بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاردفعه میگه دوست دارم ولی باز وقت دعوا رو حرفش نمیمونه .... کافیه یه بارقصد رفتن کنه تاببینی چقدر مرد بوده و ازحرفش هیچ وقت برنمیگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد شادترین آهنگها روضه خوانی میکنند!شلوغ ترین مکانها،تنهاییت را به رخت میکشنند...و شادترین روزها برای تو غمگینترین روزهاست!دلت که گرفته باشد...نغض میشود همه قانونها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: شاید برگشتم.. هنوز زنده ام! به امید همان “شاید” ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی من تمام نمی‌شود همین که فکر کنم من و تو دو نفریم دلتنگ‌تر می‌شوم برای تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است … دلتنگی را میگویم ! از گوشه ی دلم جُم نمیخورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ساعتی میخواهد كه مانده باشد روی ساعتهای با تو بودن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است و شعر دیگری بر دفترم جاری شده با بیتهایــــی مملو از یک درد تکــــراری تک و تنهایی و سخت است باور کردنش ، اما نمی آید به دیدارت کسی کـه دوستش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم دوشادوش من راه ميرود چه فتانه است اين نو عروس روزگار تلخ من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سوزم ولی دود سوختنم روزی در چشمان تو هم خواهد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم زندگیم اینه من و بغض و درو دیوار چی مونده از تنه خستم که میخواد بشکنه اینبار.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✖غَمگـ ـینَم هَمآنَندِ مـآهـے وَقتـے تـُنگـَش رآ کِنآرِ دَریآ گـُذآشتـﮧ بـ ـآشَند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✖בلتنگـم… مِـثل مـاבربُزرگِ بیـسواבے ڪه هَـواے بَـچـه اش را ڪَرבه ولـی بَـلـב نیـسـت شُـمـاره اش را بِـگـیرב…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادتــ؛ عــادتــ استــ همیـن روزهــــا تـــرکش میکنـم مثل سیگــــار کـه سالهـاستـــــــ نـخ آخــرش را میکشـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شاعرم، من شاعر عاشقانه ترین ترانه های توام! و تکرار میکنم: وقتی تو نیستی من نمیدانم برای گم و گور شدن، به کدام جانب جهان بگریزم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــوی ربنـــــای تــــو ماه دلتنگـــــی های مـــن افطار می کنمــــــ خاطرات نبـــــــــــودنت را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا وقتی دلتنگ می شدم یادت آرومم می کرد،اما حالا... وقتی یادت می افتم دلتنگ می شم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاردفعه میگه دوست دارم ولی باز وقت دعوا رو حرفش نمیمونه .... کافیه یه بارقصد رفتن کنه تاببینی چقدر مرد بوده و ازحرفش هیچ وقت برنمیگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد شادترین آهنگها روضه خوانی میکنند!شلوغ ترین مکانها،تنهاییت را به رخت میکشنند...و شادترین روزها برای تو غمگینترین روزهاست!دلت که گرفته باشد...نغض میشود همه قانونها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: شاید برگشتم.. هنوز زنده ام! به امید همان “شاید” ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی من تمام نمی‌شود همین که فکر کنم من و تو دو نفریم دلتنگ‌تر می‌شوم برای تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است … دلتنگی را میگویم ! از گوشه ی دلم جُم نمیخورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ساعتی میخواهد كه مانده باشد روی ساعتهای با تو بودن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است و شعر دیگری بر دفترم جاری شده با بیتهایــــی مملو از یک درد تکــــراری تک و تنهایی و سخت است باور کردنش ، اما نمی آید به دیدارت کسی کـه دوستش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم دوشادوش من راه ميرود چه فتانه است اين نو عروس روزگار تلخ من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سوزم ولی دود سوختنم روزی در چشمان تو هم خواهد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم زندگیم اینه من و بغض و درو دیوار چی مونده از تنه خستم که میخواد بشکنه اینبار.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✖غَمگـ ـینَم هَمآنَندِ مـآهـے وَقتـے تـُنگـَش رآ کِنآرِ دَریآ گـُذآشتـﮧ بـ ـآشَند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✖בلتنگـم… مِـثل مـاבربُزرگِ بیـسواבے ڪه هَـواے بَـچـه اش را ڪَرבه ولـی بَـلـב نیـسـت شُـمـاره اش را بِـگـیرב…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادتــ؛ عــادتــ استــ همیـن روزهــــا تـــرکش میکنـم مثل سیگــــار کـه سالهـاستـــــــ نـخ آخــرش را میکشـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شاعرم، من شاعر عاشقانه ترین ترانه های توام! و تکرار میکنم: وقتی تو نیستی من نمیدانم برای گم و گور شدن، به کدام جانب جهان بگریزم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــوی ربنـــــای تــــو ماه دلتنگـــــی های مـــن افطار می کنمــــــ خاطرات نبـــــــــــودنت را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا وقتی دلتنگ می شدم یادت آرومم می کرد،اما حالا... وقتی یادت می افتم دلتنگ می شم