بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكـنــون اگــرچــه در كــنـارم نـیـســتـی امــا بــه حـجــم تـمــام سـكــوتـی كـه در قـلـبــم گـذاشـتــی دوسـتـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر رسیدن... با هرگز نرسیدن  هیچ فرقی نمی کند وقتی تو... در هیچ کجای این جاده انتظار مرا نمی کشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ 5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺑﺒﯿﻨﯿﺶ ﻗﻠﺒﺖ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﻭﻟﯽ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻧﺘﯿﺖ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﺘﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کسی که می رسی ، می گویی : آدم فقط یکبار عاشق می شود … دروغ است تو باور نکن مثلا خود من هر روز ، دوباره ، عاشقت می شوم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار !! میسوزی....!!! داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم زدن در شهر من نفرت آنگیز است .  در شهر من بجای نجابتت از اصالتت میپرسند.  مرد شهر من زن فاحشه را به دختر مطلقه ترجیح می دهد....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صادقانه گفتي در خانه قلبت هيچ جايي براي من نيست من بر قلب سنگي ات بوسه مي زنم که با من صادق بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی یعنی محو چشمان کسی شوی اما ندانی چشمای او چه رنگی هستند وای از اون روز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همون ماهی تنگم که واسه تنگم بزرگم تو همین روزها میفهمی که یه گوشه بی تو مردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فرامــوش کــردن کســي که با او ، همــه چيز و همــه کس را ، فرامــوش مي‌کــردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم گرفته برام اسمون ریسمون نباف ! جوک نگو ! فیلسوف نشو ! فقط دستمو بکش و بغلم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم.... داشتن تو.....نه! برگشت تو......نه! فراموش کردنت.....آن هم نه! آرزویم از بین رفتن این درد عجیبی است در قلبم که پایان ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــامــوش بـاشــی بـهـتـر اسـت تـا مـن پـشـت خـط بـاشــم ... و تــــــــــــــــــو بـا دیـگـــری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـدم مـثل آدمـی کـه درد و دلـش رو تو یـه جـمـعی گـفـته..حـضار بـعـد از کـلی خـنده گـفـتن :خـیلی خـوب بـود این یـکی رو نشنیده بودیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت که باران گرفت، به یاد چشمهای خیسم باش.. که دلتنگ دیدنت بود!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم توپ است . . . حالِ همان توپی را دارم که افتاده در خانه همسایه ای که تهدید کرده اگر بار دیگر بیافتد با کارد ، پنجرش میکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكـنــون اگــرچــه در كــنـارم نـیـســتـی امــا بــه حـجــم تـمــام سـكــوتـی كـه در قـلـبــم گـذاشـتــی دوسـتـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر رسیدن... با هرگز نرسیدن  هیچ فرقی نمی کند وقتی تو... در هیچ کجای این جاده انتظار مرا نمی کشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ 5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺑﺒﯿﻨﯿﺶ ﻗﻠﺒﺖ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﻭﻟﯽ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻧﺘﯿﺖ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﺘﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کسی که می رسی ، می گویی : آدم فقط یکبار عاشق می شود … دروغ است تو باور نکن مثلا خود من هر روز ، دوباره ، عاشقت می شوم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار !! میسوزی....!!! داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم زدن در شهر من نفرت آنگیز است .  در شهر من بجای نجابتت از اصالتت میپرسند.  مرد شهر من زن فاحشه را به دختر مطلقه ترجیح می دهد....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صادقانه گفتي در خانه قلبت هيچ جايي براي من نيست من بر قلب سنگي ات بوسه مي زنم که با من صادق بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی یعنی محو چشمان کسی شوی اما ندانی چشمای او چه رنگی هستند وای از اون روز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همون ماهی تنگم که واسه تنگم بزرگم تو همین روزها میفهمی که یه گوشه بی تو مردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فرامــوش کــردن کســي که با او ، همــه چيز و همــه کس را ، فرامــوش مي‌کــردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم گرفته برام اسمون ریسمون نباف ! جوک نگو ! فیلسوف نشو ! فقط دستمو بکش و بغلم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم.... داشتن تو.....نه! برگشت تو......نه! فراموش کردنت.....آن هم نه! آرزویم از بین رفتن این درد عجیبی است در قلبم که پایان ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــامــوش بـاشــی بـهـتـر اسـت تـا مـن پـشـت خـط بـاشــم ... و تــــــــــــــــــو بـا دیـگـــری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـدم مـثل آدمـی کـه درد و دلـش رو تو یـه جـمـعی گـفـته..حـضار بـعـد از کـلی خـنده گـفـتن :خـیلی خـوب بـود این یـکی رو نشنیده بودیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت که باران گرفت، به یاد چشمهای خیسم باش.. که دلتنگ دیدنت بود!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم توپ است . . . حالِ همان توپی را دارم که افتاده در خانه همسایه ای که تهدید کرده اگر بار دیگر بیافتد با کارد ، پنجرش میکنم