بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین و بیقرارم زخمی تر از بهارم وقتی تو را ندارم نفرین به هر چه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى گواهى كه گاهى نگاهى ندارد گناهى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دریغا چه گلی ریخت به خاک . چه بهاری پژمرد. چه دلی را افسورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط زدن بر من پایان من نیست آغاز بی لیاقتی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکاتو کی میشمره وقتی که دستای من از گونه هات دوره ♥ رفتن همیشه اختیاری نیست آدم یه جاهایی رو مجبوره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذزگاه زمان خیمه شب بازی دهر با همه تلخی و شیرینی خود می گذرند عشق ها میمیرند رنگ ها رنگ دگر میگیرند و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جا میمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمتم نيست ببينم رخ دلدار! ولى هركجا هست بداند كه خرابش شده ام ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لجم ميگيرد وقتى عاشقانه هايم را مينويسم براى تو! اما همه ميخوانند الا تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قيمت اهل وفا يار ندانست دريغ ! قدر ياران وفادار ندانست دريغ ! درد محرومى ديدار مرا كشت افسوس ! يار حال من بيمار ندانست دريغ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چرخش این روزگار سیرشده ام، از روز و شبم خسته و دلگیر شده ام ، چرا مرگ مرا نمی گیرد در آغوش ، به خیالش که جوانم به خدا پیر شده ام،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته باشی اما دیده نشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما از مرگ میترسند چون ممکنه فراموش بشن...  اما من زنده ام و فراموش شدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی سخته؟؟؟ کسی که دوسش داری پیشت بشینه و در مورد کسی که دوسش داره باهات صحبت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاســــت عبور کرده ام از خویش . .  یادم بخیــر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او زير باران راه ميرفتم..‏‎.‎  امسال راه رفتن او را با ديگري در زير باران اشكهايم ديدم..‏‎.‎  شايد باران پارسال هم اشكهاى ديگرى بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف چپ پيراهن هايم ، مدتى است تير ميكشد ، چه پيراهن هاى عجيبى ، حتى وقتى تنم نيستند ، طرف چپ سينه ام تير ميكشد!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین و بیقرارم زخمی تر از بهارم وقتی تو را ندارم نفرین به هر چه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى گواهى كه گاهى نگاهى ندارد گناهى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دریغا چه گلی ریخت به خاک . چه بهاری پژمرد. چه دلی را افسورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط زدن بر من پایان من نیست آغاز بی لیاقتی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکاتو کی میشمره وقتی که دستای من از گونه هات دوره ♥ رفتن همیشه اختیاری نیست آدم یه جاهایی رو مجبوره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذزگاه زمان خیمه شب بازی دهر با همه تلخی و شیرینی خود می گذرند عشق ها میمیرند رنگ ها رنگ دگر میگیرند و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جا میمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمتم نيست ببينم رخ دلدار! ولى هركجا هست بداند كه خرابش شده ام ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لجم ميگيرد وقتى عاشقانه هايم را مينويسم براى تو! اما همه ميخوانند الا تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قيمت اهل وفا يار ندانست دريغ ! قدر ياران وفادار ندانست دريغ ! درد محرومى ديدار مرا كشت افسوس ! يار حال من بيمار ندانست دريغ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چرخش این روزگار سیرشده ام، از روز و شبم خسته و دلگیر شده ام ، چرا مرگ مرا نمی گیرد در آغوش ، به خیالش که جوانم به خدا پیر شده ام،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته باشی اما دیده نشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما از مرگ میترسند چون ممکنه فراموش بشن...  اما من زنده ام و فراموش شدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی سخته؟؟؟ کسی که دوسش داری پیشت بشینه و در مورد کسی که دوسش داره باهات صحبت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاســــت عبور کرده ام از خویش . .  یادم بخیــر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او زير باران راه ميرفتم..‏‎.‎  امسال راه رفتن او را با ديگري در زير باران اشكهايم ديدم..‏‎.‎  شايد باران پارسال هم اشكهاى ديگرى بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف چپ پيراهن هايم ، مدتى است تير ميكشد ، چه پيراهن هاى عجيبى ، حتى وقتى تنم نيستند ، طرف چپ سينه ام تير ميكشد!!!