بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم ، تو همیشه دعوتی ، راس ساعت دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ، در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قطره هاي باران را گلهاي تشنه ميدانند و قدر دوستان خوب را دلهاي تنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بعضى وقتها نميشنوى دوستت دارم به خاطر سايلنت دلمه ، نه اينكه معرفتم كمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر رفتم،مگو او بى وفا بود،مگو با عشق من نا آشنا بود، تو با عشقت مرا ديوانه كردى ، مگو راهش ز راه من جدا بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود  چشم خواب آلودش را مستى و رويا نبود  لب همان لب بود اما بوسه اش گرمى نداشت  دل همان دل بود اما مست و بى پروا نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى روى او به دنيا،يك ذره نيست ميلى از وقت رفتن او،خيلى گذشته،خيلى دلتنگم و پريشان،با يك اميد كم رنگ شايد براى من هم دلتنگ مانده ليلى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور بودن از عزیزان مشکل است / إمتحان با وفایی ،در جدایی حاصل است / گرچه من دورم زپیشت ای رفیق / دوریت دریا و یادت ساحل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگارپاى ثانيه ها لنگ مى شود وقتى دلى براى دلى تنگ مى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ای دوست به خیر  بهترینم خوبی؟؟؟  خبری نیست ز تو !  دل من میخواهد که بدانی بی تو دلم اندازه دنیا تنگ است  یادت ای دوست به خیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا اشک هایم هم شبیه تو شده اند.....گریه که میکنم نمی ایند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ابرها..........نبارید.من دریا را به پایش ریختم و برنگشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشماتو ببند !!! بستی؟! حالا باز کن !!! باز کردی؟! چقدر طول کشید؟ همین قدر هم نمیتونم دوریتو تحمل کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه سلامتی خودمون که خوبیمـــــــ..... اما بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشــــــونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و اندکی بمان، به قدر خواندن شاهنامه ای....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها از شدت دلتنگی گریه که هیچ دلت می خواهد های های بمیری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم ، تو همیشه دعوتی ، راس ساعت دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ، در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قطره هاي باران را گلهاي تشنه ميدانند و قدر دوستان خوب را دلهاي تنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بعضى وقتها نميشنوى دوستت دارم به خاطر سايلنت دلمه ، نه اينكه معرفتم كمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر رفتم،مگو او بى وفا بود،مگو با عشق من نا آشنا بود، تو با عشقت مرا ديوانه كردى ، مگو راهش ز راه من جدا بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود  چشم خواب آلودش را مستى و رويا نبود  لب همان لب بود اما بوسه اش گرمى نداشت  دل همان دل بود اما مست و بى پروا نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى روى او به دنيا،يك ذره نيست ميلى از وقت رفتن او،خيلى گذشته،خيلى دلتنگم و پريشان،با يك اميد كم رنگ شايد براى من هم دلتنگ مانده ليلى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور بودن از عزیزان مشکل است / إمتحان با وفایی ،در جدایی حاصل است / گرچه من دورم زپیشت ای رفیق / دوریت دریا و یادت ساحل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگارپاى ثانيه ها لنگ مى شود وقتى دلى براى دلى تنگ مى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ای دوست به خیر  بهترینم خوبی؟؟؟  خبری نیست ز تو !  دل من میخواهد که بدانی بی تو دلم اندازه دنیا تنگ است  یادت ای دوست به خیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا اشک هایم هم شبیه تو شده اند.....گریه که میکنم نمی ایند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ابرها..........نبارید.من دریا را به پایش ریختم و برنگشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشماتو ببند !!! بستی؟! حالا باز کن !!! باز کردی؟! چقدر طول کشید؟ همین قدر هم نمیتونم دوریتو تحمل کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه سلامتی خودمون که خوبیمـــــــ..... اما بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشــــــونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و اندکی بمان، به قدر خواندن شاهنامه ای....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها از شدت دلتنگی گریه که هیچ دلت می خواهد های های بمیری