بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيزارم از اين كه اسم هرزگى هايت را آزادى و اسم نگرانى هايم را گير ميگذارى و براى بى تفاوتى هايت اعتماد را بهانه مى آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای می گویند: هستیم ، در کنارت ، اینجا اما کاش می گفتند: هستیم تا زمانی که خوشی ، در کنارت تا زمانی که دهی منفعتی ، اینجائیم ، آنجا نـــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلقت من از روز اول یک وصله ی ناجور بود من که خود راضی به این خلقت نبود زور بود خلق از من در عذاب و من از اخلاق خویش ای خدا از این خلقت چه منظور بود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازسوخته دلانم به کسی کینه ندارم/یک شهر پر از دشمن و یک دوست ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا به خنده های باصدا می شناسند؛این بالش بیچاره، به گریه های بی صدا از اینجا احمق بودنت شروع می شود؛وقتی می فهمی موجود دیگری را، بیشتر از خودت دوست داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک تلنگر کافی بود، برای اینکه بشکنم، بهرحال از مشتت، ممنون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــه زیباست و آرامش بخش ، حس خوابی به درازای ابدیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريادها مرده اند، سكوت جاريست، تنهائي حاكم سرزمين بي كسي است، ميگويند: خداتنهاست، ما که خدا نیستیم، پس چرا از همه تنها تریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی مرا دوست داری ، اما دوست داشتنت دو روز است ، دیروز گذشت و آخرش امروز است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی بود و انتظار ، همیشه لبخند بود و به ظاهر یک عاشق ماندگار امروز دیگر مثل همیشه نیست ، حس و حال من مثل گذشته نیست امروز دیگر مثل همیشه نیست ، من هم طاقتی دارم ، صبرم تمام شدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی ، تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی ، تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بال داشتن و پرواز کردن خوب نیست کلاغ قصه ها خیلی وقته به خونش نرسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با بادها رفت چه آسان میشود از یادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی سخت ترین لحظه ی زندگی چیه؟وقتی بفهمی واسه کسی که تموم زندگیته فقط یک تجربه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هرچه از نگاه تو دور شدم به تو نزديكتر شدم!  و حالا...  و حالا كه در مني اوج دوري ماست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای سازشون میاد اون طرف ها عروسیه سهم من از این جشن شاد یک آه و یک دلسوزیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيزارم از اين كه اسم هرزگى هايت را آزادى و اسم نگرانى هايم را گير ميگذارى و براى بى تفاوتى هايت اعتماد را بهانه مى آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای می گویند: هستیم ، در کنارت ، اینجا اما کاش می گفتند: هستیم تا زمانی که خوشی ، در کنارت تا زمانی که دهی منفعتی ، اینجائیم ، آنجا نـــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلقت من از روز اول یک وصله ی ناجور بود من که خود راضی به این خلقت نبود زور بود خلق از من در عذاب و من از اخلاق خویش ای خدا از این خلقت چه منظور بود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازسوخته دلانم به کسی کینه ندارم/یک شهر پر از دشمن و یک دوست ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا به خنده های باصدا می شناسند؛این بالش بیچاره، به گریه های بی صدا از اینجا احمق بودنت شروع می شود؛وقتی می فهمی موجود دیگری را، بیشتر از خودت دوست داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک تلنگر کافی بود، برای اینکه بشکنم، بهرحال از مشتت، ممنون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــه زیباست و آرامش بخش ، حس خوابی به درازای ابدیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريادها مرده اند، سكوت جاريست، تنهائي حاكم سرزمين بي كسي است، ميگويند: خداتنهاست، ما که خدا نیستیم، پس چرا از همه تنها تریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی مرا دوست داری ، اما دوست داشتنت دو روز است ، دیروز گذشت و آخرش امروز است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی بود و انتظار ، همیشه لبخند بود و به ظاهر یک عاشق ماندگار امروز دیگر مثل همیشه نیست ، حس و حال من مثل گذشته نیست امروز دیگر مثل همیشه نیست ، من هم طاقتی دارم ، صبرم تمام شدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی ، تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی ، تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بال داشتن و پرواز کردن خوب نیست کلاغ قصه ها خیلی وقته به خونش نرسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با بادها رفت چه آسان میشود از یادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی سخت ترین لحظه ی زندگی چیه؟وقتی بفهمی واسه کسی که تموم زندگیته فقط یک تجربه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هرچه از نگاه تو دور شدم به تو نزديكتر شدم!  و حالا...  و حالا كه در مني اوج دوري ماست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای سازشون میاد اون طرف ها عروسیه سهم من از این جشن شاد یک آه و یک دلسوزیه