او‏"‏ خشكيده ام...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯽ ﺭﻓﯿﻖ! ﺍﺯﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﻡ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺭﺍﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه روزايي که .............. آنقدر به همديگه اس ميداديم که باطري گوشيم خالي ميشد....... اما حالا........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دلم تنگ می شود پلان به پلان ، نفس به نفس برایت تراژدی نیست … قلب من مقتول فیلم نامه است ، شخصیت اصلی که تویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــــدر فریـــاد هایــــم را سکــــوت کرده ام که اگـــــر به چشمـــانم بنگری، کـــــر میشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی گفتم قلب شکسته میخری؟ گفت: اگه ارزش داشت کسی اونو نمی شکست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام خدایی که هستی رابامرگ،دوستی رایکرنگ،زندگی رابارنگ،عشق رارنگارنگ،رنگین کمان راهفت رنگ شاپرک راصدرنگ،ومرادلتنگ توافرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته های من حرف های ناگفته ام به اوست... حرف هایی که هر روز با بغض هایم قورت میدهم... حرف هایی که هیچوقت وقتی برای شنیدنش نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای معنا کردن دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست! دلتنگی یعنی:نبود تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریـــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه، شاید بی غــرور اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ، نه کودکم ، بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه گیر... زبان فهم... دلم را می گویم تو را از کجا برایش بیاورم؟؟؟!!!!!